رئیس دانشکده

دکتر محمد مرادی 

(عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

جهت دسترسی به صفحه شخصی کلیک نمایید

 

بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده عهده دار هستند.

شرح وظایف:

 • دریافت خط مشی‏های لازم از ریاست و معاونین دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی ریاست و معاونین دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.
 • بررسی‏های لازم جهت گردآوری و تنظیم روش‏های نوین آموزشی.
 • ایجاد ارتباط با نهادها، سازمان‏های دولتی، موسسات و مراکز علمی و آموزشی داخلی به منظور انجام مبادلات علمی در چارچوب قوانین دانشگاه.
 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده و بخش‏ها.
 • ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیت‏های واحدهای مختلف دانشکده و ارسال گزارش سالیانه برای رئیس دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات، آیین‏نامه‏ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر تهیه و تدارک بودجه‏ی سالیانه‏ی دانشکده.
 • شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.

 

رؤسای پیشین

رؤسای پیشین دانشکده

دکتر رحمان صحراگرد

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

 

دکتر فرخ حاجیانی

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

دکتر شاهرخ محمدبیگی

بخش زبان و ادبیات فارسی

دکتر جلال رحیمیان

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

 

 1. شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 10-8 (یک هفته در میان).

اعضای شورا: هیأت رئیسه دانشکده و رؤسای بخش ها.

 

 1. شورای برنامه ریزی درسی دانشکده.

زمان برگزاری : براساس موارد تقاضا.

 اعضاء شورا:

دکتر یوسف نظری(معاون آموزشی، عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی)

دکتر عبدالرسول خیراندیش (عضو هیأت علمی بخش تاریخ و نماینده دانشکده در شورای برنامه ریزی دانشگاه)

دکتر صیادکوه (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر علیرضا احمدی (عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی)

دکتر دانش محمدی (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی)

 

کارگروه ها:

 1. کارگروه علمی متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی.
 2. کارگروه تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی. (کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی)
 3. کارگروه ارتقاء اعضای هیئت علمی. (کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی)
 4. کارگروه ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی.

 

خانم مینو فلاحی

انجام کلیه امور مربوط به ریاست دانشکده اعم از تایپ، تشکیل جلسات، ارباب رجوع و...تایپ نامه های امور اداری و امور حسابداری و انجام کلیه امور پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشکده و دانشگاههای بیرون از دانشگاه و انجام کلیه امور متقاضیان استخدام اعضای هیأت علمی، صدور احکام برای کلیه اعضای هیات علمی، معاونین و کارکنان دانشکده

شماره تماس: 07136134209

دورنگار: 07136134209

آدرس: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 7