اعضای هیات علمی

زهرا علی مراد

زهرا علی مراد

زهرا علی مراد     (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشاد ادیب بررسی تاثیر اضطراب تلفظ و انگیزش تلفظ بر تمایل زبان آموزان ایرانی به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
سعیده اکبرزاده تمایل به استفاده از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط در فضای مجازی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کارشناسی ارشد 1399/11/30
میترا بهروزی منابع عضویت در گفتمان و راهبردهای موضع‌گیری در نظرات داوران داخلی روی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان زبان‌شناسی کاربردی کارشناسی ارشد
مینا فرهمند عوامل مؤثر در تمایل به برقراری ارتباط: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1398/03/28
غزاله حقیقت نژادشیرازی عوامل موثر در ادراک دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی از اجرای کار گروهی در نظام آموزش عالی کارشناسی ارشد 1396/12/20
کتایون کلانتری مقایسه استنباط مدرسان و زبان آموزان آموزشگاه های خصوصی زبان درباره کاربردهای کلان پساروش در آموزش زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/14
سیدرضا موسوی حسن آباد مقایسه نحوه بازنمایی عناصر فرهنگی در دو کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با استفاده از چارچوب لی (2009) کارشناسی ارشد 1397/06/31
سارا نخستین بررسی چگونگی بازنمایی جنسیت در مجموعه «فارسی بیاموزیم» کارشناسی ارشد 1401/04/22
ساسان نوبهار منابع عضویت در گفتمان در نوشتار توضیحی زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: بررسی نقش جنسیت و سطح بسندگی زبان کارشناسی ارشد
امیر قرایی تربتی عوامل موثر در کاهش انگیزش دانشجویان ایرانی در کلاس های انگلیسی با اهداف ویژه کارشناسی ارشد 1398/06/27
رویا رزمی یگانه ارزیابی محتوایی مجموعه "فارسی بیاموزیم " براساس چارچوب طبقه بندی تجدیدنظر شده بلوم کارشناسی ارشد
مهدی صادقی درویشی تأثیرات بازخورد تصحیحی نوشتاری معلم بر استفاده ی زبان آموزان انگلیسی سطح پیش متوسط از حروف تعریف در زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
رویا صلاحی بررسی کاربرد منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژگان فارسی با ریشه‌ی عربی توسط فارسی آموزان عرب‌زبان کارشناسی ارشد 1396/06/19
آرزو سالکی بررسی درک ذینفعان ایرانی نسبت به چالش ها و فرصت های ارزیابی مبتنی بر وب در دوره های آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
مصطفی تاجگذاری وجه اشتراک ادراک و عمل: مطالعه تطبیقی ادراک مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان از معیارهای سنجش عملکرد نوشتاری زبان آموزان کارشناسی ارشد 1396/06/29
مصطفی تاجگذاری نوشتن برای انتشار در مجلات علمی: مطالعه ترکیبی شکلگیری هویت حرفهای اولیه دانشجویان ایرانی دوره تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی دکتری
شیوا یزدانی جامعه ‌پذیری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی: مطالعه مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد شکل گیری هویت علمی دکتری 1401/10/19
شیوا یزدانی تقویت تصویر-خود و عملکرد شفاهی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی:تاثیر روی پیچیدگی، درستی، فصاحت و کمیت کلام کارشناسی ارشد 1396/09/08
محمد صادق زارع بیدکی تاثیر استفاده از زبان اول به عنوان یک مداخله آموزشی بر پیچیدگی تولیدات شفاهی انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1397/06/17
حسن بنیادی تاثیر تجربه و سبک تصمیم گیری بر رفتار ارزیابان در ارزیابی مهارت نوشتاری به زبان دوم کارشناسی ارشد 1398/06/31
یاسر امینی فرد فراز و نشیب های احساسی آموزش زبان انگلیسی در ایران: تاثیر آنها بر هویت معلمان، استراتژی های کنترل احساس و عاملیت آنان دکتری
سمانه برخوردار ارایه مدلی توصیفی برای آگاهی زبانی انتقادی دربافت زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران دکتری 1395/12/11
سید بهروز بهزادی طراحی چهارچوب های ژانر-بنیاد به منظور تهیه مواد آموزشی برای دوره های آیلتس کارشناسی ارشد 1396/06/29
اسما دبیری تجزیه و تحلیل متنی و بین متنی مهارت های خواندن با دقت متون انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی دکتری 1395/04/23
فاطمه ده بزرگی بررسی مؤلفه‌های فرهنگی موجود در تصاویر دو مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با استفاده از چارچوب لی (2009) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه ابراهیمی بررسی تأثیرات هوش هیجانی انگیزش خواندن و راهبردهای خواندن بر میزان درک مطلب دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/12/17
