اعضای هیات علمی

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادانشجویان دکتری ساعت 11- 12 روزهای دوشنبه و سه شنبه 

دانشجویان کارشناسی ارشد ساعت 11-12 روز پنجشنبه


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ربیعی اصل عوامل موثر در چگونگی تحول سبک زندگی مسلمانان در دوره پیامبر(ص) کارشناسی ارشد 1396/12/14
فاطمه سادات کریم ابادی تعاملات فکری ـ فرهنگی و اجتماعی مسلمانان و مسیحیان در دوره¬ی بنی¬امیه درمنطقه¬ی شامات کارشناسی ارشد 1388/08/10
میثم ابناوی بررسی نقش اندیشه سیاسی عثمانیه در شکل‌گیری قضاوت مردم نسبت به قیام امام حسین (علیه السلام) کارشناسی ارشد
ماهرخ آژفنداک بررسی چگونگی زمینه سازی های بنی امیه جهت رسیدن به قدرت ازسال 8ه ق تا سال 41 ه ق کارشناسی ارشد 1396/06/27
شکوه عالمزاده سیر شکل گیری و تطور معماری و کاربردهای مسجد شاه(امام) اصفهان کارشناسی ارشد
زهرا اسدی زاده قرجلو بررسی دیوان حسبه از اغاز شکل گیری تا پایان خلا فت عباسی کارشناسی ارشد 1389/09/08
مجتبی اشرافی تأثیر متقابل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره ی پهلوی دوم و سینمای ایران دکتری 1395/12/02
نرگس بیگلری مبانی، چگونگی و نتایج مواجهه امام علی علیه السلام با ناکثین کارشناسی ارشد 1402/12/14
صدرالاسلام برهانی بررسی علل و عوامل رشد تشیع امامیه درعصر پایانی عباسی در ایران ( 656-575قـ) دکتری 1397/11/30
زهرا دانش قیام نفس زکیه، بسترها و پیآمدها (145 هجری قمری) کارشناسی ارشد 1396/06/28
حجت عبادی منش عوامل مؤثر در در گرایش مسلمانان به مکاتب پزشکی ملل دیگر و شکل گیری طب اسلامی (227-132) کارشناسی ارشد 1403/04/19
محمدحسین عمادی تشابهات و افتراقات جریانهای فکری موثر در شکل گیری نهضت مشروطه کارشناسی ارشد 1390/09/09
مهدی اسماعیلی نقش قراء در تحولات صدر اسلام (از آغاز تا پایان بنی امیه) دکتری 1398/06/27
مرضیه فکری آداب و رسوم مراسم استقبال و بدرقه ی حاجیان از دوره قاجار تاکنون در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/26
زینب قهرمانی پیرسلامی تحلیل تاریخی وضعیت فرهنگی شام در آستانه قیام امام حسین (ع) کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی گوکی چرایی و چگونگی اسلام پذیری اقشار مختلف اجتماعی ایران در دو سده نخست هجری قمری کارشناسی ارشد 1394/11/26
صدیقه قاسم پور مبانی و سیر تطور تاریخی اخلاق حرفه ای در تمدن اسلامی با تکیه بر اخلاق پزشکی در عصر عباسی دکتری 1401/05/01
هاجر قوقی چاه انجیری تجارت و بازرگانی در عصر اول عباسی (132-232 هـ ق/ 846-749م) کارشناسی ارشد 1399/11/29
فاطمه قلی پور عوامل موثر بر موضع گیری ها و واکنش های مردم کوفه در واقعه ی عاشورا کارشناسی ارشد 1394/10/23
عبدالحجه حلوایی لنگه بررسی تطبیقی عوامل و عوارض شکل‌گیری منافقین در زمان پیامبر(ص) براساس آیات قرآن و متون تاریخی دکتری 1401/03/29
مسعود حمزه بررسی چگونگی مواجهه اندیشه ایرانی با مشروطه اروپایی در دوره قاجار دکتری 1396/06/26
خدیجه هاشمی بررسی تطور هویت زنان در سیر تمدن اسلامی ( تا سال 232 هجری) دکتری
فرزانه هاشمی تاثیر شورش های خوارج در ایران بر تحولات سیاسی اجتماعی دوره امویان 41-132ه.ق کارشناسی ارشد 1395/11/24
سلیمان حیدری چگونگی انتقال میراث فرهنگی ایران باستان به عصر اسلامی در دو سده نخستین اسلامی (از ورود اسلام تا نیمه اول عصر عباسی) دکتری 1392/06/20
