بخش زبان وادبیات عربی در سال 1381 تأسیس شد و هم اکنون از بخش­های پیشتاز در آموزش زبان و ادبیات عربی در ایران است. این بخش با 9 عضو هیأت علمی خود در حال حاضر در مقطع کارشناسی زبان وادبیات عربی، کارشناسی ارشد ادبیات عربی، کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی و دکتری زبان و ادبیات عربی، دوره ­های آموزشی خود را ارائه می­دهد.

در حوزه بهبود محیط یادگیری، تلاش بخش در سال­های گذشته این بوده است که با فراهم آوردن شرایط تکلم به زبان عربی در محیط کلاسی و خارج کلاسی، محیط ارتباطی مناسبی برای تقویت مهارت­ های زبانی عربی مهیا سازد که این رویکرد همچنان رویکرد محوری این بخش در آموزش زبان عربی خواهد بود.

همچنین رویکرد این بخش در حوزه مهارت افزایی دانشجویان این است که از یک سو با به روز رسانی برنامه ­های درسی بر اساس نیازهای فراگیران و مبانی نوین آموزش و از سوی دیگر با برگزاری کارگاه­ های مهارتی کادر متخصص و ماهر برای پاسخ به نیازهای کشور در حوزه تدریس زبان عربی، ترجمه، گردشگری و پژوهش تربیت کند.

همچنین این بخش تلاش خواهد کرد که با برگزاری همایش ­ها، کارگاه ­ها و نشست­های علمی حلقه ارتباطی برای هم افزای متخصصان در حوزه ادبیات عربی و آموزش زبان عربی باشد همچنان که در سال­های گذشته با برگزاری دو همایش ملی و چندین کارگاه و نشست علمی در این راستا گام برداشته است.

از مهمترین رویکردهای دیگر این بخش فراهم کردن یک فضای شاد و ارتباطی برای دانشجویان است. در این راستا حمایت از فعالیت ­های دانشجویی در قالب انجمن­ های علمی و ارائه برنامه­ هایی مثل مجالس شعر، جشن­ های و مسابقات دانشجویی، گروه تئاتر و سایر برنامه­ های فرهنگی، تفریحی و شاد برای بهبود مهارت­ های ارتباطی، روانی و یادگیری دانشجویان، در سرلوحه برنامه ­های این بخش قرار دارد.

بخش زبان و ادبیات عربی در حوزه آموزش و یادگیری زبان عربی هم گام ­های مهمی برداشته است که از آن جمله تأسیس مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی و راه اندازی اولین مجله علمی پژوهشی ویژه آموزش ویادگیری زبان عربی در ایران و خاورمیانه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی است. از جمله اهداف این بخش این است که در آینده به یکی از دپارتمان ­های مطرح آموزش زبان عربی به غیر عرب­زبان ها در کشور، منطقه و دنیا تبدیل شود.

 

تأسّس قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شیراز عام 2002م (1381ه ـش) ویُعد من الأقسام الرائدة فی تعلیم اللغة العربیة وآدابها فی إیران ویتضمّن حالیا تسعة أعضاء فی هیئة التدریس. یتم تقدیم مجموعة متنوعة من دورات البکالوریوس والدراسات العلیا فی هذا القسم ویوفّر للدارسین بیئة تعلیمیة ملائمة للتواصل باللغة العربیة وللتعرف علی الثقافة العربیة  والأدب العربی وتعلّم مهارات التفکیر الناقد والنقاش والتحلیل للغة والأدب لإعداد کوادر مؤهّلة تربویّا ومهنیّا فی تعلیم اللغة والترجمة والأدب. وتقدّم برامج ثقافیة وترفیهیة متنوعة خارج حجرة الدراسة کندوات الشعر والکتابة الإبداعیة ومقاهی التحدّث ومسابقات علمیة وعرض المسرحیات وحفلات طلّابیة بهدف تحسین المناخ التعلیمی والاجتماعی والنفسی. ومن مهام القسم الرئیسة إقامة المؤتمرات والورشات والاجتماعات المرتبطة بمجالی الأدب العربی ومناهج وطرق تدریس اللغة العربیة وقد انعقدت عدّة منها فی السنوات المنصرمة حیث حضر فیها الکثیر من الأخصائیین والأساتذة والباحثین من داخل إیران وخارجها. کما أنّ أول مجلّة علمیة محکّمة تختصّ بمجال مناهج وطرق تدریس اللغة العربیة فی إیران ومنطقة الشرق الأوسط تم تأسیسها فی جامعة شیراز ویشرف علیها قسم اللغة العربیة. ویتطلّع هذا القسم أن یکون أحد الأقسام المتمیزة فی تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها فی العالم.

الدورات التعلیمیة للقسم

(1)

بکالوریوس اللغة العربیة وآدابها

المدّة: سنتان

المتطلّبات: اجتیاز 136 وحدة تعلیمیة

الفصول الدراسیة: ثمانیة فصول دراسیة

یمکنک فی هذه الدورة إتقان مهارات اللغة العربیة(الاستماع والمحادثة والقراءة والکتابة) فی بیئة تعلیمیة محفّزة وتفاعلیة باللغة العربیة بجانب تحسین مهارات الترجمة والتعرّف علی الثقافة والأدب العربی القدیم والحدیث. ویتم تقدیم جمیع المقررات التعلیمیة باللغة العربیة کما أنّ التواصل بین الأساتذة والطلبة فی جمیع البرامج داخل الصفوف وخارجها یتحقق من خلال استخدام اللغة العربیة.

