بایگانی اطلاعیه های دانشکده

روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده

روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

فراخوان جایزه دکتر محمد قریب

فراخوان جایزه دکتر محمد قریب

سامانه پشتیبانی مرکز فناوری

سامانه پشتیبانی مرکز فناوری

برگزاری نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران (به صورت مجازی)

برگزاری نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران (به صورت مجازی)

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

لیست مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کوثر

آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید ۹۹ دانشگاه شیراز

آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید ۹۹ دانشگاه شیراز

دعوت از اساتید و کارمندان جهت شرکت در آیین دانش اموختگی (به صورت مجازی)

دعوت از اساتید و کارمندان جهت شرکت در آیین دانش اموختگی (به صورت مجازی)

درخواست تکمیل اطلاعات

درخواست تکمیل اطلاعات