مژگان حیدرپورقیصری سیر تطور رابطه قریش با دیگر قبایل از فتح مکه (سال هشتم هجری )تا آغاز دولت اموی (سال چهل و یک هجری) کارشناسی ارشد 1391/12/14
محمد هلالی دوره محنه و تاثیر آن بر جامعه اسلامی کارشناسی ارشد 1392/12/10
مهدی حسامپور جایگاه مردم در اندیشه روشنفکران ایرانی متاثر از سوسیالیسم و لیبرالیسم (1320-1285 ش) دکتری 1397/04/12
سید یداله حسینی فر مقایسه اندیشه علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری درباره مشروطیت کارشناسی ارشد 1392/07/10
روح اله جهانی ملاکها و معیارهای همسر گزینی در ایران عصر عباسیان کارشناسی ارشد 1390/06/20
پروین جهان کهن نقش خاندان های آل برمک و آل سهل در انتقال فرهنگ و آداب حکومت داری ایران پیش از اسلام به حکومت عباسی کارشناسی ارشد 1390/11/15
پروین دخت جهان کهن عوامل موثر بر چگونگی تعامل طبقات فرادست و فرودست ایرانی در دوره ی اول خلافت عباسی (132-232ه) دکتری 1399/11/30
طاهره جمالی موضع خلافت عباسی در قبال جنگ‌های صلیبی از جنگ اول صلیبی تا سقوط بغداد(656 ه.ق). کارشناسی ارشد 1392/07/08
زینب کریمی فارسی: بررسی تأثیر تمدنی پایتخت‌های جهان اسلام بر تمدن اسلامی؛ مطالعه موردی مناطق(حجاز، عراق و شام) از ابتدای هجرت تا پایان دوره اول عباسی(232هـ.ق) دکتری 1401/12/24
سیدمحمدرضا کاظمی نقش و کارکرد های فرهنگ قبیله ای در تحولات سیاسی دوره ی بنی امیه(132-41 ه ق) دکتری
معصومه کشاورز روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان کارشناسی ارشد 1393/12/20
اسکندر کیانی شاوندی بررسی نگرش روحانیت شیعه به فرهنگ،اندیشه و تمدن غرب از آغاز دوره قاجار تا پایان عهد ناصری کارشناسی ارشد 1391/06/29
عبداله معصومی سیره فرهنگی امامان شیعه اثنی عشری دکتری
مهتاب معزی سیر تطور و کارکردهای معماری مساجد از ورود اسلام تا ظهور مغول در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/18
حنانه مقدم مبانی، تطورات و نتایج مواجهه پیامبر(ص) با منافقین کارشناسی ارشد 1402/06/29
مهدی محمدی قنات غستانی بررسی تاثیر هویت¬های مسلمانان شام در چگونگی مواجهه¬ با صلیبیان از سال 490 تا سال 569هجری قمری. دکتری 1395/12/23
فاطمه مرادی بررسی دیدگاه خاورشناسان دربار? چگونگی اسلام‌پذیری ایرانیان کارشناسی ارشد 1402/06/22
سیده بتول موسوی چگونگی نقش آفرینی زنان در عرصه آموزش و تبلیغ دین اسلام از زمان حضرت محمد(ص) تا پایان دوره خلفای راشدین کارشناسی ارشد 1395/06/29
عزیز نجفی سکه روانی مناسبات علما با دربار در نیمه دوم سلطنت ناصر الدین شاه(1288-1313ه.ق) کارشناسی ارشد 1395/06/29
سمیه نظری چگونگی تأثیر شعوبیه بر تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی کارشناسی ارشد 1388/07/28
سعید پایدار فارسی: معرفی و نقش جاذبه های فرهنگی و طبیعی روستا در جذب توریسم )مطالعه موردی : روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1391/11/14
محسن رحیمی دشت آبادی رابطه نهضت شعوبیه با فرق و نحله های مختلف اسلامی تا پایان دوره اول عباسی(227 ه ق) کارشناسی ارشد 1390/04/07
محمدرضا رحیمی بررسی زندگی، فعالیتها و آثار علمی آیت‌اله سید مجتبی موسوی لاری ( 1391-1314 ) ه.ش کارشناسی ارشد
مرتضی رضایی دکتری
فهیمه روزبه علل شکل گیری و پیامدهای حضور قاعدین در عصر امام علی علیه السلام کارشناسی ارشد 1396/10/26
فهیمه صبوری مند نقش عوامل سیاسی و مذهبی در شکل گیری فرهنگ امویان کارشناسی ارشد 1393/10/27
