اعضای هیات علمی

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی خدامی اوضاع فرهنگی فارس در قرن نهم هجری قمری کارشناسی ارشد 1387/10/07
سپیده خلیفه بنی کاکویه و مناسبات قدرت در ایران مرکزی (718-398 ه.ق/ 1327- 1007م) کارشناسی ارشد 1387/11/29
محمدباقر دلاوراردکانی اوضاع سیاسی عراق در عصر ایلخانان از سقوط بغداد تا مرگ ابوسعید (736-656 هـ . ق/ 1335-1258 م) کارشناسی ارشد 1385/06/01
علی رسولی روابط اتابکان فارس با دولت ایلخانان (685 -653 ه.) کارشناسی ارشد 1382/06/31
بهمن شهریاری « آرمان و حرمان دیوانسالاران ایرانی در حکومت ایلخانان» « آرمان و حرمان دیوانسالاران ایرانی در حکومت ایلخانان» کارشناسی ارشد 1386/04/17
سارا عیدی پور تحلیل پیامدهای زمامداری شاه سلیمان صفوی بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی و نظامی ایران (1105-1077ه. ق) کارشناسی ارشد 1384/01/21
داود مرادی اتابکان لر بزرگ و روابط آنان با دولتهای همجوار (550-827 هـ .ق.) کارشناسی ارشد 1383/06/21
علی منصوری روابط دولت آق قویونلو و امپراطوری عثمانی. کارشناسی ارشد 1386/06/26
فرج مومنی بررسی اندیشه ی تصوف در عصر ایلخانان ونقش آن در اسلام پذیری ایلخانان کارشناسی ارشد 1384/12/21
فاطمه عبدالهی بحرین در زمان خلفای راشدین و بنی امیه کارشناسی ارشد 1396/04/26
عابد اکبری فارسی: تاریخ روابط ایران و آلمان در دوره رایش دوم(1871-1918 میلادی)(1288- 1336 قمری) دکتری 1395/12/02
رفعت علوی بررسی نقش زن در دوره تیموریان کارشناسی ارشد 1389/06/28
بابک اریان پور بررسی علل ضعف و سقوط ساسانیان بر اساس آثار مورخین چهار سده اول اسلامی کارشناسی ارشد 1391/07/12
عشرت بدر آسیاب‌های آبی شیراز کارشناسی ارشد 1393/04/19
ذلیخا بیرانوند افسانه ها وباورهای عامیانه درباره قلعه های لرستان بامحوریت قلعه فلک الافلاک کارشناسی ارشد 1392/12/06
منصور چهراز ابوالحسنی علل عقب نشینی بریتانیا از خلیج فارس و پیامدهای سیاسی و منطقه ای آن(1968-1971 م.) دکتری 1396/01/21
زهره دارابی پور کوه دنا و فرهنگ پیرامون آن کارشناسی ارشد 1392/11/01
محدثه اسماعیلی دلائل حمله چنگیزخان به ایران کارشناسی ارشد 1391/06/28
سحر فریدونی مسائل تجارت در ایران عصر مغول (قرن هفتم با تکیه بر آثار سعدی) کارشناسی ارشد 1394/06/30
رحیم قفاری بررسی وضعیت سادات در دوره‌ی تیموریان کارشناسی ارشد 1395/06/27
مریم غلامی خسرو آبادی خراسان در آستانه حمله مغول(از جنگ قطوان تا حمله مغول616هـ) دکتری 1392/02/11
سیده سارا حسینی نژادقصرالدشتی تداوم و تحول در طبقات اجتماعی ایران عصر مغول(جنگیان، دیوانیان و افزارمندان)- (736- 616 ه.ق) دکتری
اسفندیار جهانخواه چگونگی ورود اسلام به بنادر شمالی خلیج فارس کارشناسی ارشد 1394/06/31
مجتبی جوکار بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر های بلخ، مرو، هرات و نیشابور از حمله ی چنگیز تا مرگ ابوسعید (616 تا736 ه.ق) کارشناسی ارشد 1389/12/01
حجت اله کبگانی تحولات بین المللی منطقه خلیج فارس در دهه 1950 میلادی (1328-1338 شمسی) دکتری 1396/11/09
اکرم کاوسی جابجایی های جمعیتی سواحل شمالی خلیج فارس و پیامدهای آن در نیمه اول قرن بیستم میلادی دکتری 1395/11/19