امیر یوسف فرهمندی ظهور و ارائه در فرایند یادگیری دستور زبان: دستوری شدگی به عنوان روشی جدید در آموزش دستور زبان انگلیسی به فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در دبیرستان ها، موسسات خصوصی و دانشگاهی دکتری 1396/10/05
احسان گرگین تحلیل بین فرهنگی کنش گفتار "دعوت" و کابردهای آن در آموزش زبان انگلیسی: مقایسه ی بین فارسی زبانان، دانشجویان زبان انگلیسی،انگلیسی زبانان، و راهنمایان گردشگری ایرانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد حکانی حضور همزمان مادران و کودکان در کلاس‌های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر آن بر پیشرفت زبان کودکان کارشناسی ارشد 1396/12/19
مریم هنرپروران عوامل کاهش انگیزش معلمان زبان انگلیسی ایرانی : مقایسه بین معلمان دبیرستان، معلمان موسسات زبان و استادان دانشگاه کارشناسی ارشد 1397/06/31
رویا جمالی نسب ارزیابی کتاب مقدماتی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مینا براساس مدل مک دونا،شاو و ماسوهارا(2013) کارشناسی ارشد 1397/11/30
سما کناردریائی نقش حافظه کارآمد در تأثیر بازخورد آموزگاران در بهبود کیفیت نوشتار فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدرضا خاکسار اثر بخشی نحو و معناشناسی در درک جملات انگلیسی:بررسی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در سطوح مختلف کارشناسی ارشد 1400/06/31
پیمان کیانی مشروعیت و برتری در آموزش در سند تحول آموزش و پرورش ایران: گفتمان انتقادی به کمک پیکره ی زبانی کارشناسی ارشد 1399/11/29
مرتضی مجدالدین ارزیابی انتقادی برنامه تربیت معلم در ایران بر اساس مولفه Knowing در چهارچوب KARDS کوماراوادیولو کارشناسی ارشد 1395/06/31
بهناز محبی بررسی تاثیر دو کاربرد افزار تلفن همراه بر آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی به فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1395/06/31
هژار محمدی نکو نگرش معلمان زبان انگلیسی در مورد استقلال فراگیران: طراحی یک مدل جهانی-بومی دکتری 1395/11/27
مجتبی نظری ارزیابی فرهنگی یک مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی و یک مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: بر اساس الگوی هاتس کارشناسی ارشد 1398/11/30
فاطمه نوروزیان مقدم تاثیر شیوه مفهوم محور بر پیشرفت توانایی نگارش فراگیران زبان انگلیسی : با تاکیید بر نگارش متون استدلالی کارشناسی ارشد 1398/11/30
نجمه پورجعفریان بررسی نظریه و عمل در برنامه کارورزی زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان: تلاشی برای تدوین مدل عملی-نظری بومی دکتری
محمدحسین ردادی تاثیر بازخورد نگارشی پویا بر کاهش مشکلات زبانی کلی فراگیران زبان خارجی: مقایسه بین بازخورد متمرکز با جامع کارشناسی ارشد 1399/06/25
محمدامین روغنیان جهرمی مقایسه اثر بخشی روش‌های ذهنی و ادراکی اثر پیش زمینه در تشخیص بصری کلمات برای فراگیران سطوح مختلف زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1400/11/15
مرضیه روستا خطاهای دستوری زبان آموزان ایرانی در نگارش: تاثیر سبک شناختی تکانشگری/تامل گرایی کارشناسی ارشد
علی تقی نژاد رابطه جهت گیری های هدف انگیزشی، جنسیت، عقاید، اضطراب و رفتار های یادگیری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/04/23
سیده سحر زاهد علوی بررسی تاثیر عملکرد فردی در مقابل عملکرد دونفره بر پیچیدگی، دقت و تسلط در نگارش دکتری 1396/10/23
حسن پیروز تاثیر پیشرفت مهارت خواندن در زبان خارجی بر مهارت خواندن در زبان اول: تقابل فرضیه های وابستگی و تعادل زبانی کارشناسی ارشد 1398/06/31
مریم جهرمیان بازنمایی جنسیت در کتاب های آموزش زبان عربی به غیر عرب زبان ها با استفاده از چارچوب جکی فریک لی و فرکلاف(بررسی موردی کتاب های آموزشی صدی الحیاة، العربیة للعالم والعربیة لغیر أبناءها). کارشناسی ارشد 1398/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در آموزش زبان 120644011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
گفت وشنود1 120631021 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تدریس زبان خارجی 120631251 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
گفت و شنود (1) 120633221 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تحلیل کلام 120679207 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
دستورونگارش 1 120631011 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 6 نتیجه
از 1