اعضای هیات علمی

رحمان صحراگرد

رحمان صحراگرد

رحمان صحراگرد    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اسمعیل پور ارائه و تعبیه الگویی تکلیف‌مدار جهت تدوین مطالب در متون آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد 1384/04/26
حمیدرضا اکبری منظور شناسی اشعار پرسشی بوستان سعدی کارشناسی ارشد 1383/04/01
رضا جمشیدی نسب تحلیل متنی جزء بیست و نهم قرآن کریم کارشناسی ارشد 1383/06/01
رخشان دانشورکشکولی بررسی مکالمات بین جنسی فارسی زبانان: مطالعه موردی "قطع مکالمه" و "همپوشانی کلامی" کارشناسی ارشد 1388/07/29
گلناز دوات گرزاده بازنمایی کارگزاران اجتماعی در مجموعه کتابهای Interchange Third Edition :تحلیل انتقادی گفتمان با توجه به مؤلفه های جامعه شناختی-معنایی کارشناسی ارشد 1386/09/14
ایمان زارع مویدی بررسی کتاب‌های اینترچنج (ویرایش سوم) کارشناسی ارشد 1386/06/31
محمود سمایی تحلیل انتقادی نظریه نگرش و انگیزه گاردنر دکتری 1385/04/25
سیدمیرمسعود صدری بررسی زبان شناختی ابزارهای برجسته سازی ادبی (هنجارگریزی معنایی و توازن آوایی) در غزلیات حافظ و شکسپیر بر مبنای رویکرد صورتگرایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
محمود مبارکی تجزیه و تحلیل مقابله ای حالت مفعول اضافه در انگلیسی و فارسی و نمودآن در کنش زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1383/04/13
مستانه مجیدی اهی ارائه الگویی منظورشناختی برای پاره گفتارهای غیر مستقیم کارشناسی ارشد 1384/12/16
مجتبی مرادی تحلیل متنی جزء بیست و هفتم قرآن کریم کارشناسی ارشد 1384/05/01
زهرا نصیری زاده تاثیر خصوصیات آوائی درموادآموزشی شنیداری زبان دوم بر روند درک درونداد شفاهی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1384/04/26
فاطمه نوروزی بازنمائی شخصیت زن در متون روائی، با توجه به دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی مطالعه موردی روی رمان رقصندگان کارشناسی ارشد 1384/10/11
سولماز یزدان پناهی نشانگرهای درگیرکننده در مقالات مجلات علوم انسانی و علوم محض کارشناسی ارشد 1392/07/10
اکبر عباسی باقریان پور فراگیری افعال لازم شبه مجهول انگلیسی توسط دانشجویان رشته های زبان انگلیسی در ایران دکتری 1389/08/22
ملیحه افهمی بررسی رابطه کمال گرایی و دامنه توجه دانشجویان ایرانی رشته های زبان انگلیسی و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1394/06/31
یگانه اقامحمدی رابطه کمال گرایی منفی و مثبت و اضطراب نگارش انگلیسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1393/06/30
امین اکبری تأثیر سطح اضطراب فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر عملکرد خواندن و شنیدن آنها در سطوح مختلف مهارت کارشناسی ارشد 1398/11/30
لیلا اکبرپور گامی به سوی تدوین الگویی برای آموزش زبان انگلیسی در ایران بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت انتقادی دکتری 1394/12/19
غلامرضا اخوندعلی روش های تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی ایرانی و نگرش های آنها درباره فراگیری و فراگیر موفق: بررسی تجربه آموزشی، مدرک تحصیلی و جنسیت کارشناسی ارشد 1390/06/20
محمدعلی ایزدپناه تأثیرآموزش زبان انگلیسی به واسطه زبان اول بر یادگیری و خود تنظیمی زبان آموزان ایرانی در چارچوب پساروش و رویکرد اجتماعی فرهنگی دکتری
امین امینی فرد بررسی تاثیر آموزش آشکار راهبردهای بالا به پایین و پایین به بالا در رشد درک خواندن به انگلیسی دانشجویان کارشناسی رشته های غیر انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/31
یاسر امینی فرد فراز و نشیب های احساسی آموزش زبان انگلیسی در ایران: تاثیر آنها بر هویت معلمان، استراتژی های کنترل احساس و عاملیت آنان دکتری
فروه امین بررسی ویژگیهای هویتی معلمان زبان انگلیسی و تامل انتقادی آنها در آموزش کارشناسی ارشد 1393/06/22
فرزانه امیری بررسی کاربرد و چالشهای روش پسا مدرن و تدریس تدبیری در دوره های ضمن خدمت تربیت معلم زبان انگلیسی در ایران دکتری 1397/06/31
احسان انصاری پورجرم افشاری عوامل انگیزه زدایی و انگیزه زایی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های ایران کارشناسی ارشد 1391/12/15
جاسم ارضی بوزنجانی بررسی موضع نقادانه در بخش پیشینه تحقیق مقالات منتشر شده در مجله آموزش مهارت های زبانی (JTLS) از سال 2013 تا 2017 کارشناسی ارشد 1397/04/03
افسانه بهارلو بررسی رابطه دغدغه موفقیت و احساس فریب کاری با موفقیت تحصیلی و دانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/04/31
سعیده بالود نشانه های گفتمانی و فراگفتمانی در مقالات نویسنده های ایرانی و انگلیسی زبانان بومی در مجلات زبانشناسی کاربردی کارشناسی ارشد 1393/06/29
احسان برتینا نمایش جنسیتی تصاویر اکسفورد اینترنشنال 3 : تحلیل نشانه شناسی اجتماعی کارشناسی ارشد 1398/11/30