سید علاءالدین کراماتی مقایسه اندیشه‌های ابن‌خلدون با متفکران ایرانی معاصر وی. دکتری 1397/06/31
مهروش کشاورزی کشاکش های دو نهاد وزارت و امارت در دوره ایلخانی کارشناسی ارشد 1391/04/03
کیوان مددی فرهنگ مدارا در مناسبات مدنی شیراز در سده های هفتم و هشتم (ه.ق) دکتری 1398/08/25
زهرا محمودی زرقان در سفرنامه های دوره قاجار کارشناسی ارشد 1393/04/29
اردشیر منداخانقاه شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول کارشناسی ارشد 1390/06/19
شکوه السادات میراسمعیلی راه آهن شمال و فرهنگ پیرامونی آن کارشناسی ارشد 1392/04/16
سینا میرشاهی دریای عمان و سرزمین های پیرامون آن در قرون نخستین اسلامی (عمان-مکران -کرمان) دکتری 1399/11/25
الهام میرزائی خلیج ‌فارس در تاریخ ‌نگاری میرزا محمد جعفرخان حسینی خورموجی کارشناسی ارشد 1396/02/25
مهدیه محمودآبادی تاریخ علم در ایران عصر مغول کارشناسی ارشد 1388/07/14
فرهاد مقیمی نسب بررسی روابط عرب ها با بربر ها از شروع فتح اندلس تا تاسیس دولت امویان اندلس کارشناسی ارشد 1391/04/20
محمد پاک فطرت سیاست و بازرگانی در دریای سیاه، عهد ایلخانان دکتری
سعید موسوی سیانی جامعه‌شناسی معرفت تاریخی در عصر تدوین؛مطالعه‌ی موردی تاریخ طبری دکتری 1398/04/23
مسعود مرادی نابسندگی فرایند‌های ایجاد ثبات در خلیج فارس دههی 1970م. دکتری 1396/11/09
مصطفی نامداری منفرد روابط سیاسی اوزون حسن آق قویونلو با اروپا کارشناسی ارشد 1389/06/15
مصطفی نامداری منفرد موقعیت اقتصاد دریایی دولت آق قویونلو(907-749هـ.ق/1501-1348م) در لوانت و خلیج فارس دکتری 1395/04/26
زینب ناصری لیراوی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزیره خارگ در عصر نفت 1367-1340ش کارشناسی ارشد 1391/08/10
سمیه نظری چگونگی تأثیر شعوبیه بر تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی کارشناسی ارشد 1388/07/28
فاطمه نعمتی بررسی تحولات خلیج فارس در قرون هجدهم و نوزدهم کارشناسی ارشد 1395/06/27
فرزاد نوروزی نظام حمل و نقل کاروانی خلیج فارس در دوره ی قاجار (مطالعه موردی سیوند) دکتری 1397/06/31
نسرین استواری تلاش‌های دولت ایلخانان برای دست‌یابی به سواحل شرقی مدیترانه دکتری
فرشته پورحقیقی تأثیر آموزه های صوفیان بر روحیات مردم در آستانه ی هجوم مغول کارشناسی ارشد 1395/06/29
عبدالجبار قایدی جزیره خارک درمناسبات ایران واروپا در دوره ی زندیه و قاجاریه کارشناسی ارشد 1391/04/21
اعظم رحیمی جابری گسترش و پراکندگی جغرافیایی خانقاه های مرشدیه از قرن چهارم تا اوایل قرن نهم هجری قمری دکتری 1397/08/23
بهمن شهریاری نهاد قضاوت در مناسبات حکومت و جامعه ایران عصر مغول(736-616ق) دکتری
مریم شیپری تاثیر کانال سوئز بر تجارت ایران از طریق خلیج فارس 1914-1869/1292-1249 دکتری 1391/08/24
کشواد سیاهپور حوادث تاریخی بویراحمد در دوره‌های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی کارشناسی ارشد 1392/06/26
مرتضی سلیمانی بررسی اوضاع تجاری بندر بوشهر در عصر قاجاریه با تکیه بر دوره ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد 1397/06/25
