اعضای هیات علمی

اسحاق رحمانی

اسحاق رحمانی

اسحاق رحمانی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رشا محسن عباس پداگوژی رویکرد متنی در تحقیق مهارت های یاددهی- یادگیری در آموزش زبان عرب اول متوسطه- جمهوری عراق دکتری
مینا احمدی بررسی مشکلات صرفی و نحوی دانش آموزان دوره ی دبیرستان(نمونه شهرستان بستک) کارشناسی ارشد 1392/06/30
محمدجواد اکبری بررسی شواهد شعری نحوی در تفسیر البحر المحیط "جزء اول قرآن کریم" کارشناسی ارشد 1392/06/31
زینه ناصر عبدالحسین البوقاسم الأخذ و العطاء فی القران الکریم(دراسة لغویة دلالیة) دکتری
عبدالحسین صافی کاظم الزاملی کنش های گفتاری در شعر خیری البدیری در مجموعه داستان های الهام گرفته از اضطراب، پژوهشی عمل گرایانه. دکتری
مجتبی بانشی آموزشی کردن دستور زبان عربی در پرتو زبانشناسی نقش گرا: رویکرد مفهومی-نقشی دکتری 1402/06/22
صدیقه دریانورد بررسی دلالت نحوی ( لای ) نفی جنس درقرآن کریم کارشناسی ارشد 1393/12/20
سیدمصطفی دشتی اربابی مقایسه شرح ابن عقیل و شرح أشمونی بر الفیه ابن مالک کارشناسی ارشد 1391/07/12
حسین درستکار متنوع بودن خطابهای قرآنی در دوران مکی ( از دیدگاه لغت ) کارشناسی ارشد 1392/07/10
مریم اشراق پور دکتری
حنیفه اسماعیلی تحلیل تمارین کتاب های عربی متوسطه ی اول در مدارس ایرانی بر اساس طبقه بندی اهداف شناختی بلوم کارشناسی ارشد 1402/11/23
فیروزه فهیمی زاده اثربخشی به کارگیری بیان داستانی بر تقویت مهارت سخن گفتن در دانشجویان زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/25
حسین فضلی اشتقاق اکبر در قرآن کریم: بررسی کلمات مشترک در فاء و سین و متغیر در حرف سوم کارشناسی ارشد 1400/04/09
ابراهیم گلشن نقش فضله در قرآن کریم (سوره بقره به عنوان نمونه). کارشناسی ارشد
محمد حق شناس دلالت تقدیم ظرف در قرآن کریم بررسی دلالت نحوی کارشناسی ارشد 1393/06/31
ماجد حیدری معیارهای تفکر انتقادی در کتاب های آموزش زبان عربی به غیر عرب زبان ها (کتاب های مرحله متوسطه از مجموعه آموزشی صدی الحیاة به عنوان الگو) کارشناسی ارشد 1401/06/30
مازیار حقیقی بررسی صرفی دلالی صیغه مفاعله در قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره) کارشناسی ارشد 1399/10/22
سیده زینب حسینی اثر بخشی روش مشارکتی در آموزش قواعد( برای نمونه فعل مجهول ،حروف جر ،نون وقایه در پایه دهم متوسطه) کارشناسی ارشد 1401/11/15
لیلا ایمانی فرد ارائه الگوی مطلوب و ارزیابی کاربرد راهبردهای فراشناختی در تألیف سوالات کتب درسی عربی مقطع دوم متوسطه: مطالعه ترکیبی دکتری 1401/08/18
لیلا ایمانی فرد بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنمایی با کتاب عربی پای? هفتم از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی کارشناسی ارشد 1395/06/31
فضل اله لشکریان نقد ترجمه ساختارهای صرفی و نحوی درسوره بقره : بررسی موردی ترجمه فولادوند وآیتی کارشناسی ارشد 1395/11/25
رواء مجید بررسی کاربردی أسلوب تأکید در سه سوره ی الشعراء ، النمل والقصص کارشناسی ارشد 1401/11/15
عادل میرزاده بررسی پدیده ی اعراب بین اصول نحو عربی و نحو ساختار گرایی و زایشی - گشتاری کارشناسی ارشد 1393/10/27
مرضیه میرزاییان مقاسه تطبیقی حروف جر در عربی و معادل آن در حروف اضافه فارسی کارشناسی ارشد 1392/02/11
فاطمه محسنی شلحه اثربخشی راهبرد بازی های زبانی در تقویت مهارت های ارتباطی دانشجویان مقطع کارشناسی. دکتری 1402/12/16
سیدمحمدحسن موسوی بررسی تک واژ در زبان عربی و زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/19
اعظم نجاتی میزان بکارگیری روش سکامبر در کتب عربی دهم و یازدهم و دوازدهم کارشناسی ارشد 1402/04/05
شهرام راحت بررسی ساختار جمله فعلیه مثبت و منفی در سوره کهف کارشناسی ارشد 1394/10/12
فاطمه صمصامی بررسی ادوات شرط و دلالت آن ها در قصه های قرآنی: بررسی تطبیقی قصه های نوح، ابراهیم و موسی (علیهم السلام) کارشناسی ارشد 1397/06/26
فاطمه تقی زاده فرد بررسی دلالی جمله ی اسمیه در سوره ی بقره کارشناسی ارشد 1390/11/15