سحر باورصاد یادآوری واژگان جدید اتفاقی از طریق فراوانی مواجه و درگیری واژگانی در میان برخی از زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
رضا بیات ترک نگرش استادان و دانشجویان در مورد کلاسهای برخط رشته کارشناسی ارشد در زمان همه گیری کوید 19 در چند دانشگاه ایران کارشناسی ارشد 1401/10/07
بهنام بزمی بررسی استفاده از چهره نماها در ارتباط بین فراگیران زبان با معلم خود دربرنامه واتسآپ کارشناسی ارشد
مهرنوش اسلامی بررسی تأثیر مستند سازی ویدیویی به عنوان روش بازخورد معلمان بر درک مطلب انگلیسی زبان آموزان ؛ تدوین یک مدل دکتری
رضا فتاحی کدام متغیر بسندگی زبان انگلیسی را بهتر پیش بینی می کند؟ میزان استفاده از شبکه های اجتماعی یا سطح مهارت ارتباطی؟ کارشناسی ارشد 1395/07/10
محمدرضا قهرمانی تاثیر دو شیوه تکلیف محور و قالب محور بر توانایی خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد 1392/06/31
عبدالرسول قنبری چگونگی نمود حیطه بندی باز نگری شده بلوم در مجموعه کتابهای تاپ ناچ کارشناسی ارشد 1392/07/09
شهره حاجیان بررسی شاخص های فراگفتمانی در مقالات فارسی و انگلیسی در زمینه ادبیات کارشناسی ارشد 1391/12/16
سیده زهرا هاشمی بررسی تاثیر جنسیت و نوع محیط آموزشی زبان بر تلقی معلمان زبان انگلیسی در ایران از هویت شان کارشناسی ارشد 1396/12/15
صادق الغراوی نمود طبقه بندی اصلاح شده بلوم در کتاب درسی انگلیسی پلیس عراق کارشناسی ارشد
ابراهیم عیسوندزیبایی تاثیرات ویدیو پادکست بر روی فهم شنیداری فراگیران نوجوان ایرانی سطح متوسط کارشناسی ارشد 1399/10/10
زهرا جوکار بررسی رابطه بین استقلال،انگیزه و معدل دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه پیام نورشیراز کارشناسی ارشد 1390/04/01
سجاد کبگانی تحلیل انتقادی تصاویر موجود در مجموعه کتابهای 'Top Notch ' (با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی) کارشناسی ارشد 1390/11/15
زهرا کامجو بررسی تاثیر بازخورد عمومی و شخصی بر وجهه شخصیتی زبان آموزان در مهارت نگارش کارشناسی ارشد 1396/06/25
پیمان کیانی مشروعیت و برتری در آموزش در سند تحول آموزش و پرورش ایران: گفتمان انتقادی به کمک پیکره ی زبانی کارشناسی ارشد 1399/11/29
فرزاد محمودی لرگانی مقابله برنامه های درسی انگلیسی موسسات و معلمان در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/13
محمد مکی بازنمایی کشورهای دیگر در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی کارشناسی ارشد 1390/06/30
سیدباقر میرشجاعی یادگیری حرفه ای دبیران زبان انگلیسی ایرانی بر اساس سیستم های طبیعی یادگیری مغز دکتری 1398/10/28
حسین میرزائی رابطه بین اضطراب زبانی، منبع کنترل و مهارت زبانی در کلاس های برخط : مطالعه موردی زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1400/09/21
میثم محمدی تاثیر آشنایی با گونه‌ی متن و نوع شرح واژه بر یادسپاری آنی و تاخیری واژگان در بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/04/17
امید محمدی مقایسه درک جملات معلوم و مجهول زبان انگلیسی ، بصورت مثبت و منفی در افعال حالت و رویداد در بین زبان آموزان ایرانی سطح متوسط بالا در تکالیف پردازش برخط و برون خط کارشناسی ارشد 1400/06/31
احسان محمدی نژاد کهتکی طراحی مدل اعمال نقش هویت ملی زبان آموزان زبان انگلیسی در مدارس ایران: با استفاده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کتب درسی دوره دبیرستان دکتری 1399/06/10
ساناز مهذبیه تحلیل انتقادی تصاویر فیلمهای آموزشی کتابهای تاچ استون کارشناسی ارشد 1392/12/06
مریم مختاریان بررسی چالش ها و فرصت های آموزش زبان انگلیسی از راه دور به شکل اضطراری در طول همه گیری کووید- 19 کارشناسی ارشد 1401/11/15
میلاد مصدق سازگاری معنایی دو ترجمه انگلیسی از ده شعر حافظ با اصل آن کارشناسی ارشد 1400/06/29
مسعود متقی بررسی تاثیر اضطراب از زبان و مهارت شنیداری انگلیسی بر درک شنیداری زبان آموزان در کلاس های بر خط در زمان کرونا کارشناسی ارشد
راحله موسوی تاثیر سبک های شناختی تکانش گری و تامل گرایی بر روی فعالیت های نوشتاری مستقل و تلفیقی آیلتس زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1399/06/31
امیر نعامی تاثیر آموزش فرایند محور و نقش دو متغیر عدم وابستگی به زمینه و آگاهی از دستور زبان در فراگیری ساختار مجهول زبان انگلیسی توسط دانش آموزان ایرانی دکتری 1400/03/26
علی نبی زاده نمود مدل دانش اصلاح شده ی بلوم و چهار بخش نیشن در محتوی و فعالیتها در دو کتاب درسی انگلیسی پایه اول راهنمایی (قدیم) و اول(هفتم) دوره اول متوسطه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 1393/07/09
فهیمه نجفی آموزش فکورانه معلمان زبان انگلیسی در ایران و نظرات دانش اموزان درباره عملکرد آن ها در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1400/11/15
