اعضای هیات علمی

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی خدامی اوضاع فرهنگی فارس در قرن نهم هجری قمری کارشناسی ارشد 1387/10/07
سپیده خلیفه بنی کاکویه و مناسبات قدرت در ایران مرکزی (718-398 ه.ق/ 1327- 1007م) کارشناسی ارشد 1387/11/29
محمدباقر دلاوراردکانی اوضاع سیاسی عراق در عصر ایلخانان از سقوط بغداد تا مرگ ابوسعید (736-656 هـ . ق/ 1335-1258 م) کارشناسی ارشد 1385/06/01
علی رسولی روابط اتابکان فارس با دولت ایلخانان (685 -653 ه.) کارشناسی ارشد 1382/06/31
بهمن شهریاری « آرمان و حرمان دیوانسالاران ایرانی در حکومت ایلخانان» « آرمان و حرمان دیوانسالاران ایرانی در حکومت ایلخانان» کارشناسی ارشد 1386/04/17
سارا عیدی پور تحلیل پیامدهای زمامداری شاه سلیمان صفوی بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نظامی ایران (1105-1077ه. ق) کارشناسی ارشد 1384/01/21
داود مرادی اتابکان لر بزرگ و روابط آنان با دولتهای همجوار (550-827 هـ .ق.) کارشناسی ارشد 1383/06/21
علی منصوری روابط دولت آق قویونلو و امپراطوری عثمانی. کارشناسی ارشد 1386/06/26
فرج مومنی بررسی اندیشه ی تصوف در عصر ایلخانان ونقش آن در اسلام پذیری ایلخانان کارشناسی ارشد 1384/12/21
فاطمه عبدالهی بحرین در زمان خلفای راشدین و بنی امیه کارشناسی ارشد 1396/04/26
عابد اکبری فارسی: تاریخ روابط ایران و آلمان در دوره رایش دوم(1871-1918 میلادی)(1288- 1336 قمری) دکتری 1395/12/02
رفعت علوی بررسی نقش زن در دوره تیموریان کارشناسی ارشد 1389/06/28
بابک اریان پور بررسی علل ضعف و سقوط ساسانیان بر اساس آثار مورخین چهار سده اول اسلامی کارشناسی ارشد 1391/07/12
عشرت بدر آسیاب‌های آبی شیراز کارشناسی ارشد 1393/04/19
ذلیخا بیرانوند افسانه ها وباورهای عامیانه درباره قلعه های لرستان بامحوریت قلعه فلک الافلاک کارشناسی ارشد 1392/12/06
منصور چهراز ابوالحسنی علل عقب نشینی بریتانیا از خلیج فارس و پیامدهای سیاسی و منطقه ای آن(1968-1971 م.) دکتری 1396/01/21
زهره دارابی پور کوه دنا و فرهنگ پیرامون آن کارشناسی ارشد 1392/11/01
محدثه اسماعیلی دلائل حمله چنگیزخان به ایران کارشناسی ارشد 1391/06/28
سحر فریدونی مسائل تجارت در ایران عصر مغول (قرن هفتم با تکیه بر آثار سعدی) کارشناسی ارشد 1394/06/30
رحیم قفاری بررسی وضعیت سادات در دوره‌ی تیموریان کارشناسی ارشد 1395/06/27
مریم غلامی خسرو آبادی خراسان در آستانه حمله مغول(از جنگ قطوان تا حمله مغول616هـ) دکتری 1392/02/11
سیده سارا حسینی نژادقصرالدشتی تداوم و تحول در طبقات اجتماعی ایران عصر مغول(جنگیان، دیوانیان و افزارمندان)- (736- 616 ه.ق) دکتری
اسفندیار جهانخواه چگونگی ورود اسلام به بنادر شمالی خلیج فارس کارشناسی ارشد 1394/06/31
مجتبی جوکار بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر های بلخ، مرو، هرات و نیشابور از حمله ی چنگیز تا مرگ ابوسعید (616 تا736 ه.ق) کارشناسی ارشد 1389/12/01
حجت اله کبگانی تحولات بین المللی منطقه خلیج فارس در دهه 1950 میلادی (1328-1338 شمسی) دکتری 1396/11/09
اکرم کاوسی جابجایی های جمعیتی سواحل شمالی خلیج فارس و پیامدهای آن در نیمه اول قرن بیستم میلادی دکتری 1395/11/19