هدی طالبیان مونوگرافی (تک نگاری) شهمیرزاد کارشناسی ارشد 1390/06/30
سکینه ذاکری نقش نیروهای مردمی در جنگ جهانی اول در سواحل شمالی خلیج فارس دکتری 1395/02/22
سیده زهرا زارعی جامعه بازرگانان خلیج فارس در سده های نخستین اسلامی (سده¬های 4-1هـ.ق) دکتری 1396/10/26
شیما زارع تاریخ محله‏ی سعدی شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
سید مهدی پالیزدان تحولات ارضی دوره حکومت اتابکان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/25
مریم غلامی خسروآبادی موقعیت فرهنگی اسماعیلیان نزاری در قرون ششم و هفتم هجری کارشناسی ارشد 1386/12/22
سپهبد اسدی بررسی اوضاع سیاسی مذهبی فارس در اواخر آل بویه و چگونگی اخراج الموید فی الدین از فارس به مصر کارشناسی ارشد
علی بحرانی پور بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و چین در زمان شاهرخ تیموری (850-808 ه.ق) کارشناسی ارشد 1381/06/01
فضل اله براقی شیخ خزعل در مقابله با دولت مرکزی (1925-1911 م /1304-1290 ه.ش) کارشناسی ارشد 1380/06/01
مریم پورمحمدی بررسی نقش اتابکان آذربایجان در تحولات سیاسی، اجتماععی، فرهنگی و مذهبی در منطقه اران وقفقاز کارشناسی ارشد 1386/04/18
فرشته تقی نژاد والیان ایران در دوره خلفای بنی امیه کارشناسی ارشد 1385/06/01
رمضان حاتمی گل مکانی مسیحیت در صدر اسلام (در جزیره العرب) کارشناسی ارشد 1385/06/01
میمنت حسن شاهی بررسی نقش اقدامات خلیفه الناصر لدین الله در تحولات سیاسی نظامی سرزمین های شرقی خلافت عباسی(575- 622ه.) کارشناسی ارشد 1386/04/24
پروین حیدری تأثیر آداب و رسوم ایران باستان در خلافت‌های اموی و عباسی (تا 447 هـ .ق) کارشناسی ارشد 1383/11/24
مجتبی خلیفه روابط سیاسی اجتماعی غزنویان و سلجوقیان از نبرد دندانقان تا پایان سلطنت بهرامشاه غزنوی (552-431 ه.ق/1157-1040 م ) کارشناسی ارشد 1380/06/01
محمدحسن رحیمیان بررسی مناسبات خوارزمشاهیان با اتابکان آذربایجان،لرستان،فارس و یزد از عهد سلطان تکش تا پایان دولت خوارزمشاهیان(568-628 هجری قمری) کارشناسی ارشد 1383/06/01
حسین رعیتی گفتمان شرق و غرب درباره رابطه اسلام و مردمسالاری از آغاز جنگ سرد تا اشغال عراق کارشناسی ارشد 1386/04/31
جمشید روستا قراختائیان و روابط آنان با دولت¬های همجوار ( قراخانیان،سلجوقیان، خوارزمشاهیان و غوریان ) کارشناسی ارشد 1387/04/30
کمال ظریفیان منش مناسبات تجاری مسیحیان و مسلمانانِ مدیترانه شرقی در عصر جنگ‌های صلیبی (488-703ق/1095- 1303م) دکتری
راضیه فاطمی بررسی مقایسه‌ای اندیشه‌های سیاسی شیخ مفید و علامه حلی کارشناسی ارشد 1389/03/23
فاطمه قرایی ـهویشانی روابط قراختاییان کرمان با دولتهای همجوار آنان (703 هـ.ق. ـ 619 هـ.ق. ) کارشناسی ارشد 1383/04/01
معصومه مهدی پور فارس در دوره اول صفوی (1004-907ه.ق) کارشناسی ارشد 1390/02/01
سعید موکدی سی سخت کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسیقی در عصر مشروطه ایران (1285-1305ش/1906-1926م) دکتری 1401/11/15
زیبا میرزایی بررسی موقعیت تجاری و سیاسی دریای خزر در دوره ی صفویه کارشناسی ارشد 1391/12/05
مهرزاد میرنژاد چگونگی فتح گرگان و طبرستان به دست مسلمانان کارشناسی ارشد 1386/07/30