فاطمه نامدار بررسی نیازهای توسعه حرفه ای معلمان ایرانی در حوزه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا نیسی بررسی عوامل موثر در عملکرد نوشتاری دانشجویان ایرانی در زبان انگلیسی : رویکرد ساختاری دکتری 1396/06/28
فرامرز پاایزد بررسی مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان های شهرستان بستک کارشناسی ارشد 1395/06/29
نجمه پورجعفریان بررسی نظریه و عمل در برنامه کارورزی زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان: تلاشی برای تدوین مدل عملی-نظری بومی دکتری
فروغ پورشمس رابطه ی بین انواع انگیزش در یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت در میان دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مریم رادمرد ارتباط فراگفتمان و اصل همکاری گرایس در چند متن سرمقاله از روزنامه های کیهان، اعتماد و همشهری کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی رحیمی تجزیه و تحلیل انتقادی گفتمان حسن تعبیر و سوء تعبیردر متون انگلیسی و فارسی دکتری 1384/06/31
فاطمه رخشنده رو بررسی توانش بین فرهنگی در کتابهای درسی انگلیسی و نحوه آموزش و فراگیری زبان انگلیسی در ]چهار موسسه زبان در شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/05
سعیده رنجبر موقعیت های روزمره از دیدگاه مقایسه عملکرد منظور شناختی انگلیسی زبانان و زبان آموزان زبان انگلیسی در نظریه کنش گفتار ________________________________________ کارشناسی ارشد 1389/06/01
علیرضا راستی بازنمود کارگزاران اجتماعی درگیر در موضوع هسته ای ایران و مشروعیت زایی/زدایی اقدامات آنان در گزیده ی روزنامه های ایرانی و بریتانیایی با رویکرد تاریخی-گفتمان مدار کارشناسی ارشد 1390/10/17
علیرضا راستی پژوهشی پدیدارشناسانه درباره ی حس عاملیت و تحقق آن توسط معلمان زبان انگلیسی: مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش در ایران دکتری 1396/01/23
مهدی رضایی جوزم بکارگیری رویکرد هوش چندگانه در بررسی کتاب های زبان انگلیسی، روش آموزش آموزگاران و ویژگی های فراگیران ایرانی در دبیرستان های شهربابک کارشناسی ارشد 1391/12/13
رضا رضوانی مدلسازی راهبردهای پاسخ به آزمون و رابطه آنها با عملکرد آزمون ترجمه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری دکتری 1389/09/27
سعید ریزی بازخورد سنتی و برخط معلم و بازخورد بر خط همکلاسی در ایران: مطالعه ی تطبیقی مهارت نوشتاری کارشناسی ارشد 1395/10/21
زهرا روزیطلب بررسی گفته عمل و نقشهای زبانی در مکالمه های شنیداری مجموعه Total English کارشناسی ارشد 1391/07/12
لیلا صابری مقایسه دانش پایه معلمان ایرانی زبان انگلیسی پیش از خدمت و ضمن خدمت در دوره های آموزش تربیت معلم دکتری 1397/06/31
مسلم صادقی بررسی هویت نقش در میان معلمان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبانی خارجی دکتری 1395/06/20
سیده افسانه صادقی بررسی نظر معلمان و فراگیران زن و مرد زبان انگلیسی در موردقابلیت اجرای توانش میان فرهنگی در کلاس های زبان انگلیسی درایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
الهام صالحی بررسی آگهی¬های تلویزیونی از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی کارشناسی ارشد 1389/10/01
شیوا صدیقی رابطه‌ی بین تراکم هم‌آیی واژگانی و درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1389/12/11
مهسا شیخ عطار بررسی رابطه خودکارآمدی و احساس فریبکاری با درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/12/14
زهرا شعرا بررسی بازنمایی جتسیت در مجموعی کتابهای انگلیسی Touchstone کارشناسی ارشد 1391/04/28
هانیه شجاع حیدری طراحی نرم افزار موبایل برای یادگیری واژگان زبان فارسی درآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1398/02/28
نوشین صیامی بررسی رابطه ی بین درک مطلب، راهبردهای خواندن و هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط کارشناسی ارشد 1394/06/25
سید محمد علی سوزنده فر بررسی عملکردهای گفتار و زبان در متون top_notch کارشناسی ارشد 1389/11/11
سید محمد علی سوزنده فر الگویی پیشنهادی در مورد هویت گشتاری در آموزش برای آموزگاران ایرانی آموزش زبان انگلیسی دکتری 1394/08/25
مرضیه سوزنده فر آموزش سواد چندگانه و کارآیی آن در شناسایی ایدئولوژی های نئولیبرالیسم در فضای مجازی در کلاسهای انگلیسی عمومی مقطع کارشناسی: مطالعه ی زبان آموزان ایرانی در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1394/04/24
محبوبه تباشیر ارزیابی هم راستایی عمودی کتاب های درسی انگلیسی رسمی ایران (سری ویژن) از نظر طبقه بندی اصلاح شده بلوم کارشناسی ارشد 1401/10/30
الهه تقوی پور مقایسه تاثیر آموزش سنتی و شیوه نوین (چندرسانه ای) بر یادگیری اصطلاحات انگیسی توسط زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1396/10/30
