اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان

اطلاعیه بیمه تکمیلی سامان


بسمه تعالی
 
با توجه به اینکه لیست اسامی متقاضی بیمه درمان تکمیلی ، در سامانه بیمه سامان ثبت نهایی نشده است امکان ارائه خدمات آنلاین در مراکز درمانی فراهم نمی باشد همکارانی که نیاز خدمات درمانی داشته باشند بایستی پس از انجام خدمات، فاکتورهای مربوطه دریافت نموده و در تاریخی که متعاقبا اعلام می شود مدارک را به بیمه سامان، مستقر در  حوزه مدیریت تحویل دهند. ضمنا به محض ثبت اسامی در بیمه سامان اطلاع رسانی انجام می گردد.  لازم بذکر است در صورتی که بیمه شدگان نیاز به بستری در بیمارستان دارند می توانند با شماره تلفن 09171380204 تماس و معرفی نامه دریافت نمایند.
 
مدیریت امور اداری - اداره رفاه
آدرس کوتاه :