سیداحیا سیدی ارزیابی سیر تحولات سیاسی واجتماعی جامعه مدینه از سال پنجم تا یازدهم هجری بر اساس آیات قرآن مجید و روایات تاریخی دکتری 1399/06/25
محمدجواد شادمانی بررسی و تبیین مواضع و عملکرد سیاسی نیروهای مذهبی از کودتای28مرداد1332 تا قیام15خرداد1342 کارشناسی ارشد 1393/09/25
سیدمحسن شریفی سیره امام علی علیه السلام در چگونگی تعامل و مواجهه با جریان‌های فکری، فرهنگی و تمدنی دوران خلافت دکتری 1397/06/31
فاطمه شکری کتابخانه ها و مدارس حوزه شرق خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1391/07/08
سمانه طهماسبی زن در تصوف کارشناسی ارشد 1396/06/27
سیاوش یدالهی تأثیر گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم بر حیات سیاسی- اجتماعی مردم عراق از فروپاشی امپراطوری عثمانی تا جنگ ایران و عراق (1980-1918) کارشناسی ارشد 1398/04/02
محمود ذکاوت جریان های ناهمسازگار در دوره ی پهلوی اول کارشناسی ارشد 1391/09/21
زهرا زردشت عنوان پایان نامه : اعیاد و جشن ها در دوره اول عباسی (232-132هجری) در گستره شرقی خلافت ( با تأکید بر رواج اعیاد ایرانی در این دوره) کارشناسی ارشد 1389/06/16
رقیه زارعی زمینه ها و عوامل شکل گیری تصوف در میان مسلمانان از صدر اسلام تا پایان بنی امیه کارشناسی ارشد 1399/11/29
رضا زارع بررسی دیدگاه ها و نقش سیاسی اجتماعی علی شیرازی مشهور به (حاجی آقا مجتهد شیرازی) نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی. دکتری 1394/09/10
زینب اخوان صفائی سهم و نقش ایرانیان در تاریخ نگاری اسلامی از ابتدا تا پایان قرن چهارم هجری قمری کارشناسی ارشد 1390/06/20
زینب اخوان صفائی بررسی تحلیلی ساختار فرهنگی جامعه در دوره ی آل بویه (448-322ه.ق) دکتری 1397/06/31
امید اخوی مدرسه علوم سیاسی و بررسی آثار اجتماعی و سیاسی آن دکتری 1401/06/29
خدیجه علیزاده دیل جریان‌شناسی غلو و غالیان در دوره آل‌بویه (320- 447 هـ.ق) دکتری
بابک اریان پور بررسی علل ضعف و سقوط ساسانیان بر اساس آثار مورخین چهار سده اول اسلامی کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه عزیزی سنخ شناسی هجرت پیامبر کارشناسی ارشد 1388/06/23
علی بابائی سیاب نقش تحوّلات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کوفه در گرایش ایرانیان به تشیّع: از زمان تأسیس شهر کوفه تا پایان غیبت صغری (17-329 هـ.ق). کارشناسی ارشد 1391/07/10
عبدالله برکم بررسی اوضاع دینی در قلمرو سامانیان کارشناسی ارشد 1390/11/15
علی دلاور نقش و عملکرد منافقین درتاریخ صدر اسلام از بعثت تارحلت پیامبراکرم (ص) کارشناسی ارشد 1393/12/16
آمنه ابراهیمی بسابی دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستانسرایی ایرانیان (از قرن ششم تا دوازدهم هجری قمری) دکتری 1392/12/07
حسین فقیه «قیام‌های علویان و مواضع امام جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) (114-183هـ.ق)» کارشناسی ارشد 1392/03/12
مهری فاضلی فیروزابادی بررسی مقایسه ای تاریخنگاری شیخ مفید و علی بن عیسی اربلی.مطالعه موردی:الارشاد و کشف الغمه دکتری 1400/11/15
سیدعلیرضا گلشنی تاریخ طب در دوره بنی عباس کارشناسی ارشد 1390/11/15
خلیل حقیقی سازمان پرورش افکار، زمینه ها و پیامدها(1320-1317) دکتری 1398/11/30
یحیی حق پناه عرب گرایی بنی‌امیه و پیامدهای آن کارشناسی ارشد 1388/12/05
اکبر حکیمی پور بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی ایران در قرون سوم تا پنجم هجری(با تکیه بر متون جغرافیایی) دکتری 1395/12/23