سید علاءالدین کراماتی مقایسه اندیشه‌های ابن‌خلدون با متفکران ایرانی معاصر وی. دکتری 1397/06/31
مهروش کشاورزی کشاکش های دو نهاد وزارت و امارت در دوره ایلخانی کارشناسی ارشد 1391/04/03
کیوان مددی فرهنگ مدارا در مناسبات مدنی شیراز در سده های هفتم و هشتم (ه.ق) دکتری 1398/08/25
زهرا محمودی زرقان در سفرنامه های دوره قاجار کارشناسی ارشد 1393/04/29
اردشیر منداخانقاه شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول کارشناسی ارشد 1390/06/19
شکوه السادات میراسمعیلی راه آهن شمال و فرهنگ پیرامونی آن کارشناسی ارشد 1392/04/16
سینا میرشاهی دریای عمان و سرزمین های پیرامون آن در قرون نخستین اسلامی (عمان-مکران -کرمان) دکتری 1399/11/25
الهام میرزائی خلیج ‌فارس در تاریخ ‌نگاری میرزا محمد جعفرخان حسینی خورموجی کارشناسی ارشد 1396/02/25
مهدیه محمودآبادی تاریخ علم در ایران عصر مغول کارشناسی ارشد 1388/07/14
فرهاد مقیمی نسب بررسی روابط عرب ها با بربر ها از شروع فتح اندلس تا تاسیس دولت امویان اندلس کارشناسی ارشد 1391/04/20
محمد پاک فطرت سیاست و بازرگانی در دریای سیاه، عهد ایلخانان دکتری
سعید موسوی سیانی جامعه‌شناسی معرفت تاریخی در عصر تدوین؛مطالعه‌ی موردی تاریخ طبری دکتری 1398/04/23
مسعود مرادی نابسندگی فرایند‌های ایجاد ثبات در خلیج فارس دههی 1970م. دکتری 1396/11/09
مصطفی نامداری منفرد روابط سیاسی اوزون حسن آق قویونلو با اروپا کارشناسی ارشد 1389/06/15
مصطفی نامداری منفرد موقعیت اقتصاد دریایی دولت آق قویونلو(907-749هـ.ق/1501-1348م) در لوانت و خلیج فارس دکتری 1395/04/26
زینب ناصری لیراوی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزیره خارگ در عصر نفت 1367-1340ش کارشناسی ارشد 1391/08/10
سمیه نظری چگونگی تأثیر شعوبیه بر تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی کارشناسی ارشد 1388/07/28
فاطمه نعمتی بررسی تحولات خلیج فارس در قرون هجدهم و نوزدهم کارشناسی ارشد 1395/06/27
فرزاد نوروزی نظام حمل و نقل کاروانی خلیج فارس در دوره ی قاجار (مطالعه موردی سیوند) دکتری 1397/06/31
نسرین استواری تلاش‌های دولت ایلخانان برای دست‌یابی به سواحل شرقی مدیترانه دکتری
فرشته پورحقیقی تأثیر آموزه های صوفیان بر روحیات مردم در آستانه ی هجوم مغول کارشناسی ارشد 1395/06/29
عبدالجبار قایدی جزیره خارک درمناسبات ایران واروپا در دوره ی زندیه و قاجاریه کارشناسی ارشد 1391/04/21
اعظم رحیمی جابری گسترش و پراکندگی جغرافیایی خانقاه های مرشدیه از قرن چهارم تا اوایل قرن نهم هجری قمری دکتری 1397/08/23
بهمن شهریاری نهاد قضاوت در مناسبات حکومت و جامعه ایران عصر مغول(736-616ق) دکتری 1402/12/09
مریم شیپری تاثیر کانال سوئز بر تجارت ایران از طریق خلیج فارس 1914-1869/1292-1249 دکتری 1391/08/24
کشواد سیاهپور حوادث تاریخی بویراحمد در دوره‌های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی کارشناسی ارشد 1392/06/26
مرتضی سلیمانی بررسی اوضاع تجاری بندر بوشهر در عصر قاجاریه با تکیه بر دوره ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد 1397/06/25
هدی طالبیان مونوگرافی (تک نگاری) شهمیرزاد کارشناسی ارشد 1390/06/30
سکینه ذاکری نقش نیروهای مردمی در جنگ جهانی اول در سواحل شمالی خلیج فارس دکتری 1395/02/22
