آقای علی پاکباز

شرح وظایف:

انجام کلیه کارهای امور اداری و پشتیبانی دانشکده، نظارت بر ورود و خروج کارکنان، پیگیری امور رفاهی، انجام امور تدارکات، نظارت بر امور تنظیفات، تاسیسات و تعمیرات، امورقراردادها و سایر. انجام امور شورای کارکنان  و مدیریت  آزمونها

کارمندان امور اداری

 

علی پاکباز

رئیس امور اداری و پشتیبانی

آقای اسفندیاری

حسابداری

خانم نیلوفر پور ابراهیم

علی یار مولائی

امور اداری

آقای ابوالفضل بنائیان

کارپرداز

بنی هاشمی

سمعی بصری

محمد مصطفوی

تدارکات بخش زبان و ادبیات فارسی

زهرا اشرفی

امور خدماتی

کارشناسان حوزه ریاست

مینو فلاحی

مسوول دفتر ریاست دانشکده

سمیرا حسینی

مسؤول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرصع شکری

معاونت آموزشی و پژوهشی

مهین رضایی

معاونت آموزشی

تابنده

معاونت فرهنگی

صدیقه محمدی

کارشناس مجلات ادبیات کودک و شعر پژوهی

صدیقه محمدی

کارشناس مجلات ادبیات کودک و شعر پژوهی

مریم خاک نگین

کارشناس مجلات بخش زبان های خارجی و زبانناسی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

کارشناسان بخش ها

محمدعلی صادقی

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

خدیجه اژدری

(بخش زبان های خارجی و زبان شناسی)

 

زینب شمشیری

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

سمیه دائی زاده

بخش زبان و ادبیات عربی

معصومه بابایی

بخش زبان و ادبیات فارسی

پوران کرمی

بخش زبان و ادبیات فارسی

علی اصغر غفوری

بخش زبان و ادبیات فارسی

معصومه عبدالهی

بخش تاریخ

زهرا رضایی

بخش تاریخ

آقای اسفندیاری

حسابدار دانشکده

شرح وظائف:

انجام کلیه امور مربوط به حسابداری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر