اعضای هیات علمی

محمدعلی رنجبر

محمدعلی رنجبر

محمدعلی رنجبر    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نوراله عبداللهی بررسی و تحلیل تاثیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قزلباشان ایناللو در حیات مذهبی چادگان (از صفوی تا پایان پهلوی) دکتری 1401/06/28
زینب اخوان صفائی بررسی تحلیلی ساختار فرهنگی جامعه در دوره ی آل بویه (448-322ه.ق) دکتری 1397/06/31
علی امینی زاده تشیع و تصوف درخراسان دوره سلطان حسین بایقرا (911-873 هجری) دکتری 1395/03/16
ناصر اشرافی نقش لرهای ممسنی و کهگیلویه درحکومت صفوی دکتری 1394/11/27
محمد مهدی عطائی کچوئی ساختار مدارس علمیه دوره صفویه در گستره کنونی ایران دکتری 1398/06/31
زهرا بحرینی مالیات در عصر صفوی کارشناسی ارشد 1393/12/20
محمود بامری اوضاع سیاسی و نظامی ایران از سقوط اصفهان تا پادشاهی نادر(1148- 1135 هـ.ق) کارشناسی ارشد 1394/07/06
فاطمه بینشی فر مراسم مذهبی دوره قاجار؛ مطالعه موردی سوگواری ایام محرم بر اساس منابع فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/24
وحید دهقانی سانیج روابط فرق مسیحی کاتولیک با حکومت صفویان کارشناسی ارشد 1398/04/04
کرامت اله دولتخواه حکمرانی کهگیلویه در دوره قاجار(1324-1210ه.ق) کارشناسی ارشد 1393/06/26
آمنه ابراهیمی بسابی دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستانسرایی ایرانیان (از قرن ششم تا دوازدهم هجری قمری) دکتری 1392/12/07
قربان عدالت نژاد قتل های درون حاکمیتی دوره صفوی؛مطالعه موردی زمان شاه صفی(1052-1038ه.ق) کارشناسی ارشد 1394/07/20
بهرام فلاح نژاد اوضاع سیاسی زمان شاه سلیمان صفوی کارشناسی ارشد 1395/12/15
مجید فتوت زندگی واندیشه های قاضی نورالله شوشتری(شهیدثالث) کارشناسی ارشد 1392/05/23
عاطفه غفوری زن در قصه های عامیانه آذربایجان کارشناسی ارشد 1391/06/28
سعیده قره چاهی روابط اقتصادی فرانسویان با کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان مطالعه موردی بوشهر، بصره و مسقط(1805-1905م) دکتری
جواد حبیبی اصل بحران جانشینی عصر صفوی کارشناسی ارشد 1392/04/08
شیرزاد حسن زاده مضامین اجتماعی طنز در متون ادبی دوره صفوی کارشناسی ارشد 1400/04/06
ندا هنرمندی زندگی روزانه در اصفهان دوره دوم صفوی(996-1135ق.) دکتری 1400/04/08
انسیه سادات حسینی شریف تعامل نهاد دینی و نهاد سیاسی در دوره شاه صفی(1052- 1038 ق.)؛ بررسی عملکرد و اندیشه های علی نقی کمره¬ای فراهانی (متوفی1060 ق.). دکتری 1396/06/25
محمد جعفری زندگی ، اثار و افکار میرزا عبدالله اصفهانی کارشناسی ارشد 1392/07/06
آوا جلالی بررسی خوراکی های محلی کرمان در زمان معاصر با رویکرد فرهنگی اجتماعی کارشناسی ارشد 1400/04/06
منصوره کاراندیش جامعه ایران و ایرانیان از نگاه ادوارد اسکات وارینگ کارشناسی ارشد 1401/03/31
سمیرا کریمی خو زمانه و زندگی میرزا محمّد باقر بواناتی کارشناسی ارشد 1396/01/30
هادی کشاورز حکمرانی فارس در دوره قاجار (1324-1210ه.ق) کارشناسی ارشد 1391/07/11
هادی کشاورز بررسی نقش و جایگاه نخبگان سیاسی– مذهبی محلی در ساختار حکمرانی فارس در دوره قاجار(1313-1212 ه.ق) دکتری 1397/11/30
اسداله خلیلی راه های تجاری فارس از آغاز دوره ی صفویه تا پایان زندیه کارشناسی ارشد 1391/07/12
خلیل صالحی دکتری
سودابه خیاط باشی مجموعه بازار وکیل ؛ پیشینه و کارکرد کارشناسی ارشد 1390/11/15
سعید خرم دل اغذیه و آداب و رسوم غذایی عصر صفوی (907-1135 ه ق) کارشناسی ارشد 1395/02/13
کیوان مددی مدارس دارالعلم شیراز از اغاز تابکان تا پایان صفویه کارشناسی ارشد 1391/12/15
