اعضای هیات علمی

نجف جوکار

نجف جوکار

نجف جوکار    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرتضی الیاسی نبوت در مثنوی کارشناسی ارشد 1381/11/01
سیدناصر جابری اردکانی مقایسه برخی از خردنامه ها با بوستان، گلستان و قابوسنامه کارشناسی ارشد 1381/11/01
لطیف درویشی تحلیل مضامین اخلاقی در دیوان ناصرخسرو کارشناسی ارشد 1388/12/15
نصرالله دشتی شرح ابیات و لغات دشوار گرشاسب نامه اسدی طوسی کارشناسی ارشد 1386/06/28
جابر دهباشی تصحیح دیوان طایر شیرازی همراه با شرح و تعلیقات کارشناسی ارشد 1387/06/24
محمدرضا دیری تحلیل جنبه های روان شناختی آثار سعدی و تطبیق آن با برخی از مکاتب روان شناسی نوین دکتری 1386/07/02
مریم زیبایی نژاد نقد و بررسی استعاره ها در فرهنگ نامه ها و متون عرفانی از قرن ششم تا دهم دکتری 1387/04/31
سیدحسن شریفیان تفسیر و تاویل قرآن در مرصادالعباد نجم الدین رازی کارشناسی ارشد 1381/11/01
سعید عزیزی دیدگاه های اخلاقی سنایی در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه کارشناسی ارشد 1381/05/01
معصومه مصلی نژاد بررسی مبانی زهد در دیوان سنایی کارشناسی ارشد 1380/07/01
محمدرضا معینی شرح ابیات، لغات و اصطلاحات غزلیات سنایی غزنوی کارشناسی ارشد 1379/07/01
علی عبدالهی تحلیل مفهوم عشق در دو منظومه لیلی و مجنون- خسروشیرین نظامی گنجه ای بر اساس مکتب روانکاوی دکتری 1396/04/11
معصومه امیری تحلیل وبررسی رویکردهای اجتماعی ومعیشتی در سفرنامه های ابن فضلان ،ابودلف،ناصر خسرو،وتحفه العراقین خاقانی کارشناسی ارشد 1400/06/31
صفورا اموزگار بازتاب سبک زندگی در آیینه ی اشعار شوریده ی شیرازی کارشناسی ارشد 1399/06/31
یلدا آزرمی تصحیح،شرح و تعلیق کتاب «تحفه الرسول و فرید المکتوبات اثر میراحمد کشی» از عرفای نقشبندیه ی ماوراءالنهر به همراه بررسی تاریخچه تشکیل نقشبندیه و تطور آن تا قرن دوازدهم دکتری 1396/06/29
ندا برومندی تصحیح وتعلیق فوایدالافصلیه ازابتداتاپایان منفعت شانزدهم دکتری 1397/06/25
لیلا دهقانی بررسی تحلیلی نیاز‌های انسانی از دیدگاه امام محمد غزالی و آبراهام مازلو با تکیه بر ترجمه‌ی فارسی احیاء علوم الدین به قلم خوارزمی دکتری 1401/10/07
فاطمه غلامی بررسی ساختار و شیوه¬های مجلس گویی در متون برجسته¬ی ادبی-عرفانی تا ابتدای قرن دهم دکتری 1391/04/27
علی حیات بررسی وتحلیل تطبیقی خسرووشیرین نظامی وشیرین وفرهاد سلیمی کارشناسی ارشد 1389/12/01
اردوان حسینی بررسی نمود مؤلفه های تیپ شخصیتی و سبک زندگی مسعود سعد سلمان در اشعار دیوان او بر اساس مدل آدلر کارشناسی ارشد
زهرا حسینی عوامل و موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی دکتری 1393/05/05
امته الله ایزدی بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی جامی و شیوه‌های بازنمود آن در آثار وی شامل هفت اورنگ، دیوان شعر، الدرّةالفاخره، اشعةاللمعات، نقدالنصوص دکتری
سیدناصر جابری اردکانی بررسی نقش اندیشه در پیوستگی قصه‌های مثنوی دکتری 1388/06/01
راضیه جعفری شرح وبررسی چهل قصیده دشوار وشرح نشده دیوان ناصر خسرو قبادیانی کارشناسی ارشد 1391/12/09
عبدالرسول کمانی شرح لغات و ابیات دشوار و یافتن ترکیبات کمیاب و دشوار کارشناسی ارشد 1388/04/17
حبیب اله کاشفی بررسی تحلیلی اندیشه های عرفانی شیخ سعدالدین احمد انصاری وبیان ادبی او با تکیه بر دیوان شورعشق کارشناسی ارشد 1392/05/27
ماهرخ خاکپور بررسی اسطوره‏ها در افسانه‏های مکتوب گیلان کارشناسی ارشد 1395/12/04
محمود خضری تصحیح، تعلیقات و شرح دشواری های دیوان هادی کارشناسی ارشد 1397/06/26
حمیده ملک حسینی شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار یکصد و هفتاد غزل از غزلهای دیوان لطف الله نیشابوری کارشناسی ارشد
زهرا ملک نسب اردکانی شرح لغات و ترکیبات و عبارت های دشوار داراب نامه ی بیغمی(جلد اول) کارشناسی ارشد 1395/07/17
محمد معینی بررسی، تحلیل و مقایسه ی آراء و اندیشه های احمد جام ژنده پیل و امام محمد غزالی (با تکیه بر آثار نثر احمد جام و "کیمیای سعادت" غزالی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه مغانلو شرح ابیات و لغات و ترکیبات دشوار 150 غزل از دیوان « عرفی شیرازی» از غزل شماره 501 تا 650. کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی محمدی تحلیل و بررسی جنبه های عرفانی، اجتماعی و ادبی مکاتیب عبدالله قطب محیی دکتری 1399/06/31
فاطمه محمدی شرح ابیات ولغات وترکیبات دشوار دویست غزل ازدیوان "عرفی شیرازی" ازغزل شماره ی 301تا500 کارشناسی ارشد 1394/06/25
حدیث مرادی زاده کرمانی تحلیل و بررسی مفهوم سبک زندگی و معیار های آن در شعر بهار بر اساس الگوی آلفرد ادلر کارشناسی ارشد 1400/04/29
فاطمه نظری وانانی بررسی و مقایسه برجسته ترین دیدگاه های اجتماعی سعدی و ملک الشعرای بهار کارشناسی ارشد 1391/10/26
علی پرهیزکارزاده انواع جنگ ودلایل شروع آن در کوش نامه ،بهمن نامه و گرشاسب نامه کارشناسی ارشد 1396/05/31
صادق پارسا شرح دشواریهای قصاید لطف الله نیشابوری کارشناسی ارشد 1392/07/08
زهرا رسولی نژاد شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل¬های دیوان لطف الله نیشابوری کارشناسی ارشد 1392/06/24
اصغر رستگار بررسی اصناف و مشاغل در آثار سنایی و عطّار نیشابوری (برپایه مثنوی‌های عطّار و دیوان سنایی ) کارشناسی ارشد
مصطفی رضایی دیل مقایسه سبک شناختی برجسته ترین متون نثر صوفیانه وغیر صوفیانه قرنهای ششم و هفتم کارشناسی ارشد 1389/12/25
سودابه صادقی شرح لغات واصطلاحات وابیات دشوار چهل قصیده از آغاز دیوان امیر معزی نیشابوری کارشناسی ارشد 1392/06/27
سهیلا صادقی بررسی و تحلیل مبانی اندیشه ی عرفانی در غزلیات صائب تبریزی دکتری 1394/12/08
پرویز شیبانی بررسی و تحلیل مفاهیم اخلاقی - عرفانی نهج البلاغه و شاهنامه فردوسی دکتری 1398/11/30
عاطفه سلطانی بررسی دیدگاه‌های اجتماعی در آثار ادبی و عرفانی شیخ احمدجام (در سه کتاب انس‌التائبین، روضه‌‌المذنبین و جنه‌المشتاقین و سراج‌السائرین). کارشناسی ارشد 1395/06/29
عاطفه سلطانی بازشناسی و بازنویسی قصه های بهرام گور و حسن بانو پریزاد، قصه نوروزشاه، پادشاه و وزیر و جامع الحکایات و تحلیل مهم ترین مولفه های اجتماعی در آن ها دکتری
محمدخلیل طالبان پور تصحیح و شرح نسخه بدل های دیوان بیدل دهلوی (حرف الف) دکتری 1399/11/29
زهرا زارع بررسی و تحلیل آموزه های اخلاقی در دیوان کمال الدین اصفهانی کارشناسی ارشد 1393/06/31
حسین زنده بودی تحلیل و بررسی نقد تصوف از آغاز تا پایان قرن هفتم دکتری 1398/11/30
معصومه اسداللهی نژادکرمانی انسان شناسی در خمسه خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1378/01/21
حمزه پرنویی شرح لغات و ابیات دشوار غزلیات وصال شیرازی کارشناسی ارشد 1386/12/07