سیده زهرا زارعی جامعه بازرگانان خلیج فارس در سده های نخستین اسلامی (سده¬های 4-1هـ.ق) دکتری 1396/10/26
شیما زارع تاریخ محله‏ی سعدی شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
سید مهدی پالیزدان تحولات ارضی دوره حکومت اتابکان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/25
مریم غلامی خسروآبادی موقعیت فرهنگی اسماعیلیان نزاری در قرون ششم و هفتم هجری کارشناسی ارشد 1386/12/22
سپهبد اسدی بررسی اوضاع سیاسی مذهبی فارس در اواخر آل بویه و چگونگی اخراج الموید فی الدین از فارس به مصر کارشناسی ارشد
علی بحرانی پور بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و چین در زمان شاهرخ تیموری (850-808 ه.ق) کارشناسی ارشد 1381/06/01
فضل اله براقی شیخ خزعل در مقابله با دولت مرکزی (1925-1911 م /1304-1290 ه.ش) کارشناسی ارشد 1380/06/01
مریم پورمحمدی بررسی نقش اتابکان آذربایجان در تحولات سیاسی، اجتماععی، فرهنگی و مذهبی در منطقه اران وقفقاز کارشناسی ارشد 1386/04/18
فرشته تقی نژاد والیان ایران در دوره خلفای بنی امیه کارشناسی ارشد 1385/06/01
رمضان حاتمی گل مکانی مسیحیت در صدر اسلام (در جزیره العرب) کارشناسی ارشد 1385/06/01
میمنت حسن شاهی بررسی نقش اقدامات خلیفه الناصر لدین الله در تحولات سیاسی نظامی سرزمین های شرقی خلافت عباسی(575- 622ه.) کارشناسی ارشد 1386/04/24
پروین حیدری تأثیر آداب و رسوم ایران باستان در خلافت‌های اموی و عباسی (تا 447 هـ .ق) کارشناسی ارشد 1383/11/24
مجتبی خلیفه روابط سیاسی اجتماعی غزنویان و سلجوقیان از نبرد دندانقان تا پایان سلطنت بهرامشاه غزنوی (552-431 ه.ق/1157-1040 م ) کارشناسی ارشد 1380/06/01
محمدحسن رحیمیان بررسی مناسبات خوارزمشاهیان با اتابکان آذربایجان،لرستان،فارس و یزد از عهد سلطان تکش تا پایان دولت خوارزمشاهیان(568-628 هجری قمری) کارشناسی ارشد 1383/06/01
حسین رعیتی گفتمان شرق و غرب درباره رابطه اسلام و مردمسالاری از آغاز جنگ سرد تا اشغال عراق کارشناسی ارشد 1386/04/31
جمشید روستا قراختائیان و روابط آنان با دولت¬های همجوار ( قراخانیان،سلجوقیان، خوارزمشاهیان و غوریان ) کارشناسی ارشد 1387/04/30
کمال ظریفیان منش مناسبات تجاری مسیحیان و مسلمانانِ مدیترانه شرقی در عصر جنگ‌های صلیبی (488-703ق/1095- 1303م) دکتری
راضیه فاطمی بررسی مقایسه‌ای اندیشه‌های سیاسی شیخ مفید و علامه حلی کارشناسی ارشد 1389/03/23
فاطمه قرایی ـهویشانی روابط قراختاییان کرمان با دولتهای همجوار آنان (703 هـ.ق. ـ 619 هـ.ق. ) کارشناسی ارشد 1383/04/01
معصومه مهدی پور فارس در دوره اول صفوی (1004-907ه.ق) کارشناسی ارشد 1390/02/01
سعید موکدی سی سخت کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسیقی در عصر مشروطه ایران (1285-1305ش/1906-1926م) دکتری 1401/11/15
زیبا میرزایی بررسی موقعیت تجاری و سیاسی دریای خزر در دوره ی صفویه کارشناسی ارشد 1391/12/05
مهرزاد میرنژاد چگونگی فتح گرگان و طبرستان به دست مسلمانان کارشناسی ارشد 1386/07/30
عبدالرحمن نظری علل و عوامل انقلاب مشروطیت در آثار نویسندگان ایرانی کارشناسی ارشد 1388/11/01
فاطمه عبداللهی بررسی روابط سیاسی و نظامی سامانیان و آل بویه کارشناسی ارشد 1388/11/10
حامد عبداللهی باززنده سازی و طراحی موزه برکه کَل گراش با رویکرد بازآفرینی شهری کارشناسی ارشد 1397/06/31
عبدالمجید ایدی مفهوم ایران و ایران گرایی در آثار اندیشه ورزان عصر ناصری(1264-1313ق) دکتری 1396/06/29
زینب اخوان صفائی سهم و نقش ایرانیان در تاریخ نگاری اسلامی از ابتدا تا پایان قرن چهارم هجری قمری کارشناسی ارشد 1390/06/20
علی امینی زاده تشیع و تصوف درخراسان دوره سلطان حسین بایقرا (911-873 هجری) دکتری 1395/03/16
سهیلا امیری بررسی روابط سیاسی و نظامی آل بویه و غزنویان از ابتدا تا پایان حکومت آل بویه کارشناسی ارشد 1389/06/01
حیدر امیری تکاپوهای آلمان در کرانه های شمالی خلیج فارس از سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان جنگ جهانی اول ( 1336- 1264 هـ .ق / 1918 – 1848م. ) دکتری 1396/04/26
سمیه امرالهی میشوان کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف از شاه عباس اول تا اواخر دوران صفوی کارشناسی ارشد 1391/03/20
سعید ارتی بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی در عقد قراردادهای تعیین حدود ایران با کشورهای خلیج فارس دردوره پهلوی دوم؛ 1357-1320ش/1979-1941م دکتری 1398/06/26
جواد عسکری چاوردی بررسی تاریخی فرهنگ عامه و آداب و رسوم شهرستان لامِرد فارس کارشناسی ارشد 1389/11/01
نگهدار اژدری بررسی ایل راه‌ها و سکونت‌گاه‌های تیره ابیوردی در استان فارس با تکیه بر تاریخ شفاهی کارشناسی ارشد 1399/04/22
فرشته عزیزی مردم شناسی خوراکی های منطقه لارستان کارشناسی ارشد 1391/12/14
معصومه عزیزی زارج بازشناسی مفهوم پادشکنندگی در اسطوره¬ها و حماسه های اقوام آریایی کارشناسی ارشد
عصمت بابادی بررسی عملکرد سازمان زنان در دوره پهلوی (مطالعه موردی فارس:1345-1357) دکتری 1400/05/05
فاطمه بدیعی نقش و تاثیر زنان در خاندان سلطنتی در تحولات سیاسی اجتماعی دوره صفویه (از شاه صفی تا پایان دوره صفویه ) کارشناسی ارشد 1389/11/18
علی سینا برقک چگونگی تسخیر دروازه های پارس در تهاجم اسکندر کارشناسی ارشد 1394/08/03
سوسن بذرافشان نقش شاملوها در خراسان دوره صفوی از شاه اسماعیل تا شاه سلطان حسین صفوی( 907-1135 ق) کارشناسی ارشد 1390/02/31
حسن بهزادی گودری فرق و مذاهب اسلامی در ایالت کرمان از ورود اسلام تا آغاز دوره صفویه دکتری 1400/02/21
مرجان برزو تک نگاری جزیره هرمز کارشناسی ارشد 1392/12/06
هاجر چوپانی موخر روابط سیاسی دولت فاطمیان و عباسیان کارشناسی ارشد 1392/06/20
حسین دانش حکمتی موقعیت استراتژیک دریای مازندران و مناطق پیرامونی آن در جنگ جهانی دوم1318-1324ش /1939-1945م دکتری 1400/11/15
آسیه دانش ور بررسی مقایسه ای سلطان ارمانی از دیدگاه خواجه نظام الملک امام محمد غزالی ماوردی و روزبهان خنجی کارشناسی ارشد 1389/12/14
سمیرا دروارعلیدادی چگونگی توارد خاندان¬های وزارت پیشه در خلافت عباسی از برمکیان تا آل ¬فرات کارشناسی ارشد 1399/02/27
سید علی ده بزرگی سیاست، امنیت و اقتصاد فارس از آغاز سلغریان تا پایان اینجویان (543-755ق) دکتری
سیدعلی ده بزرگی مناسبات ایران و کشورهای اروپایی از آغاز فرمانروایی تیمور تا پایان دوره اوزون حسن آق‌قویونلو (771 – 882 ق / 1370 – 1477 م) کارشناسی ارشد 1398/06/26
زینب دهقان حسام پور نقش نشریه حبل المتین کلکته در گذار ایرانیان از سنت به تجدد دکتری 1398/11/29
معصومه دهقان بررسی نقش سیاسی زنان خاندان سلجوقی در عهد سلجوقیان بزرگ کارشناسی ارشد 1387/11/01
گلشن فخاری مبارکه تأثیر اندیشه های حسین کاظم زاده (ایرانشهر) بر هویت ایرانی در دوره انتقال حکومت از قاجار به پهلوی کارشناسی ارشد
امین فرامرزی بررسی نقش خاندان ایرانی سهل در خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1388/03/18
مهری فاضلی فیروزابادی بررسی مقایسه ای تاریخنگاری شیخ مفید و علی بن عیسی اربلی.مطالعه موردی:الارشاد و کشف الغمه دکتری 1400/11/15
مرضیه فکری آداب و رسوم مراسم استقبال و بدرقه ی حاجیان از دوره قاجار تاکنون در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/26
سعیده قره چاهی روابط اقتصادی فرانسویان با کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان مطالعه موردی بوشهر، بصره و مسقط(1805-1905م) دکتری
سوسن قاسمی حیدری زمینه های جامعه شناختی استبداد و ارتباط آن با ساختار اجتماعی ایران در نیمه دوم سلطنت قاجار( با تاکید بر آرای آنتونی گیدنز) دکتری 1402/12/26
ادیان گورکی بررسی باستان‌شناختی شبه جزیرة ی بوشهر با تاکید بر دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
یسنا حبیبی لشکری بررسی مشاغل قدیمی شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/09
مجید حقیقت پادشاهی ایران در گزارش های مسافران اروپایی در قرون وسطی و قرون جدید کارشناسی ارشد 1400/06/31
اکبر حکیمی پور بررسی روابط و مناسبات سیاسی، نظامی و فرهنگی آل زیار با خلافت عباسی و حکومت های همجوار ( سامانیان، آل بویه، آل سلار ، غزنویان) کارشناسی ارشد 1391/04/12
مسعود حمزه بررسی چگونگی مواجهه اندیشه ایرانی با مشروطه اروپایی در دوره قاجار دکتری 1396/06/26
مهدی قسام زاهدانی نوسازی نظام قضایی ایران ( عدلیّه ) در دوره مشروطه و پهلوی اوّل ؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها ( 1320- 1285 ش. ) دکتری
سلیمان حیدری چگونگی انتقال میراث فرهنگی ایران باستان به عصر اسلامی در دو سده نخستین اسلامی (از ورود اسلام تا نیمه اول عصر عباسی) دکتری 1392/06/20
ندا هوشمند ابرقویی مونوگرافی (تک نگاری) ابرکوه کارشناسی ارشد 1389/06/31
رقیه جوادی بررسی تاریخی چگونگی تأثیر متقابل هنرمعماری ایران و اروپا از زمان شاه عباس اول صفوی تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار( 1896م/1313ه.ق - 1587م/996ه.ق) دکتری 1395/11/25
مجتبی جوکار بررسی اقتصاد شهری در دوره تیموریان (مطالعه موردی؛ سمرقند، هرات، یزد و شهرهای کرانه ای دریای خزر ) دکتری 1397/11/30
امیرحسام الدین کرمی بررسی روند تحول مبانی دموکراسی در اندیشه سیاسی غرب از جان لاک تا جان استوارت میل کارشناسی ارشد
مژگان کرانی بررسی مناسبات ال مظفر با ملوک همجوار کارشناسی ارشد 1389/11/20
مریم کارگزار بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیراز از پایان حکومت آل بویه تا ظهور اتابکان سلغری کارشناسی ارشد 1393/04/09
زهره کاظمی مردم شناسی خوراکی های منطقه شمال فارس کارشناسی ارشد 1390/11/15
هادی کشاورز حکمرانی فارس در دوره قاجار (1324-1210ه.ق) کارشناسی ارشد 1391/07/11