محمدتقی مشکوریان محقق کرکی و دولت صفوی کارشناسی ارشد 1387/06/31
جواد مهربانی میمندی حکومت صفوی و سفرهای زیارتی کارشناسی ارشد
مهدی میرزایی بررسی تطبیقی مناصب مذهبی در دوره اول و دوم صفوی( 907-1135ق/ 1722-1501م) دکتری
الهام مرادی طبقه بندی مشاغل شاعران عصر صفوی کارشناسی ارشد 1393/12/20
معصومه مرادی سنت و مدرنیسم در نظام اندیشه‏ ای و اقدام سیاسی فرصت‏ الدوله شیرازی دکتری
چنگیز مرادی نسب ایالت قندهار در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/10/25
جواد موسوی دالینی نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تحول جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس (1763-1820م/1177-1235ق) دکتری 1393/02/31
سید احمد موسوی نقش ایالات شمال و شمال غربی ایران در تجارت خارجی دوره صفوی با تاکید بر ایالات خزری، آذربایجان و شروان دکتری 1396/12/20
مریم السادات موسوی بررسی آداب و رسوم ایرانیان عصر صفوی بر اساس سیاحت نامه شاردن کارشناسی ارشد 1396/07/04
ساجده نژند تک نگاری جهرم با تکیه بر ویژگی های فرهنگی کارشناسی ارشد 1391/07/10
سمیه نوری کوچی بررسی نقش بازماندگان حکومت صفوی در تکاپوهای سیاسی و نظامی پس از سقوط این سلسله تا پایان دوره زندیه (1209ق-1135 ق) کارشناسی ارشد 1388/07/26
سعید پایدار فارسی: معرفی و نقش جاذبه های فرهنگی و طبیعی روستا در جذب توریسم )مطالعه موردی : روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1391/11/14
محمد رفیعی شریف اباد باراندازهای تجاری در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1393/06/25
محمدحسن رحیمیان رابطه ایران با ونیز و جنوا از عهد اوزون حسن آق قویونلو تا پایان دوره صفوی بر پایه منابع ایتالیایی (1722-1453م/1135-857ق) دکتری 1397/11/30
فاطمه شیردژم نقش و جایگاه سادات فارس در دوره صفویه:مطالعه موردی خاندان انجوی،دستغیب،دشتکی وسادات شریفی کارشناسی ارشد 1396/08/15
عیسی شجاعی برجوئی نقش و جایگاه طوایف کرد در مناسبات ایران و عثمانی از آغاز سلطنت شاه اسماعیل اول تا پایان شاه عباس اول (907-1038 ه-ق) دکتری 1397/11/30
اسماعیل تقی زاده بررسی تاریخی فرهنگ و آداب و رسوم قوم ترکمن در استان گلستان(مطالعه ی موردی اعیاد و جشن ها) کارشناسی ارشد 1389/11/24
اقدس طالع زاده نقش قفقاز در روابط ایران وعثمانی در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/12/06
مرتضی زارع بررسی نحوه تدارکات در جنگ¬های نادرشاه افشار کارشناسی ارشد 1398/07/13
علی اکبر زرقامی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در عصر شاه سلطان حسین صفوی کارشناسی ارشد 1390/06/22
زهرا رضائی نقش قفقاز در روابط دو دولت صفوی و عثمانی در دوره اول حکومت صفوی(996-907ه.ق/1588-1500م کارشناسی ارشد 1388/06/30
حامد مرادی بررسی نقش حاج میرزا آقاسی در شکل گیری شورش آقا خان محلا تی کارشناسی ارشد 1398/10/09
حسن بیات راههای تجاری در ایران از عباس اول تا پایان صفویه کارشناسی ارشد 1386/04/31
فاطمه بینشی فر فعالیت شرکت های تجاری در ایالت فارس در دوره قاجار دکتری 1399/06/04
علی توکلیان روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه (1136ـ996 ق/ 1724 ـ1588م) کارشناسی ارشد 1388/10/28
معصومه مهدی پور فارس در دوره اول صفوی (1004-907ه.ق) کارشناسی ارشد 1390/02/01
سعید موکدی سی سخت کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسیقی در عصر مشروطه ایران (1285-1305ش/1906-1926م) دکتری 1401/11/15
پویان قاسمی تک نگاری روستای سرمشهد کارشناسی ارشد
احمد غلامی زرنه نظام ایالات در دوره زندیه دکتری
محسن جعفری سازمان جوانان توده ایران (1322 ـ1332ش.) کارشناسی ارشد
علیرضا کارخواه ایران و مناسبات بین‌الملل از افشاریه تا برآمدن قاجاریه (1209-1148 ق) کارشناسی ارشد
ابراهیم عباسی کارکردهای اجتماعی بازار وکیل شیراز از آغاز زندیه تا پایان عصر ناصری دکتری
زهرا عبدی مناسبات دین و دولت در دوره افشاریه و زندیه دکتری 1393/06/26
ضرغام عابدی خواه نقش ایل کرایی در تحولات سیاسی جنوب و جنوب غربی ایران از دوره صفویه تا پایان دوره زندیه(1209-907ه.ق) کارشناسی ارشد 1399/06/31
ریحانه ابولی بررسی بیماری‌ها و درمان‌های آن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس با تکیه بر سفرنامه‌ها(از ابتدای صفویه تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد
محبوبه آقازاده بررسی نقش ایل قاجار در تحولات سیاسی- اجتماعی دوره های صفویه، افشاریه و زند کارشناسی ارشد 1393/06/31
امید اخوی مدرسه علوم سیاسی و بررسی آثار اجتماعی و سیاسی آن دکتری 1401/06/29
رفعت علوی بررسی نقش زن در دوره تیموریان کارشناسی ارشد 1389/06/28
مجتبی اشرافی تأثیر متقابل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره ی پهلوی دوم و سینمای ایران دکتری 1395/12/02
آسیه دانش ور بررسی مقایسه ای سلطان ارمانی از دیدگاه خواجه نظام الملک امام محمد غزالی ماوردی و روزبهان خنجی کارشناسی ارشد 1389/12/14
رضا دریکوندی عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی - نظامی سلجوقیان بزرگ با دودمان های محلی و اتابکان سلجوقی دکتری 1400/06/23
امین فرامرزی بررسی نقش خاندان ایرانی سهل در خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1388/03/18
سامان فرزین بررسی و چگونگی شیوه تدفین دوره اشکانی در منطقه بلوچستان ایران( مطالعه موردی: حوزه مکران جنوبی) کارشناسی ارشد 1390/12/08
علی قنواتی حیات مادی و معنوی شیراز از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی در ادبیات داستانی معاصر دکتری 1399/06/29
مریم غلامی خسرو آبادی خراسان در آستانه حمله مغول(از جنگ قطوان تا حمله مغول616هـ) دکتری 1392/02/11
فاطمه قلی پور عوامل موثر بر موضع گیری ها و واکنش های مردم کوفه در واقعه ی عاشورا کارشناسی ارشد 1394/10/23
محترم همتی سیرتحول علم داروشناسی ازآغازتمدن اسلامی تاپایان قرن هشتم هجری درایران دکتری 1397/11/08
مسعود حمزه بررسی چگونگی مواجهه اندیشه ایرانی با مشروطه اروپایی در دوره قاجار دکتری 1396/06/26
خدیجه حزباوی بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی افشار‏ها ، گرجی ها و مرعشی های خوزستان در دوره صفوی(907هـ.ق_1135هـ.ق) کارشناسی ارشد 1394/12/03
محمد هلالی دوره محنه و تاثیر آن بر جامعه اسلامی کارشناسی ارشد 1392/12/10
مهدی حسامپور جایگاه مردم در اندیشه روشنفکران ایرانی متاثر از سوسیالیسم و لیبرالیسم (1320-1285 ش) دکتری 1397/04/12
ندا هوشمند ابرقویی مونوگرافی (تک نگاری) ابرکوه کارشناسی ارشد 1389/06/31
سیدمیرعبدالرضا حسینی اهداف و کارکردهای کنسولگری انگلیس در شیراز (1925 – 1903 م/ 1344– 1321 ه. ق) دکتری 1398/06/26
سید یداله حسینی فر مقایسه اندیشه علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری درباره مشروطیت کارشناسی ارشد 1392/07/10
نرگس حسینی رامشه بررسی مراحل تاریخی مسجد جامع اصفهان در دوره اسلامی. کارشناسی ارشد 1394/12/15
مجتبی جوکار بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر های بلخ، مرو، هرات و نیشابور از حمله ی چنگیز تا مرگ ابوسعید (616 تا736 ه.ق) کارشناسی ارشد 1389/12/01
مژگان کرانی بررسی مناسبات ال مظفر با ملوک همجوار کارشناسی ارشد 1389/11/20
کیوان کریمی الوار تبیین تاریخی – جامعه شناختی نقش مذهب در سازش و ستیز طبقات فرودست ایرانی با اعراب ( از ورود اسلام تا پایان حکومت طاهریان) دکتری 1397/03/02
اسکندر کیانی شاوندی نهضت ترجمه و اثرات آن در تحولات سیاسی دوره‌ی قاجار(1210-1344ق/ 1795-1925م) دکتری
اسکندر کیانی شاوندی بررسی نگرش روحانیت شیعه به فرهنگ،اندیشه و تمدن غرب از آغاز دوره قاجار تا پایان عهد ناصری کارشناسی ارشد 1391/06/29
سمیه مهدی زاده تزنگی بررسی طب در دوره صفویه : از شاه اسماعیل اول تا پایان دوره شاه عباس اول کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدیه محمودآبادی تاریخ علم در ایران عصر مغول کارشناسی ارشد 1388/07/14
حنانه مقدم مبانی، تطورات و نتایج مواجهه پیامبر(ص) با منافقین کارشناسی ارشد
معصومه محقق شیخیه در کرمان از پیدایش تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد 1390/04/27
مهدی محمدی قنات غستانی بررسی تاثیر هویت¬های مسلمانان شام در چگونگی مواجهه¬ با صلیبیان از سال 490 تا سال 569هجری قمری. دکتری 1395/12/23
خدیجه محمدی بررسی علل و عوامل تشکیل دولت موحّدون در اندلس کارشناسی ارشد 1388/07/13
علی ممبنی نوترگی عوامل مؤثر در مناسبات صفاریان و خلافت عباسی دکتری 1398/06/23
مصطفی نامداری منفرد روابط سیاسی اوزون حسن آق قویونلو با اروپا کارشناسی ارشد 1389/06/15
الهام نام ور ایالت شروان در دوره صفوی کارشناسی ارشد 1391/12/08
محمدحسین نواب صفوی بررسی تاریخ اجتماعی محله‌ی لبِ آب شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/20
فرهاد نوبخت بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی محمدامین رسول زاده کارشناسی ارشد 1396/01/27
فرزاد نوروزی نظام حمل و نقل کاروانی خلیج فارس در دوره ی قاجار (مطالعه موردی سیوند) دکتری 1397/06/31
مریم امیدی هارونی بررسی تحولات سیاسی- اقتصادی ایالت سیستان در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1393/06/26
صدیقه پرویزی نیا بررسی اقتصاد فارس در قرن های هشتم و نهم هجری دکتری 1400/06/31
عبدالجبار قایدی جزیره خارک درمناسبات ایران واروپا در دوره ی زندیه و قاجاریه کارشناسی ارشد 1391/04/21
اعظم رحیمی جابری نقش روملو ها در آذربایجان دوره صفوی از شاه اسماعیل تا شاه سلطان حسین(1135-907ق/1722-1501م) کارشناسی ارشد 1392/05/26
معصومه رنجبراسلاملو بررسی نقش تکلوهادرتحولات سیاسی واجتماعی دوره صفویه کارشناسی ارشد 1395/02/27
طیبه راستگو بررسی اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فارس در دوره¬ی صفویه ؛ بعد از خاندان الله وردیخان تا پایان حکومت صفوی (1042 – 1137 ق.) کارشناسی ارشد 1388/12/22
زهره روشن سروستانی سیر گسترش اسلام در هند تا پایان دوره غوریان کارشناسی ارشد 1389/06/01
مرضیه صادق نژاد بررسی حیات سیاسی ملک الشعراء بهار کارشناسی ارشد 1401/06/30
رضا صفری نقش داعیان ایرانی در نهاد دعوت فاطمیان دکتری
غلامرضا صفی پور افشاریان کرمان در زمان صفویه کارشناسی ارشد 1391/07/12
مریم شیپری تاثیر کانال سوئز بر تجارت ایران از طریق خلیج فارس 1914-1869/1292-1249 دکتری 1391/08/24
بهمن شجاعی نسب نقش علمای ایرانی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی از آغاز دوره قاجار تا پایان عصر ناصری(1210 -1312 ق )-(1795-1896 م) دکتری 1399/06/17
کشواد سیاهپور جغرافیای تاریخی شیراز از برآمدن آل بویه تا ظهور صفویه دکتری 1398/11/26