علی تقی نژاد رابطه جهت گیری های هدف انگیزشی، جنسیت، عقاید، اضطراب و رفتار های یادگیری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/04/23
محمد تمیمی دکتری
حامد ضیاعی نژاد مقایسه تاثیر مهارت های خواندن و شنیدن بر روی یادگیری تصادفی واژگان در دراز مدت در میان زبان آموزان سطح پیشرفته کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدی ضیاء تدوین یک مدل آزمایشی کلاس آموزش معکوس و تاثیر آن بر مهارت نوشتاری آیلتس عمومی زبان آموزان ایرانی زبان انگیسی در سطح متوسط دکتری 1399/06/31
کوثر جهان گشا بررسی رابطه ی میان استراتژی های نوشتاری زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و سلطه ی مغز کارشناسی ارشد 1396/12/20
ریحانه مؤیدی بازنمایی کشور و ملت ایران در مطبوعات بر خط انگلیسی قبل و بعد از برجام از منظر تحلیل گفتمان انتقادی کارشناسی ارشد 1397/06/17
ارزو آریا شکوه واژگان درکتب زبان انگلیسی در ایران: بررسی تمرین ها و ارائه پیشنهادات جهت تدوین فعالیتهای ارتقا دهنده آگاهی کارشناسی ارشد 1383/12/23
فیروزه اخلاقی کوپایی ارزیابی و تهیه و تدوین مواد درسی بر پایه اصول ارتباطی با ارائه نمونه درس کارشناسی ارشد 1383/12/04
خدیجه اقایی بررسی کاربردی انواع ابزارهای انسجام در مجموعه "فارسی بیاموزیم کارشناسی ارشد 1386/03/23
لیلا اکبرپور تاثیر آگاهی از عبارات بر دانش هم آیی و سطح بسندگی فراگیران زبان خارجی: بررسی رویکرد واژگانی در بافت زبان خارجی کارشناسی ارشد 1387/04/12
محمدعلی ایت اللهی کارشناسی ارشد 1382/09/01
رضا ایزدی بررسیِ زبان شناختیِ روایت رستم و اسفندیار کارشناسی ارشد 1384/06/01
مریم بابااحمدی امانی بررسی پرکاربرد ترین واژگان زبان فارسی برای آموزش به خارجیان کارشناسی ارشد 1385/06/29
اکرم باقری بررسی توصیفی ساخت واجی، تصریفی و اشتقاقی واژه در گویش لری ممسنی کارشناسی ارشد 1383/04/01
عبدالرضا تحریری توسروندانی تدریس متناسب با گوناگونی فراگیران: بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه به فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1389/04/16
مریم حاجی محمدی حذف به قرینه در بازگویی داستان در گروهی از کودکان ایرانی کارشناسی ارشد 1388/06/22
اسما دبیری استقلال در یادگیری در کلاسهای کارشناسی ارشد: نظرات دانشجویان و اساتید کارشناسی ارشد 1385/10/20
ساناز دقت بررسی انتقادی گفتمان در سخنرانی های کاندیدای دموکرات انتخابات 2008 آمریکا از کارشناسی ارشد 1388/02/30
محمد دودمان بررسی مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1384/11/29
مهشید رفیعی راد بررسی ساختارهای ارتباطی بین آموزگاران و زبان آموزان در کلاسهای زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/07/30
محمدجواد ریاستی بررسـی ترجیح سبک‌های یادگیری زبان‌آموزان در آموزشگاه‌های زبـان انگلیسی شهر شیــراز کارشناسی ارشد 1383/12/22
حمیدرضا زارع اصل ارزشیابی مقایسه ای عمیقی از دو کتاب درسی انگلیسی پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد 1386/06/31
فاطمه زارعی یادگیری خودسامان و رابطه آن با راهبردهای خواندن و خودارزیابی دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1387/07/24
فرنوش زراعتکاری دریمی بررسی واژه‌های کاربردی زبان اول در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی در شیراز کارشناسی ارشد 1382/11/06
عطاالله سنچولی تأثیر ماهیت معنایی فعل بند پایه بر بند پیرو کارشناسی ارشد 1387/06/03
محمدحسین شرف زاده بررسی زبانشناختی اشارات در زبان اشاره ی فارسی کارشناسی ارشد 1384/06/01
امراله شعبانی بررسی زبانشناختی گویش هندیجانی و مقایسه آن با زبان فارسی معیار کارشناسی ارشد 1383/05/01
سرافراز عبدالهی توصیف گویش ایل باصری کارشناسی ارشد 1384/06/01
محمد غضنفری بازتاب جهت گیریهای ایدئولوژیک در ترجمه های ادبی و کاربرد آن در آموزش : رهیافتی تحلیلی – انتقادی به متن دکتری 1383/09/01
حسن فرامرزی نشانه شناسی فیلم ده کیارستمی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1387/06/25
مجید فیاض دستگردی تحلیل زبانشناختی"هشت کتاب"سهراب شپهری: بررسی عناصر انسجام و الگو های نحوی. کارشناسی ارشد 1389/06/01
وحید قادری تاثیر تماشای فیلم و انجام بازی‌های ویدئویی بر فراگیری واژگان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی: مطالعه ای تطبیقی کارشناسی ارشد 1400/06/31
یحیی گردانی بررسی محتوی کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی در چارچوب طبقه بندی بلوم کارشناسی ارشد 1387/06/01
هوشنگ مددی نقش‌های معنایی- منظوری جملات پرسشی در شاهنامه کارشناسی ارشد 1387/04/09
مرجان مکرم تجزیه و تحلیل تعبیرات استعاری دستوری زبان فارسی در چارچوب نظریه نقش گرای هالیدی کارشناسی ارشد 1383/09/01
شهره ممتحن فخرانی ارائه راهکارهایی به منظور ارتقاء توانایی صحبت کردن در دانشجویان دوره یکارشناسی رشته های زبان انگلیسی به روش دلفی کارشناسی ارشد 1384/12/23
