دعوت از اساتید و کارمندان جهت شرکت در آیین دانش اموختگی (به صورت مجازی)

دعوت از اساتید و کارمندان جهت شرکت در آیین دانش اموختگی (به صورت مجازی)


با سلام واحترام خدمت همکاران گرامی، بدینوسیله از شما استاد گرامی جهت حضور  در آیین مجازی دانش آموختگی  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی که در تاریخ 19.8.99 ساعت16 برگزار خواهد شد، دعوت به عمل می آید.

 

 دوشنبه 99.8.19

ساعت 17:30 - 16

لینک های برگزاری:

 

 

آدرس کوتاه :