سپیده کشت کار بازشناسی و بررسی نمادهای خُوَرنَه بر روی سکه های شاهان محلی پارس کارشناسی ارشد 1399/06/30
نرگس کونجون مدرسه منصوریه و نقش آن در موقعیت اجتماعی وفرهنگی شیراز ، از ابتدا تا پایان قاجار کارشناسی ارشد 1391/07/11
مهدی خاکسار کهنگی نقش بازار تهران در تحولات سیاسی - اجتماعی دوره دوم قاجار (از سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت احمد شاه ( دکتری 1396/02/25
خلیل صالحی بررسی فعالیت‌های‌کمپانی‌های انگلیسی در تجارت خارجی ایران عصر صفوی(مسکوی- لوانت- هند شرقی) دکتری
موسی خاموشی فعالیت‌های میسیونرهای امریکایی در آذربایجان (1870-1834م/1287-1250ق) دکتری 1396/11/09
زینب خسروجردی آب و آبرسانی در تاریخ شیراز از دوره صفویه تا پهلوی دوم دکتری 1399/06/31
منیِژه محجوبی بررسی مدارس استان فارس در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار کارشناسی ارشد 1391/12/07
صادق محمودی بررسی شورشهای دوره صفوی و پیامدهای ان در ساخت سیاسی و اجتماعی حکومت صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/31
اسما ملکوتی بررسی قوم شناسانه ی ایلات ایلام کارشناسی ارشد 1393/11/11
محمد منظری توکلی مطالعه و بررسی آثار تاریخی و گردشگری شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1391/07/11
سمیه مشایخی فرق اسلامی قرن نهم در ایران، به عنوان زمینه شکل‌گیری صفویان کارشناسی ارشد 1395/12/14
ساسان مؤدب بررسی مؤلفه های هویت ایرانی در آثار نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1395/07/17
مهدی محمدی قناتغستانی بررسی روابط اتابکان زنگی با ملوک همجوار از آغاز تا سال 570 ه. ق. (بررسی موردی حکومت سلجوقیان، خلافت عباسی، آل بوری، خلافت فاطمی و صلیبیان) کارشناسی ارشد 1392/05/20
سپیده محمدبیگی دهقی تهاجم، تجارت و بیماری¬های همه¬گیر در مدیترانه شرقی در اواخر قرون وسطی دکتری
لیلا محمدی بررسی پایگاه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی زنان دودمان تیموری دکتری 1395/03/16
علیرضا محسنی نسب سیر تحول نظام پارلمانی در انگلستان از قرن سیزدهم تا نوزدهم کارشناسی ارشد 1402/06/19
زینب مختاری بررسی تحولات سیاسی _ اقتصادی خلیج فارس در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/04/11
معصومه مرادی سنت و مدرنیسم در نظام اندیشه‏ ای و اقدام سیاسی فرصت‏ الدوله شیرازی دکتری
هاجر مریدی تاریخ تحولات اقتصادی سیاسی خلیج فارس در دوره اول صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/15
عزت السادات مطهری مزارات شمال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/15
جواد موسوی دالینی نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تحول جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس (1763-1820م/1177-1235ق) دکتری 1393/02/31
سیده منصوره موسوی بررسی مقایسه ای بازتاب تحولات اجتماعی در ادبیات رمانتیسم انقلاب فرانسه با ادبیات انقلاب مشروطه ایران. کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریده نیک بخت رابطه ایلخانان مغول با سادات کارشناسی ارشد 1394/04/09
همایون نوری پناه بررسی کارکردهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی قهوه خانه در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1390/06/19
همایون نوری پناه بررسی جامعه شناسی تاریخی نظام گذران اوقات فراغت ایرانیان در دوره صفوی دکتری 1394/10/14
نسرین استواری بررسی چگونگی سلطه سیاسی سلاطین دوره دوم غزنوی بر هندوستان و تاثیر آن بر تحولات مذهبی ، فرهنگی ، ادبی و هنری در آن سرزمین کارشناسی ارشد 1391/02/16
محمد پاک فطرت جایگاه تمدنهای خاور باستان در تاریخنگاری رنسانس ( با تاکید بر تمدن ایران باستان) کارشناسی ارشد 1400/04/15
مهدی پرواره تاریخنگاری به مثابه روایت قدرت: مطالعه موردی جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی دکتری
صدیقه پرویزی نیا بررسی اقتصاد فارس در قرن های هشتم و نهم هجری دکتری 1400/06/31
سعید پایدار فارسی: معرفی و نقش جاذبه های فرهنگی و طبیعی روستا در جذب توریسم )مطالعه موردی : روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1391/11/14
فرشاد مهرجویی اسلام در قلمرو جغتاییان کارشناسی ارشد 1394/02/13
هادی پیروزان بررسی وضعیت علوم عقلی و نقلی در دوره سامانیان و علل رواج و گسترش آن کارشناسی ارشد 1391/06/13
علی پورصادقی چگونگی انتقال وتاثیر نظام حقوقی ساسانیان بر قرون نخستین اسلامی دکتری 1402/12/07
محمدحسن رحیمیان رابطه ایران با ونیز و جنوا از عهد اوزون حسن آق قویونلو تا پایان دوره صفوی بر پایه منابع ایتالیایی (1722-1453م/1135-857ق) دکتری 1397/11/30
زهرا رحیمی کرمی بررسی جابجایی جمعیت ایران در قرون نخستین اسلامی دکتری
طیبه راستگو بررسی اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فارس در دوره¬ی صفویه ؛ بعد از خاندان الله وردیخان تا پایان حکومت صفوی (1042 – 1137 ق.) کارشناسی ارشد 1388/12/22
حمید رضائی تعامل فرقه های کلامی و سیاسی و دستگاه خلافت در عراق عرب از آغاز خلافت امویان تا پایان دوره اول عباسیان کارشناسی ارشد 1391/07/11
سمیه روستائی پیامدهای کشمکش های مذهبی در دوره خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1390/11/15
جمشید روستا بررسی اوضاع سیاسی، فکری و فرهنگی قلمرو سلجوقیان روم از پیروزی سلطان قلیچ ارسلان دوم در نبرد میریوکیفالون (572ق/1176م.) تا پایان قدرت معین الدین سلیمان پروانه ( 676ق/1277م.) دکتری 1391/01/30
مینا صفا گفتمان و دودمان، رقابت های دودمانی قرن چهارم هجری و انعکاس آن در منابع قرن 4 تا 6 ه ق (مدل سازی و نمایه پردازی: اشکانیان و ساسانیان) دکتری 1396/02/20
غلامرضا صفی پور افشاریان کرمان در زمان صفویه کارشناسی ارشد 1391/07/12
سمیرا سجادی بررسی تاریخی ـ اجتماعی محله ی دردشت اصفهان کارشناسی ارشد 1393/06/31
عقیل سرمستی بررسی تطبیقی اداره ولایات در خلافت عباسیان و فاطمیان (قرن سوم تا ششم هجری قمری) کارشناسی ارشد 1400/01/31
رضا صحت منش رییسی اهداف و کارکردهای کنسولگری های انگلیس در جنوب شرق ایران(1333-1312ق) دکتری 1395/07/19
فاطمه سراج زاده بررسی آب و آبادانی در میان رودان از سقوط ساسانیان تا پایان آل بویه کارشناسی ارشد 1402/09/14
احمدرضا شبانیان بررسی سیر تاریخی خیابان زند شیراز: تحولات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد 1389/12/01
فاطمه شهبازی شخصیت و اسطوره ی کی خسرو در متون تاریخی ایران دوره ی اسلامی تا عصر حاکمیت مغول کارشناسی ارشد 1394/04/16