سولماز مومن تاثیر استفاده نقشه های ذهنی بر پیشرفت گفتار جدلی و راهکارهای مکالمه زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/06/26
اسماعیل میرشکاران مقایسه پیوند واژگانی در دو نوع متن روایی و توضیحی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1381/11/01
ساسان واشنگ تاثیر فیلم های انگلیسی بر ایجاد بکارگیری فعال اصطلاحات در زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1384/04/21
راحله السادات افرا تجزیه وتحلیل متنی جزء بیست وشش قرآن کریم کارشناسی ارشد 1388/06/01
مرجان افشاری راد بررسی ویژگی¬های زبانی در گفتار و نوشتار بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد 1388/12/15
مرضیه احمدی رابطه بین سبک های یادگیری و راهبردهای نگارشی در بین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه احمدنیای مطلق بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی? ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1391/08/01
فرزانه اله یار توصیف و تحلیل ِ مجموع? «فارسی بیاموزیم» براساس ِ الگوی لیتل‌جان(2011) کارشناسی ارشد 1393/12/12
سمیرا انصاریان ارائه ی الگویی تکلیف محور بر اساس چارچوب نونان(2004) جهت تهیه ی مواد درسی مهارت خواندن و درک مطلب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1396/11/15
رقیه اصغرزاده پاوه بررسی تاثیر آموزش خواندن انتقادی از طریق تحلیل انتقادی گفتمان بر توانایی درک مهارت خواندن دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد 1388/03/18
زهرا بهادری نژاد بررسی تاثیر ارزشیابی پویا در پیشرفت نگارش تکوینی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1393/06/30
عبدالمحمد بهارستانی بررسی نظام اقتصادی ایران در دوره های هخامنشی و ساسانی کارشناسی ارشد 1389/10/01
افسانه بهارلو ارائه مدل تفکری نظارت بر عملکرد معلم در چارچوب آموزش انتقادی با تاکید بر خودکارآمدی معلمان: مطالعه ی معلمین ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1395/04/29
زهرا بهادری جهرمی تاثیر سبک های هویتی بر بسندگی بیانی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1390/06/20
سمیه بختیاری بازنمایی جنسیت در تصاویر کتابهای اینترچینج(ویرایش سوم) کارشناسی ارشد 1390/11/15
الیاس برآبادی فرمان آبادی تحلیل تغییرات جدید آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی بر اساس نظریه فعالیت دکتری 1394/06/21
اسما دبیری تجزیه و تحلیل متنی و بین متنی مهارت های خواندن با دقت متون انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی دکتری 1395/04/23
علی دارابی بازوند بررسی کاربرد آزمون متمرکز دکتری رشته زبان انگلیسی با توجه به رویکرد روایی استدلال محور و نظریه عمل دکتری 1394/12/08
مریم داورپناه بررسی رابطه بین انگیزه های درونی بیرونی وسیله ای و ترکیبی و عمق دانش لغوی زبان آموزان ایرانی رشته انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/06/21
مهروش ده بزرگی تاثیرگستردگی واژه ها برکیفیت دگرگویی درخلاصه نویسی زبان اموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/07/30
فرزانه دهقان تدوین مدل دانش تخصصی نوشتاری برای دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس رویکرد مدلسازی معادله ساختاری دکتری 1392/03/01
محمد هادی ایل بررسی درک جملات معلوم و اقسام جملات مجهول انگلیسی توسط فراگیران ایرانی سطح متوسط دکتری 1401/11/10
فاطمه احقاقی جهرمی بررسی همبستگی ابعاد هویت و توانایی درک مطلب در میان دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1401/05/12
میلاد فحول آموزش مفهوم محور و رشد زبان دوم از طریق زبان دوم در فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1398/06/31
ابراهیم فلاحی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به خواندن بر کیفیت و میزان یادگیری لغات از طریق خواندن. کارشناسی ارشد 1392/10/09
یلدا فلاحی بررسی مقابله ای ضرب المثلها در زبان انگلیسی و فارسی از دیدگاه جامعه شناختی زبان کارشناسی ارشد 1388/05/06
حمیده فلاح بازسازی هویت معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه های ایران در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1400/11/15
امیر یوسف فرهمندی ظهور و ارائه در فرایند یادگیری دستور زبان: دستوری شدگی به عنوان روشی جدید در آموزش دستور زبان انگلیسی به فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در دبیرستان ها، موسسات خصوصی و دانشگاهی دکتری 1396/10/05
محمدرضا فرنگی تاثیر متغیرهای وضعیت اقتصادی –اجتماعی، سطح زبان مادری و تماشای تلوزیون بر وضعیت چندزبانگی کودکان در ایران دکتری 1400/11/15
