اطلاعات تماس با بخش زبان

اطلاعات تماس با بخش زبان


اطلاعات تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

شماره فکس

شماره داخلی

1

سمیه دائی­زاده

کارشناس آموزش

sdaeizadeh@rosse.shirz.ac.ir

36288721

36288721

4497

2

زینب شمشیری

مسئول دفتر

nazaninshamshiri1722@gmail.com

36288721

36288721

4495-4496

3

محمد علی صادقی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

sadeghi5252@yahoo.com

36288721

36288721

4498


 
آدرس کوتاه :