اعضای هیات علمی

اکبر صیادکوه

اکبر صیادکوه

اکبر صیادکوه    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کرامت جمس نقد و تحلیل تصویرگری های هنری در شعر مهدی حمیدی کارشناسی ارشد 1381/07/29
محمود خداوردی شرح مشکلات و ویژگی‌های زبانی و سبکی غزلیات شوریده به همراه شرح احوال وی کارشناسی ارشد 1388/06/01
عیسی رحیمی «نقد و تحلیل شیوه‌ی زبان و نحوه‌ی بیان فریدون توللی، به همراه شرح احوال وی» کارشناسی ارشد 1384/01/29
علمدار زینت پور تحلیل عناصر زیبایی شناختی در اشعار فرخی یزدی کارشناسی ارشد 1389/12/23
علی اکبر کمالی نهاد نقد و تحلیل شیوه زبان و نحوه بیان رهی معیری کارشناسی ارشد 1381/07/27
لیلا عبدی کتاب شناسی انتقادی پزوهش های اساطیری(کلیات و کاربرد های اسطوره در علوم و هنر) از1330تا 1389 دکتری 1391/10/30
هنگامه عبدالهی تحلیل نشانه معناشناسی منتخبی از غزل های حسین منزوی کارشناسی ارشد 1394/06/25
محمد رضا علوانی بررسی تشبیه در قصاید جیحون یزدی کارشناسی ارشد 1396/08/09
قاسم علی امیری بررسی وتحلیل صور خیال در دیوان جنید شیرازی کارشناسی ارشد 1391/03/20
نجمه السادات عندلیب بررسی و شناخت جهان بینی ایرانی،هندی و عربی در برگزیدهای از حکایات این ملل و بازشناسی آن در جلد نخست هزار و یک شب دکتری 1396/06/26
هدایت اله اردالی تصحیح اعجاز نامه و تحلیل محتوا و ساختار آن دکتری
حسن عاطفت دوست شرح زیبایی شناختی دویست غزل اول دیوان شمس کارشناسی ارشد 1391/12/16
منوچهر بایندری بررسی حقوق خالق و مخلوق در متون برجسته ی عرفانی در نثر فارسی تا پایان قرن ششم هجری دکتری 1397/11/29
محمد انور بجارزهی مبانی انسان شناسی جامی در هفت اورنگ دکتری 1395/04/08
لیلا بستانی کوهنجانی بررسی شیوه های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی کارشناسی ارشد 1391/06/29
حسن دست موزه بررسی ساختار جمله ها در بوستان سعدی کارشناسی ارشد 1391/03/20
غلامرضا اطمینانی نقد روابط قدرت در تاریخ بیهقی کارشناسی ارشد 1390/11/15
افسانه عوض فرد بررسی و تحلیل کنایه در جلد سوم شاهنامه کارشناسی ارشد 1390/04/27
فرزانه فرزاد بررسی ساختار جمله در صد غزل نخست حافظ کارشناسی ارشد 1389/12/01
انسیه هاشمی قلاتی بن‌مایه‌های داستانی در پنج طومار نقالی فارسی دکتری 1396/06/25
سارا جمالی بررسی مضمون «عشق» در داستان های بلند منثور عامیانه ی فارسی (سمک عیار ، داراب نامه ی بیغمی ، امیرارسلان نامدار) دکتری 1400/11/15
علیرضا کشاورزکوهجردی بررسی بن مایه های ستم ستیزی و هویت طلبی در اشعار اخوان ثالث کارشناسی ارشد
گردافرین محمدی تصحیح و تعلیق نسخه‏ خطی با موضوع بلاغی(اثر محمودبن محمد قندزی"زنده در821 ق") دکتری
رسول محمدی کتابشناسی توصیفی _ تحلیلی اساطیر یونان در زبان فارسی (1300- 1389) کارشناسی ارشد 1392/06/31
علی رحمانیان : شرح مشکلات بختیارنامه دقایقی مروزی کارشناسی ارشد 1389/06/16
نسرین رزاقی هنجار گریزی و ساختار شکنی های احمد عزیزی در کفش های مکاشفه کارشناسی ارشد 1391/06/29
زهرا رضایی دکتری
مهدی صادقی امین کارکرد فعل در مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1390/11/10
وحیده شامخ بررسی وتحلیل استعاره ، نماد و اسطوره درغزلیات فخرالدین عراقی کارشناسی ارشد 1391/12/16
حسین شمس الدینی دزدان سبک شناسی لایه ای آثار منظوم عطار نیشابوری(با تکیه بر منطق الطیر، مختارنامه و غزلیات) دکتری 1401/06/30
