دکتر محمد مرادی

دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی

متولد 1358

دانش آموختۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.

دانش آموخته دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی دانشگاه شیراز

 

 • زمینه تخصصی: ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات آیینی، شعر کودک و نوجوان

 

سوابق اجرایی:

 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1393 تا 1398
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1398

 

جوایز و  افتخارات:

 • پژوهشگر برگزیدۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1396
 • استاد نمونه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1398
 • برگزیده دوره های چهارم و ششم جشنوارۀ بین المللی شعر فجر سال 1388 و 1390
 • برگزیدۀ جایزۀ قلم زرین (انجمن قلم ایران) سال 1391
 • دانشجوی نمونۀ کشوری در مقطع دکتری سال 1391
 • برگزیدۀ دوره های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و نوزدهم کتاب سال دانشجویان ایران

شرح وظایف جناب آقای دکتر مرادی:

1. رعایت اخلاق حرفه ای در همۀ عرصه ها

2. ایجاد فرصت برابر برای همه و پرهیز از تبعیض و بی عدالتی

3. شرکت در جلسات آموزشی، برخی جلسات اداری دانشکده، جلساتی که از طرف معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد. شرکت در شورای آموزشی دانشگاه در طول سال و همچنین شورای دانشکده

4. بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5. تدوین سیاست های آموزشی دانشکده باتوجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

6. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرائی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

7. پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی

8. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می دهد

9. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان

10. نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان

11. نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریزنمرات و تأییدیه مدارک تحصیلی

12. نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشکده

13. جدیت در ایجاد نظم و انضباط آموزشی

14. حفظ کرامت و منزلت اعضای محترم هیأت علمی و تکریم کارمندان و دانشجویان

15. توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی

16. نوگشایی رشته هایی با ماهیت بین رشته ای

momoradi@shirazu.ac.ir

shahraz57@gmail.com

@drmomoradi تلگرام


 

کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکترا


خانم مهین رضایی

شرح وظایف:

 • نظارت و هماهنگی امور آموزشی دانشکده
 • ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و انجام کلیه مکاتبات مرتبط با آموزش
 • نظارت و هماهنگی با کارشناسان آموزشی بخش ها
 • هماهنگی آموزش دانشکده با واحدهای دیگر دانشگاه
 • انجام مرحله آموزشی ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • برنامه ریزی و انجام امور مرتبط با جلسات بررسی پرونده اعضای هیأت علمی پیمانی
 • انجام امور مرتبط با تأییدیه های تحصیلی.
 • برنامه ریزی و آماده سازی امور مرتبط با شورای برنامه ریزی درسی دانشکده

خانم مرصع شکری

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم صورت جلسات
 • تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات مصاحبه دکتری و آزمون های جامع
 • بررسی پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پاسخگوئی به سؤالات آنان
 • هماهنگی برگزاری آزمون های جامع دکتری و جلسات مصاحبه دکتری

خانم فلور پیلتن

شرح وظایف:

 • تایپ کلیه نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • تایپ نامه های شورای کارکنان دانشگاه (مربوط به آقای عباسی)
 • تایپ 50 درصد از نامه های دبیرخانه دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام جلسات آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای برنامه ریزی درسی دانشکده
 • تایپ صورتجلسه های آموزشی، تحصیلات تکمیلی، تغییر نمره و شورای برنامه ریزی درسی
 • پاسخگویی به تلفن های مربوطه
 • اسکن صفحات صورتجلسات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آزمون مصاحبه دکتری روزانه و بین الملل و ...
 • همکاری در مراسم دانش آموختگی
 • شماره گیری تلفن هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • پیگیری بخشنامه هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • همکاری در انجام و ارسال تأییدیه تحصیلی
 • تایپ جلسات اعضای هیأت علمی پیمانی دانشکده
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اطلاعات کارمندان

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

شماره فکس

شماره داخلی

1

مهین رضایی

رییس اداره آموزش دانشکده

ozmin92@gmail.com

07136460172

07136269225

4251

2

مرصّع شکری

کارشناس مسئول آموزش، پژوهشی  و تحصیلات  تکمیلی دانشکده

Shokri255@yahoo.com

07136467202

07136269225

4205

3

فلور پیلتن

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

piltan1493@gmail.com

07136269223

07136269225

4201