اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

نمایش 1 - 4 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 7

کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد:  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک و نوجوان - ادبیات مقاومت- ادبیات عامه

دکتری:  ادبیات محض- زبان و ادبیات فارسی حماسی - زبان و ادبیات فارسی عرفانی - زبان و ادبیات فارسی غنایی

جهت ورود به صفحه بخش کلیک کنید

 

کارشناسی:  زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد:  زبان و ادبیات عربی- آموزش زبان عربی

دکتری:  زبان و ادبیات عربی

جهت ورود به صفحه بخش کلیک کنید

 

 

کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات انگلیسی- آموزش زبان انگلیسی- زبان شناسی: زبان شناسی همگانی- فرهنگ و زبان های باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دکتری: ادبیات انگلیسی- اموزش زبان انگلیسی- زبان شناسی

جهت ورود به صفحه بخش کلیک کنید

 

کارشناسی: تاریخ

کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، ایرانشناسی، باستان شناسی

دکتری: تاریخ ایران پس از اسلام، تاریخ اسلام

جهت ورود به صفحه بخش کلیک کنید