عبدالرحمن نظری علل و عوامل انقلاب مشروطیت در آثار نویسندگان ایرانی کارشناسی ارشد 1388/11/01
فاطمه عبداللهی بررسی روابط سیاسی و نظامی سامانیان و آل بویه کارشناسی ارشد 1388/11/10
حامد عبداللهی باززنده سازی و طراحی موزه برکه کَل گراش با رویکرد بازآفرینی شهری کارشناسی ارشد 1397/06/31
عبدالمجید ایدی مفهوم ایران و ایران گرایی در آثار اندیشه ورزان عصر ناصری(1264-1313ق) دکتری 1396/06/29
زینب اخوان صفائی سهم و نقش ایرانیان در تاریخ نگاری اسلامی از ابتدا تا پایان قرن چهارم هجری قمری کارشناسی ارشد 1390/06/20
علی امینی زاده تشیع و تصوف درخراسان دوره سلطان حسین بایقرا (911-873 هجری) دکتری 1395/03/16
سهیلا امیری بررسی روابط سیاسی و نظامی آل بویه و غزنویان از ابتدا تا پایان حکومت آل بویه کارشناسی ارشد 1389/06/01
حیدر امیری تکاپوهای آلمان در کرانه های شمالی خلیج فارس از سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان جنگ جهانی اول ( 1336- 1264 هـ .ق / 1918 – 1848م. ) دکتری 1396/04/26
سمیه امرالهی میشوان کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف از شاه عباس اول تا اواخر دوران صفوی کارشناسی ارشد 1391/03/20
سعید ارتی بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی در عقد قراردادهای تعیین حدود ایران با کشورهای خلیج فارس دردوره پهلوی دوم؛ 1357-1320ش/1979-1941م دکتری 1398/06/26
جواد عسکری چاوردی بررسی تاریخی فرهنگ عامه و آداب و رسوم شهرستان لامِرد فارس کارشناسی ارشد 1389/11/01
نگهدار اژدری بررسی ایل راه‌ها و سکونت‌گاه‌های تیره ابیوردی در استان فارس با تکیه بر تاریخ شفاهی کارشناسی ارشد 1399/04/22
فرشته عزیزی مردم شناسی خوراکی های منطقه لارستان کارشناسی ارشد 1391/12/14
عصمت بابادی بررسی عملکرد سازمان زنان در دوره پهلوی (مطالعه موردی فارس:1345-1357) دکتری 1400/05/05
فاطمه بدیعی نقش و تاثیر زنان در خاندان سلطنتی در تحولات سیاسی اجتماعی دوره صفویه (از شاه صفی تا پایان دوره صفویه ) کارشناسی ارشد 1389/11/18
علی سینا برقک چگونگی تسخیر دروازه های پارس در تهاجم اسکندر کارشناسی ارشد 1394/08/03
سوسن بذرافشان نقش شاملوها در خراسان دوره صفوی از شاه اسماعیل تا شاه سلطان حسین صفوی( 907-1135 ق) کارشناسی ارشد 1390/02/31
حسن بهزادی گودری فرق و مذاهب اسلامی در ایالت کرمان از ورود اسلام تا آغاز دوره صفویه دکتری 1400/02/21
مرجان برزو تک نگاری جزیره هرمز کارشناسی ارشد 1392/12/06
هاجر چوپانی موخر روابط سیاسی دولت فاطمیان و عباسیان کارشناسی ارشد 1392/06/20
حسین دانش حکمتی موقعیت استراتژیک دریای مازندران و مناطق پیرامونی آن در جنگ جهانی دوم1318-1324ش /1939-1945م دکتری 1400/11/15
آسیه دانش ور بررسی مقایسه ای سلطان ارمانی از دیدگاه خواجه نظام الملک امام محمد غزالی ماوردی و روزبهان خنجی کارشناسی ارشد 1389/12/14
سمیرا دروارعلیدادی چگونگی توارد خاندان¬های وزارت پیشه در خلافت عباسی از برمکیان تا آل ¬فرات کارشناسی ارشد 1399/02/27
سید علی ده بزرگی سیاست، امنیت و اقتصاد فارس از آغاز سلغریان تا پایان اینجویان (543-755ق) دکتری