طالب شجاعی مقایسه غزلیات جلال الدین عضد یزدی با مصلح الدین سعدی شیرازی کارشناسی ارشد 1390/10/26
وحید تنها فرهنگ نام‌تصویرهای خسرو و شیرین نظامی با تحلیل بسامدی عناصر تشکیل دهنده آن‌ها دکتری
شهین وجدی زاخردی مقایسه و تحلیل ساختار و محتوای مثنوی های سلطان ولد (ابتدا نامه، رباب نامه و انتها نامه) با مثنوی مولوی دکتری 1400/05/04
حمیدرضا یغمایی یاوانی گونه های مختلف آشنایی زدایی و هنجارگریزی در مثنوی های احمد عزیزی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علی اکبر زارع شرح احوال و دشواری های اشعار فارسی کارشناسی ارشد 1389/06/17
علی ازادی نقد و تحلیل و مقایسه تطبیقی دو ترجمه قرآن (15 جزء اول) از ترجمه های آقایان مهدی الهی قمشه ای و بهاء الدین خرمشاهی کارشناسی ارشد 1380/08/01
حسین بحتوئی مجاز مرسل در شاهنامه و پیشاهنگان شعر فارسی دکتری 1385/12/26
محمود رضایی دشت ارژنه بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1381/06/01
فاطمه زارعی شرح و تحلیل سبک شناسانه لغات، اصطلاحات و ترکیبات عامیانه در مجموعه داستان های سید محمد علی جمال زاده کارشناسی ارشد 1388/06/01
سیدعلیرضا شجاعی آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن هشتم ه.ق. کارشناسی ارشد 1380/01/21
نگین صفری نژادبی نظیر تاثیر محیط طبیعی- فرهنگی شمال بر شاعران گیلان کارشناسی ارشد 1381/11/01
طاهره طاهریان فرد ddddd کارشناسی ارشد 1389/12/01
نرجس عمادی بررسی مفهوم سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد 1388/06/01
علی اصغر غفوری شرح احوال و آثار میرزا عبدالکریم رایض الدین « اعجوبه » ی زنجانی و تصحیح کتاب عین الحقایق از آثار وی دکتری 1383/04/01
طاهره قایدی شرح مشکلات انشای ماهرو کارشناسی ارشد 1383/10/19
هوشنگ مددی نقش‌های معنایی- منظوری جملات پرسشی در شاهنامه کارشناسی ارشد 1387/04/09
هادی یوسفی بررسی تطبیقی تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی از دیدگاه ادبی کارشناسی ارشد 1381/12/01
معصومه عباسی فرد بررسی تطبیقی غزل¬های سعدی شیرازی با غزلهای کمال¬الدین خجندی کارشناسی ارشد 1392/06/26
اسلام احمدی تربیت اجتماعی از دیدگاه سعدی. کارشناسی ارشد 1387/12/20
محمدحسین امانت بررسی و تحلیل معنایی، هنری و اجتماعی مشاغل و مناصب در شعر خاقانی کارشناسی ارشد 1393/06/31
لیلا امیری شرح دشواری های دیوان ابوالفرج رونی کارشناسی ارشد 1389/06/16
مرضیه عطاران فرهنگ نامه تحلیلی تطبیقی کلیات سعدی دکتری 1402/12/02
یلدا آزرمی تصحیح،شرح و تعلیق کتاب «تحفه الرسول و فرید المکتوبات اثر میراحمد کشی» از عرفای نقشبندیه ی ماوراءالنهر به همراه بررسی تاریخچه تشکیل نقشبندیه و تطور آن تا قرن دوازدهم دکتری 1396/06/29
سیدمحمدعطا عظیمی تحلیل زیبا شناختی سی قصیده از خاقانی دکتری 1392/11/30
فرشید باقری فرادنبه بررسی مفهوم سازیِ شناختی احساسات در رمان های سیمین دانشور بر پایه نظریه استعاره مفهومی دکتری 1400/04/22
سودابه بخشایی معرفی و بررسی منظومه های عاشقانه فارسی عصر صفوی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی دکتری 1398/10/30
سمیرا بختیاری نسب بررسی و مقایسه رابطه زبان و جهان بینی در چهار متن سوانح العشاق, عبهرالعاشقین, لمعات و رساله عشق و عقل براساس نظریه استعاره مفهومی دکتری 1399/06/31