جواد فرهنگیان رابطه ی بین بهره ی هوشی، هوش هیجانی و توانایی درک مطلب در زبان آموزان ایرانی سطوح مقدماتی و متوسط انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/06/27
زهرا فارمر بازنمایی انواع هوش چند گانه در کتاب های سطح متوسط کانون زبان ایران: ارزیابی کتاب کارشناسی ارشد 1390/01/01
سعید فضلی خانکهدانی چالش های شکل گیری هویت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی :پژوهش روایتی کارشناسی ارشد
علی فروتن : بررسی وضعیت نظارت برعملکرددانشجو معلمان ومعلمان شاغل زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایرا ن دکتری 1394/10/23
الهام قاسمی ارزیابی مقایسه ای ژرف نگر کتاب های درسی انگلیسی مقطع متوسطه ی دوم ایران بر اساس چارچوب لیتل جان (1998) کارشناسی ارشد 1398/06/31
سیده مرضیه قرشی تجزیه و تحلیل کتابهای فورکورنرز بر اساس نشانه شناسی اجتماعی در چارچوب هاج و کرس و کرس و ون لیوون کارشناسی ارشد 1398/06/31
بهمن حسنزاده ساخت روبریک مشارکتی برای مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی براساس دیدگاه دبیران و مدرسان کارشناسی ارشد
سهیلا هاشمی دوانی ویژگیهای اساتید درس انگلیسی با اهداف ویژه در ایران : بررسی نظر اساتید و دانشجویان از طریق روش دلفی کارشناسی ارشد 1391/06/28
فاطمه حصیری بازنمایی کنش اجتماعی در گفتمان فارسی و انگلیسی: تحلیل گفتمان انتقادی در مورد انرژی هسته ای در روزنامه‌های ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1390/04/15
حمیدرضا حسنی باغینی ابعاد هویت و سطوح واژگان در میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
جواد حسنی نقش متون ترجمه شده و بومی شده در افزایش درک مطلب زبان خارجی توسط دانش آموزان ایرانی در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد 1391/07/12
کمال حیدری سورشجانی بررسی نقش "تمایل برای ایجاد ارتباط" و "تفکر نقادانه" در میزان دانش لغوی پذیرنده و تولیدی در بین فراگیران دارای استعداد درخشان و فراگیران معمول در محیط های خارجی دکتری 1398/11/29
محمود حیدریه تاثیر سواد سنجش معلمان ایرانی زبان انگلیسی بر عمکلرد آنها از نظر تدریس و آزمون سازی دکتری
سیدعلی حسینی بررسی تطابق و عدم تطابق دیدگاه منعکس شده سیاستگذاران در سند ملی آموزش زبان خارجی ایران و دیدگاه اجرا کننده گان در مورد آموزش زبان با استفاده از نظریه زبانشناسی سیستمیک نقش گرا دکتری 1397/02/15
سارا جعفری ارزیابی کتابهای انگلیسی با اهداف ویژه مورد استفاده دردانشگاه های ایران بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم: مقایسه کتابهای رشته های مهندسی، علوم انسانی و پزشکی کارشناسی ارشد 1391/09/08
سیدمحمد جعفری شکل گیری هویت حرفه ای مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در حوزه پزشکی:رویکردی نظریه بنیاد دکتری 1400/12/22
سمیه جوکار تحلیل انتقادی گفتمان اشعار ملک الشعرای بهار بر اساس دیوان شاعر کارشناسی ارشد 1390/06/29
زهرا جوزقی بررسی نمودهوش چندگانه در عوامل پایه ای آموزش زبان انگلیسی:مدرسین،زبان آموزان و کتب آموزشی کارشناسی ارشد 1390/06/30
علی اصغر کارگر تاثیر فعالیت ترجمه همیار محور بر پیشبرد دانش منظور شناختی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1391/09/29
سارا خسرونژادطرقی تحلیل مقایسه ای کتاب های داستانی تصویری و قصه های عامیانه به عنوان مواد خواندنی برای کلاس های زبان انگلیسی بر اساس موء لفه های تفکر انتقادی کارشناسی ارشد 1391/07/12
پروانه کیان رابطه بین عمق و اندازه واژگان و درک متون در میان فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1389/03/01
حمید کیان مهر بررسی راهکارهای یادگیری واژگان زبان فارسی توسط غیر فارسی زبانان و عوامل موثر بر آنها کارشناسی ارشد 1388/04/17
مرضیه کوثر تاثیر بازخورد همکاران و زبان آموزان بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی بارویکرد تدریس کارشناسی ارشد 1396/11/10
مجید مقامی تاثیر آگاهی بخشی مستقیم فعالیتهای یادگیری خودگردان بر عملکرد فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در آزمون های پیشرفت تحصیلی: مطالعه تلفیقی دکتری 1398/04/15
نیره مهدی یار بررسی رابطه جنبه هایی از هویت و توانایی نگارش در میان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/06/31
مرتضی مجدالدین نقش گفتمان واسطه در رشد راهبردهای های بازخورد اصلاحی شفاهی معلمان زبان در چارچوب نظریه اجتماعی فرهنگی: فعالیت بینا روانشناختی واسطه ای دکتری 1401/12/20
سید محمد علی منصوریان تأثیر جایگاه اقتصادی- اجتماعی زبان آموزان ایرانی بر سبکهای پردازش هویت و پیشرفت زبان انگلیسی دکتری 1399/06/31
راحله مودت درکی از چالش های حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1391/08/24
علی مهدی زاده نادری تاثیر نوع برنامه درسی بر بسندگی زبان انگلیسی در بافت ایرانی کارشناسی ارشد 1391/10/06
