مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی

مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی


معاونت فرهنگی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:
 
مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی
 
منبع: کتاب احوال شیخ اجل سعدی از دکتر جواد بشری صص ۱۵_۱۹۵
 
زمان برگزاری: هفتم اردیبهشت ساعت 21 در صفحۀ اینستاگرام معاونت فرهنگی به نشانی daneshfar_shirazuni
 
به5 نفر از کسانی که به پرسش‌ها پاسخ صحیح بدهند مبلغ 100 هزارتومان اهدا می‌شود. 
 
آدرس کوتاه :