اطهر تجلی اردکانی واژه نامه تحلیلی شاهنامه بر اساس چاپ خالقی مطلق و مسکو (آ تا ج) کارشناسی ارشد 1376/11/01
هاجر جوکار شرح لغات،‌اصطلاحات و ترکیبات مشکل قصاید سنایی و در صورت لزوم شرح بیت کارشناسی ارشد 1384/04/26
جلیل خلیلی جهرمی شرح مشکلات دیوان خاقانی پنج قصیده بلند شرح نشده کارشناسی ارشد 1381/11/01
نجمه داناییان بررسی وجوه زیباشناسی غزلیات شمس کارشناسی ارشد 1384/06/01
لیلا دشتبان بررسی و تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی و همای و همایون خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1387/05/07
علی محمد روانستان فرهنگ ایثار و شهادت درنهج‌البلاغه‌ وتأثیر آن‌ بر مثنوی‌ معنوی کارشناسی ارشد 1386/12/14
عبدالعزیز شبانی بررسی عوامل تأویل‌پذیری و جنبه‌های چندمعنایی شعر حافظ دکتری 1385/02/12
شهرام صادق نژاد تصحیح دیوان ملامحمد نامی کارشناسی ارشد 1387/04/24
خسرو قاسمیان مثنوی پژوهی (معرفی و بررسی کتاب های چاپ شده درباره مثنوی مولوی به زبان فارسی) دکتری 1386/03/13
غلامرضا کافی نقد و تحلیل شعر عاشورایی در زبان فارسی از عصر صفویه تا 1380 شمسی دکتری 1386/03/01
سید خداداد کشاورز تلمیحات تاریخی و مذهبی در دیوان خاقانی شروانی از حرف "ش" تا "ی" کارشناسی ارشد 1378/07/01
حمیدرضا کوثری تلمیحات تاریخی و مذهبی در دیوان خاقانی شروانی از حرف "الف" تا "س" کارشناسی ارشد 1378/06/01
هاشم محمدی فرهنگ نامها در داستان های غنایی منظوم از فخرالدین اسعد گرگانی تا جامی دکتری 1380/03/01
خلیل مزایجانی واژه نامه تحلیلی شاهنامه بر اساس چاپ خالقی مطلق و مسکو از "ک" تا "ی" کارشناسی ارشد 1376/12/01
فرزانه معینی بررسی انتقادی کارنامه ده ساله سعدی پژوهی (1375 تا 1385) کارشناسی ارشد 1387/06/25
حمیرا مفتی پژوهشی‌ در گرشاسب‌نامه‌ی‌ اسدی‌ طوسی‌(با تأکید بر مباحث‌ اسطوره‌شناختی‌ و سبک‌شناختی‌) کارشناسی ارشد 1386/11/01
اعظم سادات ناصحی شرح مشکلات جلد اول کتاب سام نامه اثر خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1384/07/01
محسن نعمت الهی شرح هفت قصیده‌ی بلند دیوان خاقانی کارشناسی ارشد 1384/06/01
فاطمه افضلی شمس آباد علم النفس و رابطه ی آن با خداشناسی از دیدگاه حکمت متعالیه (ملاصدرا) و حکمت اسماعیلیه (ناصر خسرو) کارشناسی ارشد 1390/06/27
ناصر احمدزاده تحلیل و بررسی کتب و رسایل "آداب المریدین" تا قرن سیزدهم هجری و مقایسه با آثار "راز شیرازی" در همین زمینه دکتری 1400/06/31
نفیسه السادات عندلیب بررسی تطبیقی نظریه خواجه نصیر طوسی و مولانا در مورد ملاک حسن وقبح اعمال و اخلاق سلسله مراتبی دکتری
جمال انصاری جابری تحلیل زیبایی شناسی توصیف های جوینی در تاریخ جهانگشا کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا انصاری بررسی تحلیلی حکایات کرامات در متون صوفیانه منثور از ابتدا تا آغاز قرن هفتم هجری دکتری 1388/01/15
قدرت الله انوری فرهنگ لغات، اصطلاحات و ترکیبات دشوار دیوان عثمان مختاری کارشناسی ارشد 1391/11/08
امیرمحمد اردشیرزاده شخصیت ها و اعلام حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نیشابوری دکتری 1397/06/27
مرضیه عطاران فرهنگ نامه تحلیلی تطبیقی کلیات سعدی دکتری
حشمت اله اذرمکان بررسی تطبیقی تحمیدیه های منظومه های برجسته تا قرن ده دکتری 1388/07/12
یلدا آزرمی تحقیق در احوال و سخنان ابراهیم ادهم و مقایسه‌ی اندیشه‌های او با صوفیان هم‌روزگارش کارشناسی ارشد 1388/06/15