محدثه مهرزاد نامه های الکترونیکی تجاری انگلیسی فارسی زبانان و انگلیسی زبانان: مطالعه مقابله ای گفتمان در سطح خرد و کلان کارشناسی ارشد 1390/03/25
حسین میهمی نقش تعامل در رشد هویت فرهنگی مدرسان دروس انگلیسی عمومی و انگلیسی با اهداف ویژه دکتری 1397/11/30
شراره میراستوار تحلیلی مقابله ای از گفتمان شعارهای تبلیغاتی ایرانی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1393/10/06
زهرا میرزایی بررسی ایدئولوژی گفتمان اخبار بین المللی : تحلیل گفتمان انتقادی اخباراوکراین در سه آژانس خبری بین المللی در چارچوب مدل ون دایک کارشناسی ارشد 1393/10/16
علیرضا مقدم تحلیل گفتمان انتقادی ادبیات داستانی کودکان دهه ی چهل و پنجاه شمسی دکتری 1399/11/16
فرشته محمدپور بررسی گفتمانِ درمانی بیماران دارای اختلال اضطراب تعمیم یافته براساس رویکرد درمانی شناختی-رفتاری دکتری 1399/06/04
سمیرا محمدی تاثیر جنسیت، بافت و سطح تحمیل تقاضا بر نحوه درخواست کردن فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1388/07/13
علی محمدی نیا تاثیر مدل آموزشی فلیپ بر روی توانایی مهارت گفتاری زبان آموزان با تاکید بر سطوح بالای تفکر در طبقه بندی اصلاح شده بلوم. کارشناسی ارشد
مرجان معین وزیری ارائه مدلی برای چالش های پیش روی دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی: دیدگاه معلمان فعلی و آینده دکتری 1394/12/03
محبوبه معینی تاثیر یادگیری لغت مبتنی بر فعالیت بر کامل کردن متنهای ناکامل در زبان آموزان سطح متوسط کارشناسی ارشد 1391/06/29
الهه موسوی توسعه آموزش زبان انگلیسی در سایه اقتصاد دانش بنیان در ایران : بررسی نظر استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته¬ی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/06/29
نرجس مصلی نژاد بررسی محتوای کتابهای انگلیسی دوره دبیرستان بر اساس طبقه بندی بلوم کارشناسی ارشد 1387/06/10
سیدعباس موسوی جنبه های تاثیر آزمون زبان: تحلیل آزمون ورودی دانشگاه در سطح کارشناسی در ایران با استفاده از نظریه اجتماعی هابرماس دکتری 1396/06/28
هژار محمدی نکو نگرش معلمان زبان انگلیسی در مورد استقلال فراگیران: طراحی یک مدل جهانی-بومی دکتری 1395/11/27
مریم نحریر بررسی ارزشیابی مدرسین زبان انگلیسی در کانون زبان ایران کارشناسی ارشد 1385/06/28
سامان نجفی رابطه بین رابطه بین نگرش به خواندن، میزان آگاهی از راهبردهای فراشناختی خواندن و توانایی خواندن دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه جهرم کارشناسی ارشد 1394/11/07
سام نظری نقش اصطلاحات بافتمدار در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1387/10/25
هستی ناظمی بررسی رابطه ی بین استقلال و سواد خواندن و نگارش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی نعمتی ارتقای مهارتهای تعاملی و توانایی صحبت کردن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی از طریق معرفی روبریک کارشناسی ارشد 1400/06/31
سلما پرهیزگار خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسیِ زبان آموزان ایرانی: در چارچوب "نظریه ساختار بلاغی" کارشناسی ارشد 1392/11/15
مریم پرویز شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی: بررسی ارتباط بین نقش رفتار های غیر کلامی معلمان و واکنش رفتاری فراگیران کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمود پیشوا بررسی رابطه میان رفتارفکورانه، شخصیت و سطح بسندگی زبان معلمان انگلیسی ایران کارشناسی ارشد 1393/06/31
الهه رفعت بخش بررسی تاثیر بازی های رایانه ای و کاغذمحور نوع داستانی "کی مقصره؟" به عنوان مطالب خواندن گسترده برایجاد انگیزه ویادگیری تصادفی واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/08/23
محسن راغ نژاد ارزیابی محتوایی کتاب‌‎های زبان فارسی ( "درس های پایه"، "پایتخت ایران"، "درباره ایران امروز" و "تاریخ فرهنگ و تمدن ایران") در چارچوب طبقه‌بندی تجدید نظر شده بلوم کارشناسی ارشد 1393/06/23
صلاح الدین رحیمی طراحی و اعتبارسنجی مقیاس‌های سبک‌های پردازش هویت و سواد سنجش زبانی و بررسی رابطه آنها برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی: رویکردی ترکیبی دکتری 1400/06/31
ابراهیم رحیمی توانش تعاملی در آزمون های شفاهی گروهی: تدوین مقیاس ارزیابی مبتنی بر داده های تجربی بر اساس شاخصه های برجسته از دیدگاه ارزیابان دکتری
سارا رحمانی باوریانی بررسی رابطه بین انگیزش، راهبردهای فراشناختی، استقلال و پیشرفت تحصیلی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/08/11
ناصر صبوریان زاده بررسی شیوه های آموزشی معلمان در کلاس های فراگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی با تمرکز بر زبان آموزان معلول دکتری 1397/04/31
علیرضا سبزه پرور بررسی رابطه ی بلوغ خواندن، راهبردهای خواندن و جنسیت با درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/12/20