محترم همتی سیرتحول علم داروشناسی ازآغازتمدن اسلامی تاپایان قرن هشتم هجری درایران دکتری 1397/11/08
ندا هنرمندی زندگی روزانه در اصفهان دوره دوم صفوی(996-1135ق.) دکتری 1400/04/08
انسیه سادات حسینی شریف تعامل نهاد دینی و نهاد سیاسی در دوره شاه صفی(1052- 1038 ق.)؛ بررسی عملکرد و اندیشه های علی نقی کمره¬ای فراهانی (متوفی1060 ق.). دکتری 1396/06/25
کیوان کریمی الوار تبیین تاریخی – جامعه شناختی نقش مذهب در سازش و ستیز طبقات فرودست ایرانی با اعراب ( از ورود اسلام تا پایان حکومت طاهریان) دکتری 1397/03/02
عیسی کشاورزی نقش وزارت جنگ در حوادث میان کودتای 1299 ه.ش تا 1304 ه.ش. کارشناسی ارشد 1393/12/12
محمدجواد کوثری شیوه ی مواجهه ی خلفا با زنادقه در عصر عباسی اول(132-232ق) کارشناسی ارشد 1398/11/19
مرجان محجوب بررسی تأثیر جغرافیای طبیعی بر موسیقی ایل قشقایی کارشناسی ارشد 1393/06/30
لیدا مودت بررسی مناسبات سیاسی و فرهنگی سلجوقیان با حکومت های شیعی در شام دکتری 1393/04/18
سینا میرشاهی مقتل نگاری شیعیان و نقش آن در حفظ هویت تشیع در ایران (از آغاز تا ابتدای قرن دهم هجری) کارشناسی ارشد 1391/07/09
فرهاد مقیمی نسب بررسی روابط عرب ها با بربر ها از شروع فتح اندلس تا تاسیس دولت امویان اندلس کارشناسی ارشد 1391/04/20
علی ممبنی نوترگی عوامل مؤثر در مناسبات صفاریان و خلافت عباسی دکتری 1398/06/23
مرضیه نوروزی دولت اباد چگونگی گسترش تشیع در مناطق جغرافیایی ایران (سده های اول و دوم هجری). کارشناسی ارشد 1392/10/24
مصطفی نکوئی نقش سیاستهای مذهبی و اقتصادی سلجوقیان در هنر و معماری آن دوره کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی پرواره تاریخنگاری به مثابه روایت قدرت: مطالعه موردی جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی دکتری
هادی پیروزان بررسی اندیشه های سیاسی در آداب نامه ها و متون ادبی(منظوم و منثور) عصر سلجوقیان دکتری 1395/12/16
شکوفه رحیمی حیات سیاسی و اجتماعی کمیل بن زیاد (83ه.ق- 7 قبل از هجرت) کارشناسی ارشد 1395/05/02
هاجر راستی علل و آثار هجرت احمد بن موسی(ع)به شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/15
مطهره رضایی منش مقایسه‌ی نقش زنان اهل ذمه در خلافت عباسیان و خلافت فاطمیان از قرن چهارم تا ششم هجری قمری کارشناسی ارشد
رضا صفری نقش داعیان ایرانی در نهاد دعوت فاطمیان دکتری 1401/11/15
اشکان شاهین نقش خاندان اشعث در قرن اول هجری قمری کارشناسی ارشد 1392/07/06
بهروز تاجمیری سیر تحول علم تشریح در تمدن اسلامی تا پایان قرن نهم هجری دکتری 1398/11/30
فاطمه زمانی بررسی نقش استاجلوها در دوره صفوی در ایالت آذربایجان کارشناسی ارشد 1391/12/15
مسعود زارع چگونگی و چرایی ایجاد، بازسازی و تعمیر بارگاههای شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه کارشناسی ارشد 1394/03/26
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/24 (1400 - 1600) ترم اول 1400
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
ملل و نحل و تاثیر آنها در تحولات اجتماعی 120371061 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1399
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیرایران(به طور خاص انقلاب اسلامی) 120345051 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1399
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 14 نتیجه
از 1