سمیرا بختیاری نسب بررسی سااختار حکایت های گلستان سعدی و مقایسه ی آن با حکایت های قابوس نامه و نصیحه الملوک کارشناسی ارشد 1393/06/30
نرجس دهقانی شرح مشکلات یوسف و زلیخای خواجه مسعود قمی و مقایسه آن با یوسف و زلیخای جامی کارشناسی ارشد 1389/12/08
مرضیه دوگوهر بررسی تحلیلی کارنامه‌ی شعر شمال استان فارس(شهرستان‌های ارسنجان، پاسارگاد و مرودشت). از سال 1300 تا 1385 کارشناسی ارشد 1388/06/01
مژگان اسکندری شرح وتفسیر غزلیات شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفارهمدانی (عراقی) دکتری 1394/09/25
سمیه فریدونی نژاد شرح دشواریهای کتاب تجربةالحرار و تسلیة الابرار عبدالرزاق بیگ دنبلی خوئی( زندگی مشتاق اصفهانی تا آخر جلد اول ) کارشناسی ارشد 1391/03/10
فاطمه بیگی نیا بررسی کارنامه ی داستان نویسان فارس ازسال 1377 تا1387 کارشناسی ارشد 1396/04/28
عاطفه حسن پور بررسی تطبیقی 800 غزل آغازین دیوان جهان ملک خاتون و غزلیات سعدی شیرازی کارشناسی ارشد 1393/06/31
حمیدرضا هوشمندسروستانی شرح و تحلیل غزل های فیض کاشانی(280 غزل آغازین) دکتری 1400/06/31
سیدمحمدهادی حسینی تحلیل عناصر فرهنگی در قصاید سنایی غزنوی دکتری 1399/06/31
امته الله ایزدی بررسی و تحلیل اندیشه‌های کلامی جامی و شیوه‌های بازنمود آن در آثار وی شامل هفت اورنگ، دیوان شعر، الدرّةالفاخره، اشعةاللمعات، نقدالنصوص دکتری
ابوذر ایزدی بررسی و تطبیق مبحث اسم و کاربرد آن کتاب های برجسته دانشگاهی دستور زبان فارسی از سال 1350تا 1390 با محوریت کتاب دستور زبان فارسی انوری و گیوی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سیدناصر جابری اردکانی بررسی نقش اندیشه در پیوستگی قصه‌های مثنوی دکتری 1388/06/01
سید برزو جمالیان زاده گردآوری،بررسی و تحلیل اشعار غنایی در استان کهگیلویه و بویراحمد دکتری 1395/04/20
محمدجواد خرد تحلیل تطبیقی اخلاق و شیوه های معلمی با تکیه بر فیه مافیه، مثنوی معنوی، گلستان، بوستان و منیه المرید فی آداب المفید و المستفید کارشناسی ارشد 1390/11/15
حمید رضا کوثری تصحیح انتقادی قصاید دیوان انوری دکتری 1394/06/31
الهه لقمانی بررسی شیوه ی کاربرد عناصر مختلف هنری در داستان رستم و سهراب کارشناسی ارشد 1401/11/15
امیر مهرابی تحلیل نشانه معناشناسی منتخبی از سروده های محمدرضا شفیعی کدکنی کارشناسی ارشد 1394/06/30
مرضیه میرزاییان مقاسه تطبیقی حروف جر در عربی و معادل آن در حروف اضافه فارسی کارشناسی ارشد 1392/02/11
زهرا محمدی دالینی بررسی تحلیلی کارنامه‌ی شعر شرق فارس (شهرستان‌های استهبان، داراب و فسا) کارشناسی ارشد 1388/09/01
احسان مختاری بررسی عوامل مرتبط با گرایش مخاطب به سبک¬های شعری معاصر و کلاسیک (مطالعه¬ی موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1392/12/20
آزاده مختارنامه مقایسه نقش زن در آثارمنتخب حماسی و غنایی در ادب فارسی دکتری 1394/09/08
حمیداله مصدق بررسی و تحلیل لایه¬ی واژگانی اشعار مهدی اخوان ثالث در مجموعه شعرهای زمستان، از این اوستا و آخر شاهنامه کارشناسی ارشد
سیاوش نریمان بررسی شرح و تأویل احادیث قدسی در برجسته ترین متون منثور عرفانی فارسی از آغاز تا قرن هشتم دکتری 1393/10/01
فاطمه نظری وانانی بررسی و مقایسه برجسته ترین دیدگاه های اجتماعی سعدی و ملک الشعرای بهار کارشناسی ارشد 1391/10/26
فرح نیازکار شرح غزلیات سعدی دکتری 1389/09/16
اصلان استواری بررسی تطور مفاهیم بنیادین شعر غنایی فارسی از ابتدا تا نیمه قرن هفتم دکتری 1398/11/30
