آقای ناصر عباسی

شرح وظایف:

انجام کلیه کارهای امور اداری و پشتیبانی دانشکده، نظارت بر ورود و خروج کارکنان، پیگیری امور رفاهی، انجام امور تدارکات، نظارت بر امور تنظیفات، تاسیسات و تعمیرات، امورقراردادها و سایر. انجام امور شورای کارکنان  و مدیریت  آزمونها

کارمندان امور اداری

 

ناصر عباسی

رئیس امور اداری و پشتیبانی

آقای اسفندیاری

حسابداری

علی یار مولائی

امور اداری

مهندس کوهی

فناوری

مهندس ریاحی

فناوری

بنی هاشمی

سمعی بصری

محمد مصطفوی

تدارکات بخش زبان و ادبیات فارسی

گلشاه کاظمی

امور خدماتی

کارشناسان حوزه ریاست

مینو فلاحی

مسوول دفتر ریاست دانشکده

فلور پیلتن

معاونت آموزشی

مرصع شکری

معاونت آموزشی و پژوهشی

مهین رضایی

معاونت آموزشی

تابنده

معاونت فرهنگی

صدیقه محمدی

مجله شعرپژوهی و مجله ادبیات کودک

کارشناسان بخش ها

محمدعلی صادقی

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

سمیه دائی زاده

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

زینب شمشیری

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

معصومه بابایی

بخش زبان و ادبیات فارسی

پوران کرمی

بخش زبان و ادبیات فارسی

علی اصغر غفوری

بخش زبان و ادبیات فارسی

معصومه عبدالهی

بخش تاریخ

زهرا رضایی

بخش تاریخ

آقای اسفندیاری

حسابدار دانشکده

شرح وظائف:

انجام کلیه امور مربوط به حسابداری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر