اعضای هیات علمی

زهرا علی مراد

زهرا علی مراد

زهرا علی مراد     (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در آموزش زبان 120644011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
گفت وشنود1 120631021 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تدریس زبان خارجی 120631251 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
گفت و شنود (1) 120633221 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تحلیل کلام 120679207 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
دستورونگارش 1 120631011 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1