مرتضی سلطانی مقدم روابط سیاسی- نظامی خلافت عباسی و اسماعیلی نزاری کارشناسی ارشد 1388/11/01
قربانعلی زاهدی بررسی راه های استرآباد و تاثیرآن درتحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی استرآباد(ازآغازصفویه تا پایان زندیه) دکتری 1396/10/26
سیدنیما ضرغامی سازمان های سیاسی مسلح ایران پس از سال 1342 و تاثیر پذیری آنها از سازمان های انقلابی برون مرزی- مطالعه موردی: سازمان انقلابی حزب توده، سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی خلق کارشناسی ارشد 1401/06/29
الهام اقاجری چگونگی سقوط رضا شاه و بر آمدن محمد رضا پهلوی کارشناسی ارشد 1387/08/01
سهراب اقایی جرکانی بررسی طریقت¬های تصوف در عصر صفویه: طریقت نعمت¬اللهی کارشناسی ارشد 1386/04/20
مریم پورمحمدی بررسی نقش اتابکان آذربایجان در تحولات سیاسی، اجتماععی، فرهنگی و مذهبی در منطقه اران وقفقاز کارشناسی ارشد 1386/04/18
فاطمه حسینی فرایند نظامی¬گری ایران در سالهای 1350 تا 1356 ه.ش و پیامدهای آن کارشناسی ارشد 1387/06/31
مهدی خدامی اوضاع فرهنگی فارس در قرن نهم هجری قمری کارشناسی ارشد 1387/10/07
امنه روزگار : جایگاه زنان در خلافت عباسی (132- 334ھ. ق) کارشناسی ارشد 1386/11/01
فاطمه سادات کریم ابادی تعاملات فکری ـ فرهنگی و اجتماعی مسلمانان و مسیحیان در دوره¬ی بنی¬امیه درمنطقه¬ی شامات کارشناسی ارشد 1388/08/10
جمیله شیروانی شیری بررسی اوضاع سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی داراب از ورود اسلام تا پایان حکومت خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1388/07/14
بهجت محمدی نقش دگر باوران در ساختار حکومت فاطمیان دکتری
معصومه مرادی بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر مظفری از دیدگاه روزنامه ثریا چاپ مصر و تهران (1323-1316 ه.ق / 1905 -1898 م ) کارشناسی ارشد 1387/11/01
رضا معینی رودبالی طرح جمهوریت در زمان رضاخان و بازتاب آن کارشناسی ارشد 1386/12/22
علی منصوری روابط دولت آق قویونلو و امپراطوری عثمانی. کارشناسی ارشد 1386/06/26
عبدالرحمن نظری علل و عوامل انقلاب مشروطیت در آثار نویسندگان ایرانی کارشناسی ارشد 1388/11/01
عبدالمجید ابیار بازشناسی تداوم نام و مفهوم ایران در متون ادبی و تاریخی عصر صفوی دکتری
سیدمحمد ایزددوست بررسی افکار و نقش سردار فاخر در حیات سیاسی و اجتماعی ایران کارشناسی ارشد
مهوش لشکری بیماری های واگیر و پیامد اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه ایرانی (1135-1210 ه-ق) کارشناسی ارشد 1401/06/27
عبدالرحیم ریاحی ماه جغرافیای تاریخی محله سنگ سیاه شیراز کارشناسی ارشد
بهمن شهریاری نهاد قضاوت در مناسبات حکومت و جامعه ایران عصر مغول(736-616ق) دکتری
رضا واثق عباسی بررسی فعالیت‌های انجمن تبلیغی کلیسا در جنوب شرق ایران از اواخر دوره ناصری تا کودتای 28 مرداد 1332 هـ .ش دکتری
محمد برزگری برسی تحولات مذهبی دوران شاه طهماسب اول و شاه اسماعیل دوم صفوی (930-985 کارشناسی ارشد
نگهدار اژدري بررسي ايل راه‌ها و سکونت‌گاه‌هاي تيره ابيوردي در استان فارس با تکيه بر تاريخ شفاهي کارشناسی ارشد 1399/04/22
عصمت بابادي بررسي عملکرد سازمان زنان در دوره پهلوي (مطالعه موردي فارس:1345-1357) دکتری 1400/05/05
ابوالقاسم بهرامي چگني بررسي تأثير تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي شهر شيراز بر تغييرات کالبد شهري (از ابتداي صفويه تا پايان زنديه) دکتری 1398/08/25