سیدعلی ده بزرگی مناسبات ایران و کشورهای اروپایی از آغاز فرمانروایی تیمور تا پایان دوره اوزون حسن آق‌قویونلو (771 – 882 ق / 1370 – 1477 م) کارشناسی ارشد 1398/06/26
زینب دهقان حسام پور نقش نشریه حبل المتین کلکته در گذار ایرانیان از سنت به تجدد دکتری 1398/11/29
معصومه دهقان بررسی نقش سیاسی زنان خاندان سلجوقی در عهد سلجوقیان بزرگ کارشناسی ارشد 1387/11/01
امین فرامرزی بررسی نقش خاندان ایرانی سهل در خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1388/03/18
مهری فاضلی فیروزابادی بررسی مقایسه ای تاریخنگاری شیخ مفید و علی بن عیسی اربلی.مطالعه موردی:الارشاد و کشف الغمه دکتری 1400/11/15
مرضیه فکری آداب و رسوم مراسم استقبال و بدرقه ی حاجیان از دوره قاجار تاکنون در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/26
سعیده قره چاهی روابط اقتصادی فرانسویان با کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان مطالعه موردی بوشهر، بصره و مسقط(1805-1905م) دکتری
سوسن قاسمی حیدری زمینه های جامعه شناختی استبداد و ارتباط آن با ساختار اجتماعی ایران در نیمه دوم سلطنت قاجار( با تاکید بر آرای آنتونی گیدنز) دکتری
ادیان گورکی بررسی باستان‌شناختی شبه جزیرة ی بوشهر با تاکید بر دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
یسنا حبیبی لشکری بررسی مشاغل قدیمی شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/09
مجید حقیقت پادشاهی ایران در گزارش های مسافران اروپایی در قرون وسطی و قرون جدید کارشناسی ارشد 1400/06/31
اکبر حکیمی پور بررسی روابط و مناسبات سیاسی، نظامی و فرهنگی آل زیار با خلافت عباسی و حکومت های همجوار ( سامانیان، آل بویه، آل سلار ، غزنویان) کارشناسی ارشد 1391/04/12
مسعود حمزه بررسی چگونگی مواجهه اندیشه ایرانی با مشروطه اروپایی در دوره قاجار دکتری 1396/06/26
سلیمان حیدری چگونگی انتقال میراث فرهنگی ایران باستان به عصر اسلامی در دو سده نخستین اسلامی (از ورود اسلام تا نیمه اول عصر عباسی) دکتری 1392/06/20
ندا هوشمند ابرقویی مونوگرافی (تک نگاری) ابرکوه کارشناسی ارشد 1389/06/31
رقیه جوادی بررسی تاریخی چگونگی تأثیر متقابل هنرمعماری ایران و اروپا از زمان شاه عباس اول صفوی تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار( 1896م/1313ه.ق - 1587م/996ه.ق) دکتری 1395/11/25
مجتبی جوکار بررسی اقتصاد شهری در دوره تیموریان (مطالعه موردی؛ سمرقند، هرات، یزد و شهرهای کرانه ای دریای خزر ) دکتری 1397/11/30
مژگان کرانی بررسی مناسبات ال مظفر با ملوک همجوار کارشناسی ارشد 1389/11/20
مریم کارگزار بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیراز از پایان حکومت آل بویه تا ظهور اتابکان سلغری کارشناسی ارشد 1393/04/09
زهره کاظمی مردم شناسی خوراکی های منطقه شمال فارس کارشناسی ارشد 1390/11/15
هادی کشاورز حکمرانی فارس در دوره قاجار (1324-1210ه.ق) کارشناسی ارشد 1391/07/11
سپیده کشت کار بازشناسی و بررسی نمادهای خُوَرنَه بر روی سکه های شاهان محلی پارس کارشناسی ارشد 1399/06/30
نرگس کونجون مدرسه منصوریه و نقش آن در موقعیت اجتماعی وفرهنگی شیراز ، از ابتدا تا پایان قاجار کارشناسی ارشد 1391/07/11
مهدی خاکسار کهنگی نقش بازار تهران در تحولات سیاسی - اجتماعی دوره دوم قاجار (از سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت احمد شاه ( دکتری 1396/02/25
خلیل صالحی بررسی فعالیت‌های‌کمپانی‌های انگلیسی در تجارت خارجی ایران عصر صفوی(مسکوی- لوانت- هند شرقی) دکتری
موسی خاموشی فعالیت‌های میسیونرهای امریکایی در آذربایجان (1870-1834م/1287-1250ق) دکتری 1396/11/09
زینب خسروجردی آب و آبرسانی در تاریخ شیراز از دوره صفویه تا پهلوی دوم دکتری 1399/06/31
منیِژه محجوبی بررسی مدارس استان فارس در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار کارشناسی ارشد 1391/12/07
صادق محمودی بررسی شورشهای دوره صفوی و پیامدهای ان در ساخت سیاسی و اجتماعی حکومت صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/31
اسما ملکوتی بررسی قوم شناسانه ی ایلات ایلام کارشناسی ارشد 1393/11/11
محمد منظری توکلی مطالعه و بررسی آثار تاریخی و گردشگری شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1391/07/11
سمیه مشایخی فرق اسلامی قرن نهم در ایران، به عنوان زمینه شکل‌گیری صفویان کارشناسی ارشد 1395/12/14
ساسان مؤدب بررسی مؤلفه های هویت ایرانی در آثار نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1395/07/17
مهدی محمدی قناتغستانی بررسی روابط اتابکان زنگی با ملوک همجوار از آغاز تا سال 570 ه. ق. (بررسی موردی حکومت سلجوقیان، خلافت عباسی، آل بوری، خلافت فاطمی و صلیبیان) کارشناسی ارشد 1392/05/20
سپیده محمدبیگی دهقی تهاجم، تجارت و بیماری¬های همه¬گیر در مدیترانه شرقی در اواخر قرون وسطی دکتری
لیلا محمدی بررسی پایگاه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی زنان دودمان تیموری دکتری 1395/03/16
علیرضا محسنی نسب سیر تحول نظام پارلمانی در انگلستان از قرن سیزدهم تا نوزدهم کارشناسی ارشد 1402/06/19
زینب مختاری بررسی تحولات سیاسی _ اقتصادی خلیج فارس در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/04/11
معصومه مرادی سنت و مدرنیسم در نظام اندیشه‏ ای و اقدام سیاسی فرصت‏ الدوله شیرازی دکتری
هاجر مریدی تاریخ تحولات اقتصادی سیاسی خلیج فارس در دوره اول صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/15
عزت السادات مطهری مزارات شمال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/15
جواد موسوی دالینی نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تحول جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس (1763-1820م/1177-1235ق) دکتری 1393/02/31
سیده منصوره موسوی بررسی مقایسه ای بازتاب تحولات اجتماعی در ادبیات رمانتیسم انقلاب فرانسه با ادبیات انقلاب مشروطه ایران. کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریده نیک بخت رابطه ایلخانان مغول با سادات کارشناسی ارشد 1394/04/09
همایون نوری پناه بررسی کارکردهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی قهوه خانه در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1390/06/19
همایون نوری پناه بررسی جامعه شناسی تاریخی نظام گذران اوقات فراغت ایرانیان در دوره صفوی دکتری 1394/10/14
