پیام تبریک به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان

پیام تبریک به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان


18تیرماه در تقویم رسمی کشور ما روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامیده شده است. دانشگاه بزرگ شیراز، مفتخر است که در تأسیس گرایش ادبیات کودک و نوجوان در کشور پیشگام بوده و بدین ترتیب موجب تقویت و گسترش پژوهش های آکادمیک با جریان های ادبی در پیوند با کودک و نوجوان شده است.
با تأسیس مرکز مطالعات ادبیات کودک و نوجوان و همکارهای ارزشمند دو دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی و روان شناسی در این مرکز، دانشگاه شیراز توانسته است کارشناسان و متخصصانی به عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان کشور بیفزاید که حضور و فعالیتشان در این عرصه، موجب تعمیق بخشیدن و علمی تر شدن این حوزه شده و رونق و طراوتی ویژه بدان بخشیده است. نتیجه ی این فعالیت ها واکنش های مهرآمیز و گزارش های اشتیاق بر انگیزی است که پی درپی از تأثیر این فعالیت ها در سطح جامعه دیده و شنیده می شود.
مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز، این روز را به خانواده ی بزرگ ادبیات کودک و نوجوان ایران، به ویژه استادان، دانشجویان و دانش آموختگان عزیز مرکز مطالعات ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز تبریک و تهنیت عرض می نماید و پویایی و موفقیت روزافزون همگان را از خداوند منان خواستار است.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه شیراز
 

آدرس کوتاه :