رئیس دانشکده

دکتر محمد مرادی 

(عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

 

بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده عهده دار هستند.

رؤسای پیشین

رؤسای پیشین دانشکده

دکتر رحمان صحراگرد

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

 

دکتر فرخ حاجیانی

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

دکتر شاهرخ محمدبیگی

بخش زبان و ادبیات فارسی

دکتر جلال رحیمیان

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

 

  1. شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 10-8 (یک هفته در میان).

اعضای شورا: هیأت رئیسه دانشکده و رؤسای بخش ها.

 

  1. شورای برنامه ریزی درسی دانشکده.

زمان برگزاری : براساس موارد تقاضا.

 اعضاء شورا:

دکتر مرادی (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر صیادکوه (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر علیرضا احمدی (عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی)

دکتر سیدفضل اله میرقادری (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی)

دکتر عبدالرسول خیراندیش (عضو هیأت علمی بخش تاریخ)

خانم مینو فلاحی

انجام کلیه امور مربوط به ریاست دانشکده اعم از تایپ، تشکیل جلسات، ارباب رجوع و...تایپ نامه های امور اداری و امور حسابداری و انجام کلیه امور پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشکده و دانشگاههای بیرون از دانشگاه و انجام کلیه امور متقاضیان استخدام اعضای هیأت علمی، صدور احکام برای کلیه اعضای هیات علمی، معاونین و کارکنان دانشکده

شماره تماس: 07136134209

دورنگار: 07136134209

آدرس: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 7