(2)

ماجستیر الأدب العربی

المدّة: سنتان

المتطلّبات: اجتیاز18 وحدة تعلیمیة وکتابة رسالة بحثیة

الفصول الدراسیة:      ثلاثة فصول دراسیة (سنة ونصف) للمقررات التعلیمیة وفصل دراسی لإکمال الرسالة

تتضمّن دراسة الأدب فی هذه المرحلة مقررات تحلیلیة لتأریخ الأدب والأدب القدیم والحدیث(شعرا ونثرا) ویمکنک تعلّم مجموعة واسعة من الأسالیب التحلیلیة للأدب والنقد والأدب المقارن.

(3)

ماجستیر تعلیم اللغة العربیة  (لغیر الناطقین بها)

المدّة: سنتان

المتطلّبات: اجتیاز 22 وحدة تعلیمیة وکتابة رسالة بحثیة

الفصول الدراسیة: ثلاثة فصول دراسیة(سنة ونصف) للمقررات التعلیمیة وفصل دراسی لإکمال الرسالة

تهدف هذه الدورة إلی تربیة کوادر متخصصة لتعلیم اللغة العربیة فی المدارس ومعاهد اللغة والمؤسسات التعلیمیة، فیمکنک التعرّف علی مجموعة واسعة من النظریات والطرائق والاستراتیجیات فی تعلیم مهارات اللغة العربیة بجانب تعلّم المهارات العملیة الضروریة لتخطیط الدورات اللغویة وتحلیل وتطویر المحتوی التعلیمی وطرائق التدریس والنشاطات الصفّیة والتقویم وبناء الاختبارات کما ستمارس عملیّا المهارات البحثیة فی مسائل مهمّة لتعلیم وتعلّم اللغة العربیة.

 (4)

دکتوراه اللغة العربیة وآدابها

المدّة: أربع سنوات

المتطلّبات: اجتیاز18وحدة تعلیمیة وکتابة أطروحة بحثیة

الفصول الدراسیة: ثلاثة فصول دراسیة(سنة ونصف) للمقررات التعلیمیة وخمسة فصول دراسیة(سنتان ونصف) لکتابة الأطروحة

تواصل فی هذه المرحلة رحلتک فی اللغة العربیة وآدابها من خلال مقررات تعلیمیة عن النحو والبلاغة وتأریخ الأدب والشعر والنثر والنقد والأدب المقارن وترتکز علی مهارات التقییم والنقد والتحلیل والبحث. وسیکون عندک الاختیار لإنجاز أطروحتک فی إحدی مجالات اللغة(النحو والبلاغة وتعلیم اللغة واللسانیات) أو المجالات الأدبیة والنقدیة.

 

 

 

 

دکتر سید حسین مرعشی  

شرح وظایف خانم سمیه دائی زاده

(کارشناس آموزش)

شرح وظایف:

۱. برنامه ریزی ،ثبت دروس و تعریف نام استاد با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی بخش

۲. کنترل انتخاب واحدها، حذف و اضافه ها دانشجویان دانشجویان و انجام کلیه امور آموزشی آنان

۳. دریافت مدارک و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

۴. پاسخگویی به دانشجویان 


گرایش زبان و ادبیات


گرایش آموزشجهت دسترسی به سایت مجله اینجا کلیک کنید

أصالة عن نفسی ونیابة عن هیئة تحریر المجلة العلمیة "دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها" یطیب لی أن أرحب بجمیع زوار موقع المجلة الإلکترونی سواء من الباحثین المهتمین بنشر بحوثهم فی المجلة أو طلاب العلم والمعرفة. إضافة إلی التعریف بالمجلة وأنشطتها المختلفة، یوفر الموقع شرحا مفصلا لخطوات التقدم للنشر، کما یوفر جمیع أعداد المجلة منذ إصدارها الأول عام 2017م وحتی الیوم للاطلاع علیها والاستفادة من البحوث العلمیة المنشورة بها والتی تغطی مجالات مختلفة کمناهج تعلیمیة، وطرائق تدریسیة، ووسائل تعلیمیة، وأنشطة حدیثة تلائم دارسی اللغة العربیة من غیر أبنائها. راجین أن تجدوا فیه ما یفید کم وینفعکم فی أمورکم العلمیة والعملیة.

رئیس هیئة التحریر: الدکتوریوسف نظری

 

المدیر الداخلی: الدکتور دانش محمدی

رویدادها

سخنرانی مجازی استاد بخش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ذی قار عراق
سخنرانی مجازی استاد بخش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ذی قار عراق
دکتر سید حسین مرعشی استادیار بخش زبان عربی، به دعوت مرکز مخطوطات دانشگاه ذی قار کشور عراق، در این دانشگاه سخنرانی خواهد کرد. موضوع این سخنرانی (دست نویس های عربی ادبیات عربی در ایران در دوره قاجار) است. دکتر مرعشی در این سخنرانی...
جذب دانشجوی خارجی
جذب دانشجوی خارجی

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری

انتشار شماره 11 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتشار شماره 11 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقای مرتبه آقای دکتر دانش محمدی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر دانش محمدی به دانشیاری

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 10 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتشار شماره 10 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر موسی عربی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر موسی عربی به دانشیاری

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد

انتشار شماره 9 مجله علمی پژوهشی «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتشار شماره 9 مجله علمی پژوهشی «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

شبکه های اجتماعی

کانال انجمن علمی بخش زبان وادبیات عربی

تماس با ما

 

شیراز، دانشگاه شیراز،

دانشکده‌‌ی ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات عربی

کدپستی

تلفن: 36134249

داخلی: 4249

نمابر: 36460106