اعضای هیات علمی

شاهرخ محمدبیگی

شاهرخ محمدبیگی

شاهرخ محمدبیگی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی رضایی مقایسه تطبیقی دو ترجمه قرآن مجید (از ترجمه های استاد فولادوند و مرحوم معزی- پانزده جزء اول) کارشناسی ارشد 1377/12/01
مریم زیبایی نژاد تاثیر قرآن بر شعرای مشهور قرن ششم (جواهر قرآن بر لآلی ادب فارسی) کارشناسی ارشد 1378/11/01
علی صابری بررسی تطبیقی عقل،عشق، و ولایت،در کلّیّات سعدی و مثنوی مولوی دکتری
عباس مرادی مقایسه تطبیقی دو ترجمه قرآن کریم (از ترجمه های محمدمهدی فولادوند و محمدکاظم معزی- جزء دوم) کارشناسی ارشد 1378/10/01
مهرداد مروارید فرهنگ واژگان قرآن کریم بر اساس نخستین تفسیر موجود به زبان فارسی (موسوم به ترجمه تفسیر طبری) کارشناسی ارشد 1376/12/01
خداکرم یزدان پناه مقایسه ترجمه قرآن کریم از شادروان مهدی الهی قمشه ای با ترجمه عبدالمحمد آیتی ترجمه پانزده جزء اول کارشناسی ارشد 1377/11/01
هوشمند دهقانی بررسی احادیث قدسی و نبوی در برجسته ترین متون منظوم غنایی تا قرن هشتم دکتری 1397/12/20
سیاوش نریمان بررسی شرح و تأویل احادیث قدسی در برجسته ترین متون منثور عرفانی فارسی از آغاز تا قرن هشتم دکتری 1393/10/01
سمیه رضایی بررسی تطبیقی ترجمه قرآن کریم محمد مهدی فولادوند و طاهره صفارزاده (ده جزء اول) کارشناسی ارشد 1389/06/21
مهین تاج سعادت بررسی تطبیقی ترجمه قرآن کریم محمّد مهدی فولاد وند و مصطفی خرّمدل کارشناسی ارشد 1387/06/31
احمد امین بررسی بن مایه های عرفان در مثنوی مولانا و مقایسه آن با مثنوی های عطار دکتری 1377/07/01
خدیجه تورتیر نحو در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1376/08/01
نرجس خلوتی معنی، شرح و بررسی انتقادی منظومه‌ی فارسی عاشقانه- عارفانه‌ی چنیسرنامه و مقایسه‌ی آن با سه منظومه‌ی عاشقانه‌ی «خسرو شیرین»، «لیلی و مجنون» نظامی و «وامق و عذرا»ی حسینی. کارشناسی ارشد 1386/12/08
زهرا ریاحی زمین تصحیح و مقایسه تحلیلی، ادبی و زبانی ترجمه قرآن موجود در موزه حضرت شاهچراغ (ع) با ترجمه های قرآن مجید تا قرن ششم دکتری 1378/03/01
حسین زنده بودی فرهنگ، ادب و گویش تنگسیری کارشناسی ارشد 1377/03/01
سیدیعقوب سعادتی اردکانی داستان های قرآنی در دفتر اول مثنوی با توجه به چهار تفسیر کارشناسی ارشد 1378/01/21
مهدی صف شکن مناقب علوی در پاره¬ای از اشعار شاعران برجسته فارسی کارشناسی ارشد 1386/06/28
محمدباقر علیزاده اصل بیان در خسرو و شیرین نظامی کارشناسی ارشد 1378/06/01
مهدی فاموری بررسی جلوه های هیچ انگاری در شعر معاصر فارسی بر اساس آرا و آثار نیما یوشیج، احمد شاملو، نصرت رحمانی، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد کارشناسی ارشد 1384/05/08
علیرضا کاشانی فرهنگ نام های نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1377/05/01
احمد مرادی تعالیم اخلاقی در دفترهای سوم و چهارم مثنوی مولوی کارشناسی ارشد 1376/09/01
سعید امینی مطالعه تطبیقی سیمای پیامبر (ص) در قرآن و متون تاریخی صدر اسلام کارشناسی ارشد 1388/06/01
حشمت اله اذرمکان بررسی تطبیقی تحمیدیه های منظومه های برجسته تا قرن ده دکتری 1388/07/12
منوچهر بایندری بررسی حقوق خالق و مخلوق در متون برجسته ی عرفانی در نثر فارسی تا پایان قرن ششم هجری دکتری 1397/11/29
شهین وجدی زاخردی مقایسه و تحلیل ساختار و محتوای مثنوی های سلطان ولد (ابتدا نامه، رباب نامه و انتها نامه) با مثنوی مولوی دکتری 1400/05/04
عاطفه یعقوبی فرهنگ لغات واصطلاحات وشرح دشواری های مهرومشتری اثر شمس الدین محمدعصارتبریزی کارشناسی ارشد 1394/06/23
زینب نوروزی سیمای عرفانی امام علی (ع) در نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1377/06/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عربی 3 قسمت سوم - (قواعد و متون) 120534221 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
عربی 5 قسمت پنجم-(قواعد و متون) 120534241 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
فارسی عمومی 120531001 3 8 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
عربی 3 قسمت سوم - (قواعد و متون) 120534221 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
عربی 5 قسمت پنجم-(قواعد و متون) 120534241 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 7 نتیجه
از 1