زهرا ولی پوراصل آموزش تمرین های کتاب عربی کلاس دهم. کارشناسی ارشد
حانیه ظفرابادی بررسی رنگ و دلالت های آن در شعر محمد الماغوط کارشناسی ارشد 1392/06/16
سکینه زارع نژاد نیاز سنجی محتوای برنامه درس عربی رشته زبان وادبیات فارسی در مقطع کارشناسی وارائه چارچوب مطلوب طراحی محتوا کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه ضیایی تاثیر قراءات عشر بر دلالت های معنایی در سورة بقرة. کارشناسی ارشد 1399/06/29
ایمن عبدالاله عبدالواحد الشکری التفکیر النحوی عند الدمامینی فی کتابه تحفة الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب دکتری
فاطمه السادات افشاری پور تصویر زن در رمان عمارت یعقوبیان نوشته ی علاء الاسوانی کارشناسی ارشد 1396/03/01
شهد قاسم کریم الکریعی فاعلیة بناء برنامج وفق نظریة کراشن فی تنمیة مهارات الوعی اللغوی عند طالبات الصف الرابع الإعدادی دکتری
عماد ثجیل خشان ال محمد زیباشناسی واژگان شعری در اشعار حبیب السامر وإحسان الموسوی دکتری
انتظار کاظم قاسم ال صالح قصیدة صدح الحمامة لأبی الفضل الطهرانی دراسة أسلوبیة کارشناسی ارشد
جواد بحرینی تحلیل و نقد سبک نقیضه ها (جریر،فرزدق،اخطل) کارشناسی ارشد 1390/06/28
فاطمه اعتمادفرد آموزش چند فرهنگی در کتاب¬های زبان عربی مقطع دبیرستان در ایران کارشناسی ارشد 1400/06/23
فرانک فرخ ابادی ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای کاربرد محتوای واقعی در کتابهای آموزش مکالمه زبان عربی کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمانه قلاوند بررسی سبک شناختی در سوره ی انعام کارشناسی ارشد 1391/05/11
ندا قیاسی رویکرد روش شناختی علم مناسبت وعلم متن. بررسی مکانیسم آن دو با تاکید بر آیات متشابه لفظی در سوره بقره و اعراف دکتری 1402/12/14
زهره غلامی بلاغت قرانی در تفسیر محررالوجیز( مطالعه موردی استعاره) کارشناسی ارشد 1390/08/07
سلطان حسن نیا نیازسنجی برنامه درسی آموزش زبان عربی در مقطع مقدمات مدارس علوم دینی ایران (بررسی موردی مدرسه سلطان العلماء شهر بستک) کارشناسی ارشد 1398/11/30
سپیده همتی دلالت های اسلوب انشاء در شعر زهیر بن ابی سلمی. کارشناسی ارشد 1391/06/13
کریم کشاورزی تحلیل ونقدشعرعربی معاصریهود(اززمان دولت غاصب اسرائیل) کارشناسی ارشد 1390/06/26
لیلا محمدی تحلیل کتاب های آموزش ادبیات معاصر عربی از منظر جامعیت جغرافیایی و تاریخی کارشناسی ارشد 1401/11/15
فریبا روستائی بررسی واژگان وارد شده در قرآن کریم از لهجه های عربی و چگونگی ترجمه آن به زبان فارسی کارشناسی ارشد 1397/06/24
هشام مالک ملبس سعیدی توظیف البولیفونیة لتصویر الواقع الاجتماعی فی الروایة العراقیة المعاصرة؛ دراسة روایات من السرد البابلی أنموذجًا دکتری
ارغوان طاهری تحلیل روانشناسی شعر جاهلی بر اساس نظریه آدلر ( پژوهشی در شعر عنترة بن شداد) کارشناسی ارشد 1394/06/31
مریم جهرمیان بازنمایی جنسیت در کتاب های آموزش زبان عربی به غیر عرب زبان ها با استفاده از چارچوب جکی فریک لی و فرکلاف(بررسی موردی کتاب های آموزشی صدی الحیاة، العربیة للعالم والعربیة لغیر أبناءها). کارشناسی ارشد 1398/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نظریه ها و روش های آموزش زبان 121045321 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1400
تحقیق در مباحث صرفی و نحوی 121071141 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1400
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 121045011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (0800 - 1000) ترم اول 1400
نحو1 121033631 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/27 (1400 - 1600) ترم اول 1400
نحو3 121033633 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1000 - 1200) ترم اول 1400
نحو1 121033631 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نحو3 121033633 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 7 نتیجه
از 1