ارتقای مرتبه آقای دکتر سلیمان حیدری به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر سلیمان حیدری به دانشیاری


همکاری گرامی

جناب آقای دکتر سلیمان حیدری

عضو هیأت علمی بخش تاریخ

ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آدرس کوتاه :