حسین عظیمی پیشینه ی داستانی کهن در منابع شرق و غرب کارشناسی ارشد 1401/06/27
سمیرا باغچه بند بررسی ساختاری و محتوایی شطح تا قرن هفتم با تکیه بر طواسین حلاج، تمهیدات عین‌القضات، عبهرالعاشقین و شرح شطحیات روزبهان بقلی کارشناسی ارشد 1393/12/09
حمید بهرامی آرمانشهر در سیاحتنامه ی ابراهیم بیگ و مسالک المحسنین و کتاب احمد یا سفینه ی طالبی کارشناسی ارشد 1392/06/23
پیوند بالانی شرح دشواری های جلد اول مواهب الهی در تاریخ آل مظفر دکتری 1391/06/26
مریم بانو بردبار تصحیح و شرح کلیات دیوان آقا محمد هاشم درویش شیرازی دکتری 1396/06/28
لیلا بستانی کوهنجانی بررسی شیوه های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی کارشناسی ارشد 1391/06/29
نجمه داناییان سیر تحول مفهوم نور در متون ادبی – عرفانی تا آغاز قرن هفتم (با تکیه بر متون الطواسین، عبهرالعاشقین، تمهیدات،غزلیات سنایی، آواز پر جبرئیل و عقل سرخ سهروردی و منطق الطیر عطار) دکتری 1390/07/01
ناهید دهقانی ویژگیهای سبکی کشفالمحجوب هجویری کارشناسی ارشد 1388/06/01
مریم الهی زاده تحلیل و بررسی عناصر فرهنگ از دیدگاه صوفیه با تکیه بر اقوال بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر و آثار فارسی محمد غزالی و عین القضات همدانی دکتری 1396/06/28
مژگان اسکندری شرح وتفسیر غزلیات شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفارهمدانی (عراقی) دکتری 1394/09/25
غلامحسین فهندژسعدی تصحیح و تعلیق قصــاید و مثنوی های «شبستان انس» و «شمس المشرقین» حکیم حسن مشرقی شیرازی دکتری 1398/04/04
طاهره فئوادی شرح طوطی نامه «جواهرالاسمار» با نگاهی به دیگر طوطی نامه ها کارشناسی ارشد 1388/06/01
رضا غفوری بررسی داستان¬های فرامرز دکتری 1390/11/11
احد قاسمی مقایسه‌ی تحلیلی و تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و لیلی و مجنون هاتفی کارشناسی ارشد 1389/12/17
عبدالرضا قیصری بررسی سیر طنز در مثنوی های عرفانی دکتری
سیده زهرا حسینی رباط شرح دشواری های چهل قصیده از دیوان "ناصر خسرو قبادیانی" کارشناسی ارشد 1391/03/06
صدیقه جابری اربابی تصحیح و تعلیق خواص‌الحیوان(ترجمه‌ی حیات‌الحیوان الدمیری، مترجم: محمد تقی تبریزی). دکتری 1396/04/14
زینب جمالی شرح دشواری های کتاب " مهمان نامه بخارا" کارشناسی ارشد 1391/11/08
معین کاظمی فر بررسی حکایات "عقلای مجانین" در مثنوی های عطار بر اساس کتاب نیشابوری کارشناسی ارشد 1390/06/28
سمیه کشاورز موانع معرفتی واخلاقی کمال از دیدگاه مولانا(بانگاهی به مثنوی) و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1390/10/27
عبداله مقامیان زاده مقایسه انسان کامل در مثنوی معنوی مولانا و منطق الطیر عطار دکتری 1397/06/31
حمید مهران فر شرح دشواریهای هفت قصیده بلند شرح نشده خاقانی کارشناسی ارشد 1391/07/05
فاطمه مینا تصحیح وتعلیق دیوان اشعار ثنایی مشهدی دکتری 1393/12/20
انسیه میرزائی شرح مشکلات قصاید و قطعات مصرّع دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد 1388/03/25
محمدرضا معینی بررسی و مقایسه دیدگا های نظام الملک نظامی و سعدی در باره ی حکومت وپادشاه ارمانی دکتری 1390/11/15
محمد مرادی پیامبران(ع)،امامان (ع) وصحابه در شعر غنایی سبک خراسانی. دکتری 1391/07/12
عباس مرادی تصحیح و شرح پنج رساله ( 1- مرآت‌العارفین2 – مناسک‌العاشقین 3 – قنوتیه 4 – مرصادالعباد دکتری 1390/09/09