نسرین استواری بررسی چگونگی سلطه سیاسی سلاطین دوره دوم غزنوی بر هندوستان و تاثیر آن بر تحولات مذهبی ، فرهنگی ، ادبی و هنری در آن سرزمین کارشناسی ارشد 1391/02/16
محمد پاک فطرت جایگاه تمدنهای خاور باستان در تاریخنگاری رنسانس ( با تاکید بر تمدن ایران باستان) کارشناسی ارشد 1400/04/15
مهدی پرواره تاریخنگاری به مثابه روایت قدرت: مطالعه موردی جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی دکتری
صدیقه پرویزی نیا بررسی اقتصاد فارس در قرن های هشتم و نهم هجری دکتری 1400/06/31
سعید پایدار فارسی: معرفی و نقش جاذبه های فرهنگی و طبیعی روستا در جذب توریسم )مطالعه موردی : روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1391/11/14
فرشاد مهرجویی اسلام در قلمرو جغتاییان کارشناسی ارشد 1394/02/13
هادی پیروزان بررسی وضعیت علوم عقلی و نقلی در دوره سامانیان و علل رواج و گسترش آن کارشناسی ارشد 1391/06/13
علی پورصادقی چگونگی انتقال وتاثیر نظام حقوقی ساسانیان بر قرون نخستین اسلامی دکتری
محمدحسن رحیمیان رابطه ایران با ونیز و جنوا از عهد اوزون حسن آق قویونلو تا پایان دوره صفوی بر پایه منابع ایتالیایی (1722-1453م/1135-857ق) دکتری 1397/11/30
زهرا رحیمی کرمی بررسی جابجایی جمعیت ایران در قرون نخستین اسلامی دکتری
طیبه راستگو بررسی اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فارس در دوره¬ی صفویه ؛ بعد از خاندان الله وردیخان تا پایان حکومت صفوی (1042 – 1137 ق.) کارشناسی ارشد 1388/12/22
حمید رضائی تعامل فرقه های کلامی و سیاسی و دستگاه خلافت در عراق عرب از آغاز خلافت امویان تا پایان دوره اول عباسیان کارشناسی ارشد 1391/07/11
سمیه روستائی پیامدهای کشمکش های مذهبی در دوره خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1390/11/15
جمشید روستا بررسی اوضاع سیاسی، فکری و فرهنگی قلمرو سلجوقیان روم از پیروزی سلطان قلیچ ارسلان دوم در نبرد میریوکیفالون (572ق/1176م.) تا پایان قدرت معین الدین سلیمان پروانه ( 676ق/1277م.) دکتری 1391/01/30
مینا صفا گفتمان و دودمان، رقابت های دودمانی قرن چهارم هجری و انعکاس آن در منابع قرن 4 تا 6 ه ق (مدل سازی و نمایه پردازی: اشکانیان و ساسانیان) دکتری 1396/02/20
غلامرضا صفی پور افشاریان کرمان در زمان صفویه کارشناسی ارشد 1391/07/12
سمیرا سجادی بررسی تاریخی ـ اجتماعی محله ی دردشت اصفهان کارشناسی ارشد 1393/06/31
عقیل سرمستی بررسی تطبیقی اداره ولایات در خلافت عباسیان و فاطمیان (قرن سوم تا ششم هجری قمری) کارشناسی ارشد 1400/01/31
رضا صحت منش رییسی اهداف و کارکردهای کنسولگری های انگلیس در جنوب شرق ایران(1333-1312ق) دکتری 1395/07/19
فاطمه سراج زاده بررسی آب و آبادانی در میان رودان از سقوط ساسانیان تا پایان آل بویه کارشناسی ارشد 1402/09/14
احمدرضا شبانیان بررسی سیر تاریخی خیابان زند شیراز: تحولات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد 1389/12/01
فاطمه شهبازی شخصیت و اسطوره ی کی خسرو در متون تاریخی ایران دوره ی اسلامی تا عصر حاکمیت مغول کارشناسی ارشد 1394/04/16
بهادر شهریاری بررسی تأثیر زمینه هایِ اقتصاد دریایی خلیج فارس در شکل گیری قیام زنگیان. دکتری 1394/06/23
سیدمحسن شریفی سیره امام علی علیه السلام در چگونگی تعامل و مواجهه با جریان‌های فکری، فرهنگی و تمدنی دوران خلافت دکتری 1397/06/31
عیسی شجاعی برجوئی نقش و جایگاه طوایف کرد در مناسبات ایران و عثمانی از آغاز سلطنت شاه اسماعیل اول تا پایان شاه عباس اول (907-1038 ه-ق) دکتری 1397/11/30
طیبه شجاعی فعالت اجتماعی زنان در جامعه صیادی استان بوشهر کارشناسی ارشد 1392/04/23
فاطمه شکری کتابخانه ها و مدارس حوزه شرق خلافت عباسی کارشناسی ارشد 1391/07/08
اسماعیل تقی زاده بررسی تاریخی فرهنگ و آداب و رسوم قوم ترکمن در استان گلستان(مطالعه ی موردی اعیاد و جشن ها) کارشناسی ارشد 1389/11/24
بهروز تاجمیری سیر تحول علم تشریح در تمدن اسلامی تا پایان قرن نهم هجری دکتری 1398/11/30
اقدس طالع زاده نقش قفقاز در روابط ایران وعثمانی در دوره دوم صفوی کارشناسی ارشد 1391/12/06
عباس طغیانی ریزی جامعه شهری و سلامت عمومی در ایران قرن هشتم تا قرن نهم هجری کارشناسی ارشد 1402/06/19
نیلوفر واعظی مبانی فکری و سیاسی استبداد روشنگرانه در اروپا از رنسانس تا انقلاب فرانسه (1500-1800) کارشناسی ارشد 1400/11/15
رضا واثق عباسی بررسی فعالیت‌های انجمن تبلیغی کلیسا در جنوب شرق ایران از اواخر دوره ناصری تا اواسط سلسله پهلوی دکتری 1402/07/15
آرش یوسفی دیوان‌سالاری و تاریخ‌نگاری در عصر ایلخانان و مسئله ثبات سیاسی در ایران. ( مطالعه موردی: آراء و آثار حمدالله مستوفی قزوینی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمود ذکاوت جریان های ناهمسازگار در دوره ی پهلوی اول کارشناسی ارشد 1391/09/21
زهرا زمانی پوشاک زنان در طوایف و قبایل استان گلستان(ترکمن، بلوچ، سیستانی،قزلباش و ترک) کارشناسی ارشد 1390/11/15
خدیجه زارع خلیلی بررسی ایران باستان در منابع عمومی تا پایان سده چهار هجری کارشناسی ارشد 1390/06/30
رضا زارع بررسی دیدگاه ها و نقش سیاسی اجتماعی علی شیرازی مشهور به (حاجی آقا مجتهد شیرازی) نماینده دوره دوم تا چهارم مجلس شورای ملی. دکتری 1394/09/10
قاسم ضیا بررسی روابط ومناسبات سیاسی، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی سلجوقیان بزرگ با خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1391/11/15
ارزو عسکری راد بررسی تحلیلی جنگهای اعراب مسلمان با ساسانیان از منظرجامعه شناسی جنگ کارشناسی ارشد 1401/11/15
منا قربانی فارسی: کارکردهای اقتصادی- اجتماعی باغ های اصفهان در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1396/09/25
عباس کرم نژاد مناسبات ارضی از ساسانیان تا پایان سامانیان کارشناسی ارشد 1386/08/12
علی اصغر نیکنام بررسی ساختار قدرت نظامی در دوره دوم حکومت صفوی کارشناسی ارشد 1389/06/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1400
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران از زوال ایلخانان تاآغاز حکومت صفویان 120331231 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی تاریخی ایران 120379941 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1