علي بوستاني نقش علما شيعه در شکل گيري نهضت مقاومت در ايران برضد متفقين کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه بردبار بررسي نقش سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاندان قوام الملک شيرازي و ايل خمسه در تحولات فارس ( 1360–1240 ق/1320-1203ش) کارشناسی ارشد 1398/11/21
منصور چهراز ابوالحسني علل عقب نشيني بريتانيا از خليج فارس و پيامدهاي سياسي و منطقه اي آن(1968-1971 م.) دکتری 1396/01/21
سيدعلي ده بزرگي مناسبات ايران و کشورهاي اروپايي از آغاز فرمانروايي تيمور تا پايان دوره اوزون حسن آق‌قويونلو (771 – 882 ق / 1370 – 1477 م) کارشناسی ارشد 1398/06/26
زينب دهقان حسام پور نقش نشريه حبل المتين کلکته در گذار ايرانيان از سنت به تجدد دکتری 1398/11/29
حسين فقيه «قيام‌هاي علويان و مواضع امام جعفر صادق (ع) و امام موسي کاظم (ع) (114-183هـ.ق)» کارشناسی ارشد 1392/03/12
زيبا غفوري اهداف و کارکردهاي نمايندگي سياسي مقيم بريتانيا در خليج فارس (1820-1858م/ 1274-1235 ق) دکتری 1399/06/04
فاطمه قنبري سياست مذهبي و ديني متوکل کارشناسی ارشد 1395/05/31
اعظم جوکاردهويي بررسي جايگاه گريه در اسلام کارشناسی ارشد 1391/12/12
فاطمه گرگي مله گاله اوضاع اجتماعي عصر قاجار براساس سفرنامه هاي خارجيان(مطالعه موردي :آداب و مراسم مذهبي) کارشناسی ارشد 1393/11/27
مجيد حقيقت پادشاهي ايران در گزارش هاي مسافران اروپايي در قرون وسطي و قرون جديد کارشناسی ارشد 1400/06/31
رقيه جوادي بررسي تاريخي چگونگي تأثير متقابل هنرمعماري ايران و اروپا از زمان شاه عباس اول صفوي تا پايان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار( 1896م/1313ه.ق - 1587م/996ه.ق) دکتری 1395/11/25
موسي خاموشي فعاليت‌هاي ميسيونرهاي امريکايي در آذربايجان (1870-1834م/1287-1250ق) دکتری 1396/11/09
سميه مشايخي فرق اسلامي قرن نهم در ايران، به عنوان زمينه شکل‌گيري صفويان کارشناسی ارشد 1395/12/14
مهدي ميرزايي ريشه هاي تاريخي سلفي گري (مطالعه موردي ابن تيميه) کارشناسی ارشد 1393/06/31
احمد مدرس نقش اقليتهاي ديني در انقلاب مشروطيت(ارمنيان، زرتشتيان، يهوديان) کارشناسی ارشد 1398/11/30
ليلا محمدي بررسي پايگاه سياسي،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي زنان دودمان تيموري دکتری 1395/03/16
سعيد موسوي سياني جامعه‌شناسي معرفت تاريخي در عصر تدوين؛مطالعه‌ي موردي تاريخ طبري دکتری 1398/04/23
سيده بتول موسوي چگونگي نقش آفريني زنان در عرصه آموزش و تبليغ دين اسلام از زمان حضرت محمد(ص) تا پايان دوره خلفاي راشدين کارشناسی ارشد 1395/06/29
مصطفي نامداري منفرد موقعيت اقتصاد دريايي دولت آق قويونلو(907-749هـ.ق/1501-1348م) در لوانت و خليج فارس دکتری 1395/04/26
فريده نيک بخت رابطه ايلخانان مغول با سادات کارشناسی ارشد 1394/04/09
همايون نوري پناه بررسي جامعه شناسي تاريخي نظام گذران اوقات فراغت ايرانيان در دوره صفوي دکتری 1394/10/14
بهروز اميدي مناسبات روحانيت و حكومت در عصر ناصرالدين شاه قاجار دکتری 1400/06/31
صديقه پرويزي نيا بررسي موقعيت منجمان درباري در دوره صفويه کارشناسی ارشد 1392/12/19
صادق رحيمي کيا امنيت شهري و شيوه تامين آن در دوره افشاريه و زنديه کارشناسی ارشد 1399/06/15
رحمن رحيمي سکه رواني القادر بالله؛ چالش ها و چشم اندازهاي فراروي خلافت (422-381 ه. ق) کارشناسی ارشد 1395/06/31
فريده راست بالا جريان هاي مذهبي در لارستان از ورود اسلام تا پايان صفويه کارشناسی ارشد 1395/08/23
مينا صفا گفتمان و دودمان، رقابت هاي دودماني قرن چهارم هجري و انعکاس آن در منابع قرن 4 تا 6 ه ق (مدل سازي و نمايه پردازي: اشکانيان و ساسانيان) دکتری 1396/02/20
