کارشناس 1 بخش زبان

کارشناس 1 بخش زبان


شرح وظایف آقای محمد علی صادقی

(کارشناس تحصیلات تکمیلی)

شرح وظایف:

  1. انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) بخش زبانهای خارجی و زبان شناسی
  2. هماهنگی، برنامه ریزی و اطلاع رسانی جهت برگزاری آزمون زبان بسندگی دکتری در هر نیمسال به کلیه واحدهای دانشگاهی و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شیراز
آدرس کوتاه :