نداالسادات سادات جهرمی ادراک معلمان زبان انگلیسی از آموزش ثمربخش: مقایسه ی معلمان خبره و معلمان تازه کار کارشناسی ارشد 1396/12/19
مصطفی صادقی کهمینی بهشت گمشده ی میلتون از دیدگاه فرضیه ی ادب کارشناسی ارشد 1393/04/10
سینا سعیدی تاثیر آموزش تحلیل گفتمان انتقادی بر رشد مهارت نگارش ترغیبی در زبان آموزان پیشرفته ایرانی کارشناسی ارشد 1392/06/23
پروین صفری ارائه ی مدل ارزشیابی دموکراتیک برای سه آزمون فراگیر در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی ایران دکتری 1396/12/17
عفت سلیمی درک معلمان ایرانی زبان انگلیسی دبیرستان در مورد انگیزه زبان آموزی در چارچوب سیستم خود انگیزشی دورنی و KARDS کوماراوادیولو دکتری
محمد مهدی سرابی تبریزی بازتاب تنش میان کره ی شمالی و کره ی جنوبی در اخبار: بررسی انتقادی گفتمان مطبوعات آمریکایی و روسی کارشناسی ارشد 1392/06/26
مریم شاهدی میزان تسلط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بر واژگان آگهی‌های روزنامه‌ای کارشناسی ارشد 1389/06/01
مهران شاه سیاه تاثیر ادراک معلمان بر روی آموزش لغات زبان انگلیسی به زبان آموزان بزرگسال و خوردسال کارشناسی ارشد 1392/10/09
آیت شمس الدینی رابطه ی بین عوامل انگیزه زدا، جهت گیری های انگیزشی و بسندگی زبانی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/30
حسن شریفی اردانی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی درفعالیت های نوشتاری مستقل و تلفیقی آیلتس: بررسی کیفیت و اشتباهات نوشتاری کارشناسی ارشد 1393/07/30
ارزو سبحانی انواع مختلف بازخورد معلم به خطاهای زبانی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و تاثیر ان بر میزان پذیرش شکل صحیح خطاه کارشناسی ارشد 1391/04/27
فاطمه تابع بردبار نگرش مدرسان زبان انگلیسی در مورد نیازهای زبان آموزان کارشناسی ارشد 1397/06/31
مجتبی تقوی فرد رویکرد چندجانبه ای راش در ارزیابی مهارت گفتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
مجتبی تقوی فرد بررسی اثر ترتیب نمره‌ دهی بر عملکرد نمره‌ گذاران در ارزیابی مهارت گفتاری با استفاده از مدل چند وجهی راش کارشناسی ارشد
مصطفی تاجگذاری نوشتن برای انتشار در مجلات علمی: مطالعه ترکیبی شکلگیری هویت حرفهای اولیه دانشجویان ایرانی دوره تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی دکتری
زهرا توکلی طراحی مدل جهانی-بومی آموزش پایداری: مقایسه¬ی آموزش زبان انگلیسی و علوم اجتماعی در ایران دکتری 1400/06/31
الهام تیموری آموزش همزمان زبان انگلیسی به والدین و کودکانشان در ایران کارشناسی ارشد 1393/11/29
مهدخت وطن انواع سوالات مورد استفاده توسط معلمان ایرانی زبان انگلیسی در فرآیند آموزش زبان: بررسی تاثیر سطح بسندگیو نوع فعالیت کلاسی کارشناسی ارشد 1392/12/13
هیوا ویسی فارسی: فراگیری زبان دوم به خطر افتادن زبان اول وتاثیر ان بر یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی گویش وران کرد زبان ایران دکتری 1392/07/07
مجتبی یعقوبی ارائه چارچوبی با رویکرد دیالکتیک کلامی برای آموزش مهارتهای گفتاری و شنیداری زبان انگلیسی به فراگیران ایرانی دکتری 1398/06/23
ملیحه یاراحمدی ارایه تصویری از سازگاری آموزشی توسط معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1401/06/30
پریسا یاری بررسی نمود جنسیتی ویژگی های زبانشناختی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی در دو سطح کودکان و بزرگسالان : مورد کتابهای درسی Happy و Pacesetter کارشناسی ارشد 1390/11/15
شیوا یزدانی جامعه ‌پذیری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی: مطالعه مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد شکل گیری هویت علمی دکتری 1401/10/19
خاطره ظهرابی طراحی الگوی برنامه ی درسی کثرت گرا برای آموزش زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان در ایران دکتری 1399/06/31
حسین حیدری تبریزی گامی به سوی تدوین چارچوبی برای ارزشیابی ترجمه دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران دکتری 1387/08/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل کلام 120679207 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تهیه وتدوین مطالب درسی 120645101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
خواندن متون مطبوعاتی 120633521 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی زبان 120643031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
تهیه و تدوین مواد آموزشی 120644091 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
فنون یادگیری 120633251 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تهیه وتدوین مطالب درسی 120645101 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
بررسی آموزش زبان در ایران 120642051 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1