زينب سالاري تهنگ تحليلي بر طرح و نقش بن‌مايه‌هاي تصويري بناي دروازه تل‌آجري در شهر پارسه کارشناسی ارشد 1399/06/31
رضا صحت منش رييسي اهداف و کارکردهاي کنسولگري هاي انگليس در جنوب شرق ايران(1333-1312ق) دکتری 1395/07/19
اشکان شاهين نقش خاندان اشعث در قرن اول هجري قمري کارشناسی ارشد 1392/07/06
الهام شمسي شاه مختار بررسي نقش ذوالقدرها در تحولات سياسي و اجتماعي دوره صفويه کارشناسی ارشد 1395/12/17
زينب تاجداري اصناف در دوره صفوي کارشناسی ارشد 1392/12/19
قسيم ياسين « بررسي اصلاحات نوين با تکيه بر عوامل نابسندگي اصلاحات در تداوم امپراطوري عثماني (1909- 1808م)» دکتری 1400/06/31
فرزانه زارعي بررسي و تحليل مواضع روزنامه شورش در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت کارشناسی ارشد 1395/06/31
رقيه زارعي زمينه ها و عوامل شکل گيري تصوف در ميان مسلمانان از صدر اسلام تا پايان بني اميه کارشناسی ارشد 1399/11/29
مسعود زارع چگونگي و چرايي ايجاد، بازسازي و تعمير بارگاههاي شيعه در ايران و عراق در دوره آل بويه کارشناسی ارشد 1394/03/26
سيد مهدي پاليزدان تحولات ارضي دوره حکومت اتابکان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/25
مصطفي ترکماني نيايي نقش رقابت هاي مذهبي بر کنش افاغنه در کرانه ها و پس کرانه هاي شمالي تنگه هرموز از سقوط اصفهان تا مرگ نادرشاه افشار(1160-1135ق) کارشناسی ارشد 1399/06/03
نفيسه حاجاتي واکاوي آداب و رسوم ايراني در نقاشي‌هاي سه کاخ سلطنتي اصفهان (چهلستون، عالي قاپو، هشت بهشت) کارشناسی ارشد 1400/06/31
منا قرباني فارسي: کارکردهاي اقتصادي- اجتماعي باغ هاي اصفهان در دوره صفويه کارشناسی ارشد 1396/09/25
محمدحسين اميني کارکردهاي نهاد وقف در استان فارس در عصر صفوي کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا ربيعي اصل عوامل موثر در چگونگي تحول سبک زندگي مسلمانان در دوره پيامبر(ص) کارشناسی ارشد 1396/12/14
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی وتحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای 120371091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق 120344211 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق 120349861 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق پیشرفته 120379931 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق پیشرفته 120371031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
کلیات تاریخ ایران بعد از اسلام بررسی مسائل اساسی تاریخ 120345081 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
شناخت روشهای تحقیق درتاریخسمینار 120345011 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
شناخت روشهای تحقیق درتاریخسمینار 120345011 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق 120344211 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
روش تحقیق 120349861 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته 120371031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته 120379931 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
کلیات تاریخ ایران بعد از اسلام بررسی مسائل اساسی تاریخ 120345081 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
شناخت روشهای تحقیق درتاریخسمینار 120345011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
شناخت روشهای تحقیق درتاریخسمینار 120345011 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1