سمیه نبوی بررسی روایت خسرو پرویز در شاهنامه و مآخذ تاریخی دکتری 1395/11/23
فاطمه نیری بررسی اجتماعیات در شعر غنایی قرن ششم برپایه ی اشعار سنائی ، انوری ، خاقانی و نظامی . دکتری 1398/11/30
اسماعیل نعمتی بررسی و مقایسه مقامات و منازل عرفانی در اندیشه های ابوالحسن علی بن عثمان هجویری و خواجه عبدالله انصاری ) با تکیه بر کشف المحجوب و منازل السائرین و صد میدان) کارشناسی ارشد 1392/06/24
امیر پوررستگار بررسی و تحلیل آثار ترجمه شد? مستشرقین با تکیه بر بن¬مایه¬های ادب عرفانی دکتری 1399/06/26
سیده سمیه رحمتی شرح 14 نام الهی از کتاب روح‌الارواح فی شرح أسماء الملک الفتاح شهاب‌الدین احمد بن منصور سمعانی کارشناسی ارشد 1392/12/20
قدرت اله رسم بررسی جامع و انتقادی دشواری¬های شاهنامه فردوسی از داستان کیکاوس تا داستان بیژن و منیژه دکتری 1398/06/31
لیلا رستگارنیک تحلیل و بررسی متون منثور فارسی چاپ شده عرفای فارس از ابتدا تا آغاز قرن نهم دکتری 1389/09/03
محمد صادق زاده شرح یک صد و بیست غزل (201-320) خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1395/06/29
صدیقه صادقی تبیین وجوه شکر در متون عرفانی کارشناسی ارشد 1389/11/20
سیدمحسن ساجدی راد صوت و معنای موسیقی در شاهنامه فردوسی دکتری 1388/08/02
مارال شهبازی شرح دشواری های مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار و مقایسه ی ویژگی های سبکی- ادبی آن با دیگر کتب تاریخ سلاجقه دکتری 1396/12/20
الهام شیرازی تصحیح و تعلیق نسخه خطی شاهرخ نامه اثر قاسمی گنابادی دکتری 1398/06/31
فریبا سلطانی فرد تحلیل و بررسی سبک نوشتاری متون طب سنتی به زبان عربی کارشناسی ارشد 1392/06/30
محمدرضا تقیه تصحیح و تعلیق نسخه ی خطی، «رساله ای به تقلید گلستان»، اثر ابوالفتوح هبه الله بن یوسف حمویی. دکتری 1396/12/15
حسین طاهری تبیین احوال و آثار و تحلیل افکار شیخ علاءالدوله سمنانی و بررسی جنبه های ادبی آثار فارسی او دکتری 1395/10/19
حسین طاهری ولایت درگلشن راز شیخ محمود شبستری با تکیه برشرح شیخ محمد لاهیجی کارشناسی ارشد 1389/06/01
شراره تاجمیرریاحی تصحیح و تعلیق« فتح نامه قندهار» اثر میرزا عبدالقادر تونی دکتری 1397/06/27
احمدنور وحیدی بررسی تطبیقی شعر مدحی در دیوان خاقانی و متنبی دکتری 1391/12/16
شهرام یغمایی زارع شرح و تفسیر جامع رساله ی " سوانح العشاق " احمد غزالی کارشناسی ارشد 1391/02/13
هانیه زرنشان تصحیح و تعلیق مروّج الاسواق و مهّیج الاشواق از خزائن الملکوت عبدی بیگ نویدی شیرازی کارشناسی ارشد 1400/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون نظم 1 120572041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 120534181 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
متون نظم (4) قسمت چهارم-مثنوی معنوی 2 120534111 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
سیری در آرا وعقایداسلامی 120541031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
تحقیق در متون نظم 1 120572041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 120534181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
متون نظم (4) قسمت چهارم-مثنوی معنوی 2 120534111 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
سیری در آرا وعقایداسلامی 120541031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1