حسن پاک دل بررسی و تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی گنجوی و شیرین و خسرو عبدالله هاتفی کارشناسی ارشد 1389/12/18
فاطمه پارسایی بررسی تطبیقی غزل های حافظ شیرازی با غزل‌های کمال الدین خجندی. کارشناسی ارشد 1393/07/29
ساناز رجبیان تصحیح و تعلیق دیوان سلطان احمد جلایر دکتری 1396/09/11
رضا رستگاری نظریه دریافت درست، بر پایه تحلیل گزاره‌های فهم متن (با تکیه بر مهم‌ترین شروح دفتر اول مثنوی مولوی) دکتری 1395/06/31
اکبر رستمی نژاد تصحیح و تعلیق منظومه‌ی یوسف و زلیخای آذر بیگدلی و مقایسه‌ی آن با منظومه‌های یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی ، جامی ، مسعود قمی و خاوری دکتری 1396/06/11
محمدصادق صابری مطابقت لفظ و معنا در داستان سیاوش شاهنام? فردوسی کارشناسی ارشد 1394/10/29
عبدالرضا سعیدی بررسی کارنامه سپهری پژوهی دکتری 1397/11/29
حسین شمس الدینی بررسی و مقایسه ی کارکرد تلمیحات در دیوان اشعار غالب دهلوی و صحبت لاری کارشناسی ارشد 1392/06/25
زهرا شریفی مقایسه جایگاه زن و مرد در آثار فروغ فرخزاد و سیمون دوبووار کارشناسی ارشد 1403/03/16
محمدرضا تقیه تصحیح و تعلیق نسخه ی خطی، «رساله ای به تقلید گلستان»، اثر ابوالفتوح هبه الله بن یوسف حمویی. دکتری 1396/12/15
محمدکریم طاهری بررسی استعاره در گرشاسب¬نامه¬ی اسدی کارشناسی ارشد 1392/07/06
محمدحسین توفیق زاده تحلیل شگردهای بلاغت روایت در داستان‌های بوستان سعدی دکتری
فیروزه یزدان پناه شرح و تحلیل غزل های فیض کاشانی از قافیه ی «ص» تا «م» دکتری 1400/06/24
مرضیه زمانی بررسی تطبیقی 100غزل سعدی شیرازی با 100غزل خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1390/10/19
فاطمه زارع بررسی نمودهای سه گانه‌ی هویت (میهن، دین و زبان مادری) در شعر پنج شاعر انقلاب اسلامی (حمید سبزواری، طاهره صفار زاده، نصرالله مردانی، احمد عزیزی و قیصر امین‌پور) کارشناسی ارشد 1400/11/15
رویا زلفی قاسمی بررسی تطبیقی ضرب المثل های فارسی و عربی (بر اساس امثال و حکم دهخدا از حرف ک تا پایان مزن) کارشناسی ارشد 1388/06/11
فاطمه احمدی تحلیل مهم‏ ترین شیوه های نقد بر اشعار اخوان ثالث کارشناسی ارشد 1396/06/25
عبدالمجید دست پس بررسی تطبیقی غزل های سعدی شیرازی و غزل های بابافغانی شیرازی کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین نگارش 2 120533971 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0905 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
بلاغت کاربردی 120543191 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
تحقیق در تحول زبان فارسی 120572061 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
دستور زبان فارسی(2) 120533911 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
آیین نگارش 2 120533971 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1115 الی 1215) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
بلاغت کاربردی 120543191 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تحقیق در تحول زبان فارسی 120572061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
دستور زبان فارسی(2) 120533911 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1115) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 11 نتیجه
از 1