اعضای هیات علمی

رحمان صحراگرد

رحمان صحراگرد

رحمان صحراگرد    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل کلام 120679207 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تهیه وتدوین مطالب درسی 120645101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
خواندن متون مطبوعاتی 120633521 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظریه های جامعه شناسی زبان 120643031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تهیه و تدوین مواد آموزشی 120644091 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
فنون یادگیری 120633251 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تهیه وتدوین مطالب درسی 120645101 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
بررسی آموزش زبان در ایران 120642051 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1