بهادر شهریاری بررسی تأثیر زمینه هایِ اقتصاد دریایی خلیج فارس در شکل گیری قیام زنگیان. دکتری 1394/06/23
سیدمحسن شریفی سیره امام علی علیه السلام در چگونگی تعامل و مواجهه با جریان‌های فکری، فرهنگی و تمدنی دوران خلافت دکتری 1397/06/31
عیسی شجاعی برجوئی نقش و جایگاه طوایف کرد در مناسبات ایران و عثمانی از آغاز سلطنت شاه اسماعیل اول تا پایان شاه عباس اول (907-1038 ه-ق) دکتری 1397/11/30
طیبه شجاعی فعالت اجتماعی زنان در جامعه صیادی استان بوشهر کارشناسی ارشد 1392/04/23
فاطمه شکری کتابخانه ها و مدارس حوزه شرق خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1391/07/08
اسماعیل تقی زاده بررسی تاریخی فرهنگ و آداب و رسوم قوم ترکمن در استان گلستان(مطالعه ی موردی اعیاد و جشن ها) کارشناسی ارشد 1389/11/24
بهروز تاجمیری سیر تحول علم تشریح در تمدن اسلامی تا پایان قرن نهم هجری دکتری 1398/11/30
اقدس طالع زاده نقش قفقاز در روابط ایران وعثمانی در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/12/06
عباس طغیانی ریزی جامعه شهری و سلامت عمومی در ایران قرن هشتم تا قرن نهم هجری کارشناسی ارشد 1402/06/19
نیلوفر واعظی مبانی فکری و سیاسی استبداد روشنگرانه در اروپا از رنسانس تا انقلاب فرانسه (1500-1800) کارشناسی ارشد 1400/11/15
رضا واثق عباسی بررسی فعالیت‌های انجمن تبلیغی کلیسا در جنوب شرق ایران از اواخر دوره ناصری تا اواسط سلسله پهلوی دکتری 1402/07/15
آرش یوسفی دیوان‌سالاری و تاریخ‌نگاری در عصر ایلخانان و مسئله ثبات سیاسی در ایران. ( مطالعه موردی: آراء و آثار حمدالله مستوفی قزوینی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمود ذکاوت جریان های ناهمسازگار در دوره ی پهلوی اول کارشناسی ارشد 1391/09/21
زهرا زمانی پوشاک زنان در طوایف و قبایل استان گلستان(ترکمن، بلوچ، سیستانی،قزلباش و ترک) کارشناسی ارشد 1390/11/15
خدیجه زارع خلیلی بررسی ایران باستان در منابع عمومی تا پایان سده چهار هجری کارشناسی ارشد 1390/06/30
رضا زارع بررسی دیدگاه ها و نقش سیاسی اجتماعی علی شیرازی مشهور به (حاجی آقا مجتهد شیرازی) نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی. دکتری 1394/09/10
قاسم ضیا بررسی روابط ومناسبات سیاسی، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی سلجوقیان بزرگ با خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1391/11/15
ارزو عسکری راد بررسی تحلیلی جنگهای اعراب مسلمان با ساسانیان از منظرجامعه شناسی جنگ کارشناسی ارشد 1401/11/15
منا قربانی فارسی: کارکردهای اقتصادی- اجتماعی باغ های اصفهان در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1396/09/25
عباس کرم نژاد مناسبات ارضی از ساسانیان تا پایان سامانیان کارشناسی ارشد 1386/08/12
علی اصغر نیکنام بررسی ساختار قدرت نظامی در دوره دوم حکومت صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1400
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران از زوال ایلخانان تاآغاز حکومت صفویان 120331231 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی تاریخی ایران 120379941 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1