ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری


همکاری گرامی

جناب آقای دکتر یوسف نظری

عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی

ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

 

 

آدرس کوتاه :