اعضای هیات علمی

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادانشجویان دکتری ساعت 11- 12 روزهای دوشنبه و سه شنبه 

دانشجویان کارشناسی ارشد ساعت 11-12 روز پنجشنبه


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ربیعی اصل عوامل موثر در چگونگی تحول سبک زندگی مسلمانان در دوره پیامبر(ص) کارشناسی ارشد 1396/12/14
فاطمه سادات کریم ابادی تعاملات فکری ـ فرهنگی و اجتماعی مسلمانان و مسیحیان در دوره¬ی بنی¬امیه درمنطقه¬ی شامات کارشناسی ارشد 1388/08/10
ماهرخ آژفنداک بررسی چگونگی زمینه سازی های بنی امیه جهت رسیدن به قدرت ازسال 8ه ق تا سال 41 ه ق کارشناسی ارشد 1396/06/27
شکوه عالمزاده سیر شکل گیری و تطور معماری و کاربردهای مسجد شاه(امام) اصفهان کارشناسی ارشد
زهرا اسدی زاده قرجلو بررسی دیوان حسبه از اغاز شکل گیری تا پایان خلا فت عباسی کارشناسی ارشد 1389/09/08
مجتبی اشرافی تأثیر متقابل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره ی پهلوی دوم و سینمای ایران دکتری 1395/12/02
نرگس بیگلری مبانی، چگونگی و نتایج مواجهه امام علی علیه السلام با ناکثین کارشناسی ارشد
صدرالاسلام برهانی بررسی علل و عوامل رشد تشیع امامیه درعصر پایانی عباسی در ایران ( 656-575قـ) دکتری 1397/11/30
زهرا دانش قیام نفس زکیه، بسترها و پیآمدها (145 هجری قمری) کارشناسی ارشد 1396/06/28
محمدحسین عمادی تشابهات و افتراقات جریانهای فکری موثر در شکل گیری نهضت مشروطه کارشناسی ارشد 1390/09/09
مهدی اسماعیلی نقش قراء در تحولات صدر اسلام (از آغاز تا پایان بنی امیه) دکتری 1398/06/27
مرضیه فکری آداب و رسوم مراسم استقبال و بدرقه ی حاجیان از دوره قاجار تاکنون در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/26
زینب قهرمانی پیرسلامی کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی گوکی چرایی و چگونگی اسلام پذیری اقشار مختلف اجتماعی ایران در دو سده نخست هجری قمری کارشناسی ارشد 1394/11/26
صدیقه قاسم پور مبانی و سیر تطور تاریخی اخلاق حرفه ای در تمدن اسلامی با تکیه بر اخلاق پزشکی در عصر عباسی دکتری 1401/05/01
هاجر قوقی چاه انجیری تجارت و بازرگانی در عصر اول عباسی (132-232 هـ ق/ 846-749م) کارشناسی ارشد 1399/11/29
فاطمه قلی پور عوامل موثر بر موضع گیری ها و واکنش های مردم کوفه در واقعه ی عاشورا کارشناسی ارشد 1394/10/23
عبدالحجه حلوایی لنگه بررسی تطبیقی عوامل و عوارض شکل‌گیری منافقین در زمان پیامبر(ص) براساس آیات قرآن و متون تاریخی دکتری 1401/03/29
مسعود حمزه بررسی چگونگی مواجهه اندیشه ایرانی با مشروطه اروپایی در دوره قاجار دکتری 1396/06/26
خدیجه هاشمی بررسی تطور هویت زنان در سیر تمدن اسلامی ( تا سال 232 هجری) دکتری
فرزانه هاشمی تاثیر شورش های خوارج در ایران بر تحولات سیاسی اجتماعی دوره امویان 41-132ه.ق کارشناسی ارشد 1395/11/24
سلیمان حیدری چگونگی انتقال میراث فرهنگی ایران باستان به عصر اسلامی در دو سده نخستین اسلامی (از ورود اسلام تا نیمه اول عصر عباسی) دکتری 1392/06/20
مژگان حیدرپورقیصری سیر تطور رابطه قریش با دیگر قبایل از فتح مکه (سال هشتم هجری )تا آغاز دولت اموی (سال چهل و یک هجری) کارشناسی ارشد 1391/12/14
محمد هلالی دوره محنه و تاثیر آن بر جامعه اسلامی کارشناسی ارشد 1392/12/10
مهدی حسامپور جایگاه مردم در اندیشه روشنفکران ایرانی متاثر از سوسیالیسم و لیبرالیسم (1320-1285 ش) دکتری 1397/04/12
سید یداله حسینی فر مقایسه اندیشه علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری درباره مشروطیت کارشناسی ارشد 1392/07/10
روح اله جهانی ملاکها و معیارهای همسر گزینی در ایران عصر عباسیان کارشناسی ارشد 1390/06/20
پروین جهان کهن نقش خاندان های آل برمک و آل سهل در انتقال فرهنگ و آداب حکومت داری ایران پیش از اسلام به حکومت عباسی کارشناسی ارشد 1390/11/15
پروین دخت جهان کهن عوامل موثر بر چگونگی تعامل طبقات فرادست و فرودست ایرانی در دوره ی اول خلافت عباسی (132-232ه) دکتری 1399/11/30
طاهره جمالی موضع خلافت عباسی در قبال جنگ‌های صلیبی از جنگ اول صلیبی تا سقوط بغداد(656 ه.ق). کارشناسی ارشد 1392/07/08
زینب کریمی فارسی: بررسی تأثیر تمدنی پایتخت‌های جهان اسلام بر تمدن اسلامی؛ مطالعه موردی مناطق(حجاز، عراق و شام) از ابتدای هجرت تا پایان دوره اول عباسی(232هـ) دکتری 1401/12/24
سیدمحمدرضا کاظمی نقش و کارکرد های فرهنگ قبیله ای در تحولات سیاسی دوره ی بنی امیه(132-41 ه ق) دکتری
معصومه کشاورز روابط فرهنگی مسلمانان و اهل ذمه در دوره امویان کارشناسی ارشد 1393/12/20
اسکندر کیانی شاوندی بررسی نگرش روحانیت شیعه به فرهنگ،اندیشه و تمدن غرب از آغاز دوره قاجار تا پایان عهد ناصری کارشناسی ارشد 1391/06/29
مهتاب معزی سیر تطور و کارکردهای معماری مساجد از ورود اسلام تا ظهور مغول در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/18
حنانه مقدم مبانی، تطورات و نتایج مواجهه پیامبر(ص) با منافقین کارشناسی ارشد 1402/06/29
مهدی محمدی قنات غستانی بررسی تاثیر هویت¬های مسلمانان شام در چگونگی مواجهه¬ با صلیبیان از سال 490 تا سال 569هجری قمری. دکتری 1395/12/23
فاطمه مرادی بررسی دیدگاه خاورشناسان دربار? چگونگی اسلام‌پذیری ایرانیان کارشناسی ارشد 1402/06/22
سیده بتول موسوی چگونگی نقش آفرینی زنان در عرصه آموزش و تبلیغ دین اسلام از زمان حضرت محمد(ص) تا پایان دوره خلفای راشدین کارشناسی ارشد 1395/06/29
عزیز نجفی سکه روانی مناسبات علما با دربار در نیمه دوم سلطنت ناصر الدین شاه(1288-1313ه.ق) کارشناسی ارشد 1395/06/29
سمیه نظری چگونگی تأثیر شعوبیه بر تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی کارشناسی ارشد 1388/07/28
سعید پایدار فارسی: معرفی و نقش جاذبه های فرهنگی و طبیعی روستا در جذب توریسم )مطالعه موردی : روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1391/11/14
محسن رحیمی دشت آبادی رابطه نهضت شعوبیه با فرق و نحله های مختلف اسلامی تا پایان دوره اول عباسی(227 ه ق) کارشناسی ارشد 1390/04/07
محمدرضا رحیمی بررسی زندگی، فعالیتها و آثار علمی آیت‌اله سید مجتبی موسوی لاری ( 1391-1314 ) ه.ش کارشناسی ارشد
مرتضی رضایی دکتری
فهیمه روزبه علل شکل گیری و پیامدهای حضور قاعدین در عصر امام علی علیه السلام کارشناسی ارشد 1396/10/26
فهیمه صبوری مند نقش عوامل سیاسی و مذهبی در شکل گیری فرهنگ امویان کارشناسی ارشد 1393/10/27
سیداحیا سیدی ارزیابی سیر تحولات سیاسی واجتماعی جامعه مدینه از سال پنجم تا یازدهم هجری بر اساس آیات قرآن مجید و روایات تاریخی دکتری 1399/06/25
محمدجواد شادمانی بررسی و تبیین مواضع و عملکرد سیاسی نیروهای مذهبی از کودتای28مرداد1332 تا قیام15خرداد1342 کارشناسی ارشد 1393/09/25
سیدمحسن شریفی سیره امام علی علیه السلام در چگونگی تعامل و مواجهه با جریان‌های فکری، فرهنگی و تمدنی دوران خلافت دکتری 1397/06/31
فاطمه شکری کتابخانه ها و مدارس حوزه شرق خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1391/07/08
سمانه طهماسبی زن در تصوف کارشناسی ارشد 1396/06/27
سیاوش یدالهی تأثیر گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم بر حیات سیاسی- اجتماعی مردم عراق از فروپاشی امپراطوری عثمانی تا جنگ ایران و عراق (1980-1918) کارشناسی ارشد 1398/04/02
محمود ذکاوت جریان های ناهمسازگار در دوره ی پهلوی اول کارشناسی ارشد 1391/09/21
زهرا زردشت عنوان پایان نامه : اعیاد و جشن ها در دوره اول عباسی (232-132هجری) در گستره شرقی خلافت ( با تأکید بر رواج اعیاد ایرانی در این دوره) کارشناسی ارشد 1389/06/16
رقیه زارعی زمینه ها و عوامل شکل گیری تصوف در میان مسلمانان از صدر اسلام تا پایان بنی امیه کارشناسی ارشد 1399/11/29
رضا زارع بررسی دیدگاه ها و نقش سیاسی اجتماعی علی شیرازی مشهور به (حاجی آقا مجتهد شیرازی) نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی. دکتری 1394/09/10
زینب اخوان صفائی سهم و نقش ایرانیان در تاریخ نگاری اسلامی از ابتدا تا پایان قرن چهارم هجری قمری کارشناسی ارشد 1390/06/20
زینب اخوان صفائی بررسی تحلیلی ساختار فرهنگی جامعه در دوره ی آل بویه (448-322ه.ق) دکتری 1397/06/31
امید اخوی مدرسه علوم سیاسی و بررسی آثار اجتماعی و سیاسی آن دکتری 1401/06/29
خدیجه علیزاده دیل جریان‌شناسی غلو و غالیان در دوره آل‌بویه (320- 447 هـ.ق) دکتری
بابک اریان پور بررسی علل ضعف و سقوط ساسانیان بر اساس آثار مورخین چهار سده اول اسلامی کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه عزیزی سنخ شناسی هجرت پیامبر کارشناسی ارشد 1388/06/23
علی بابائی سیاب نقش تحوّلات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کوفه در گرایش ایرانیان به تشیّع: از زمان تأسیس شهر کوفه تا پایان غیبت صغری (17-329 هـ.ق). کارشناسی ارشد 1391/07/10
عبدالله برکم بررسی اوضاع دینی در قلمرو سامانیان کارشناسی ارشد 1390/11/15
علی دلاور نقش و عملکرد منافقین درتاریخ صدر اسلام از بعثت تارحلت پیامبراکرم (ص) کارشناسی ارشد 1393/12/16
آمنه ابراهیمی بسابی دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستانسرایی ایرانیان (از قرن ششم تا دوازدهم هجری قمری) دکتری 1392/12/07
حسین فقیه «قیام‌های علویان و مواضع امام جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) (114-183هـ.ق)» کارشناسی ارشد 1392/03/12
مهری فاضلی فیروزابادی بررسی مقایسه ای تاریخنگاری شیخ مفید و علی بن عیسی اربلی.مطالعه موردی:الارشاد و کشف الغمه دکتری 1400/11/15
سیدعلیرضا گلشنی تاریخ طب در دوره بنی عباس کارشناسی ارشد 1390/11/15
خلیل حقیقی سازمان پرورش افکار، زمینه ها و پیامدها(1320-1317) دکتری 1398/11/30
یحیی حق پناه عرب گرایی بنی‌امیه و پیامدهای آن کارشناسی ارشد 1388/12/05
اکبر حکیمی پور بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی ایران در قرون سوم تا پنجم هجری(با تکیه بر متون جغرافیایی) دکتری 1395/12/23
محترم همتی سیرتحول علم داروشناسی ازآغازتمدن اسلامی تاپایان قرن هشتم هجری درایران دکتری 1397/11/08
ندا هنرمندی زندگی روزانه در اصفهان دوره دوم صفوی(996-1135ق.) دکتری 1400/04/08
انسیه سادات حسینی شریف تعامل نهاد دینی و نهاد سیاسی در دوره شاه صفی(1052- 1038 ق.)؛ بررسی عملکرد و اندیشه های علی نقی کمره¬ای فراهانی (متوفی1060 ق.). دکتری 1396/06/25
کیوان کریمی الوار تبیین تاریخی – جامعه شناختی نقش مذهب در سازش و ستیز طبقات فرودست ایرانی با اعراب ( از ورود اسلام تا پایان حکومت طاهریان) دکتری 1397/03/02
عیسی کشاورزی نقش وزارت جنگ در حوادث میان کودتای 1299 ه.ش تا 1304 ه.ش. کارشناسی ارشد 1393/12/12
محمدجواد کوثری شیوه ی مواجهه ی خلفا با زنادقه در عصر عباسی اول(132-232ق) کارشناسی ارشد 1398/11/19
مرجان محجوب بررسی تأثیر جغرافیای طبیعی بر موسیقی ایل قشقایی کارشناسی ارشد 1393/06/30
لیدا مودت بررسی مناسبات سیاسی و فرهنگی سلجوقیان با حکومت های شیعی در شام دکتری 1393/04/18
سینا میرشاهی مقتل نگاری شیعیان و نقش آن در حفظ هویت تشیع در ایران (از آغاز تا ابتدای قرن دهم هجری) کارشناسی ارشد 1391/07/09
فرهاد مقیمی نسب بررسی روابط عرب ها با بربر ها از شروع فتح اندلس تا تاسیس دولت امویان اندلس کارشناسی ارشد 1391/04/20
علی ممبنی نوترگی عوامل مؤثر در مناسبات صفاریان و خلافت عباسی دکتری 1398/06/23
مرضیه نوروزی دولت اباد چگونگی گسترش تشیع در مناطق جغرافیایی ایران (سده های اول و دوم هجری). کارشناسی ارشد 1392/10/24
مصطفی نکوئی نقش سیاستهای مذهبی و اقتصادی سلجوقیان در هنر و معماری آن دوره کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی پرواره تاریخنگاری به مثابه روایت قدرت: مطالعه موردی جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی دکتری
هادی پیروزان بررسی اندیشه های سیاسی در آداب نامه ها و متون ادبی(منظوم و منثور) عصر سلجوقیان دکتری 1395/12/16
شکوفه رحیمی حیات سیاسی و اجتماعی کمیل بن زیاد (83ه.ق- 7 قبل از هجرت) کارشناسی ارشد 1395/05/02
هاجر راستی علل و آثار هجرت احمد بن موسی(ع)به شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/15
مطهره رضایی منش مقایسه‌ی نقش زنان اهل ذمه در خلافت عباسیان و خلافت فاطمیان از قرن چهارم تا ششم هجری قمری کارشناسی ارشد
رضا صفری نقش داعیان ایرانی در نهاد دعوت فاطمیان دکتری 1401/11/15
اشکان شاهین نقش خاندان اشعث در قرن اول هجری قمری کارشناسی ارشد 1392/07/06
بهروز تاجمیری سیر تحول علم تشریح در تمدن اسلامی تا پایان قرن نهم هجری دکتری 1398/11/30
فاطمه زمانی بررسی نقش استاجلوها در دوره صفوی در ایالت آذربایجان کارشناسی ارشد 1391/12/15
مسعود زارع چگونگی و چرایی ایجاد، بازسازی و تعمیر بارگاههای شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه کارشناسی ارشد 1394/03/26
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/24 (1400 - 1600) ترم اول 1400
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
ملل و نحل و تاثیر آنها در تحولات اجتماعی 120371061 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1399
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیرایران(به طور خاص انقلاب اسلامی) 120345051 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1399
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 14 نتیجه
از 1