اعضای هیات علمی

جواد موسوی دالینی

جواد موسوی دالینی

جواد موسوی دالینی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ضرغام عابدی خواه نقش ایل کرایی در تحولات سیاسی جنوب و جنوب غربی ایران از دوره صفویه تا پایان دوره زندیه(1209-907ه.ق) کارشناسی ارشد 1399/06/31
ریحانه ابولی بررسی بیماری‌ها و درمان‌های آن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس با تکیه بر سفرنامه‌ها(از ابتدای صفویه تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد
علی بوستانی نقش علما شیعه در شکل گیری نهضت مقاومت در ایران برضد متفقین کارشناسی ارشد 1400/06/31
رضوان جهانشاهی بررسی روند شکل گیری سیزده مهاجرنشین اولیه ی ایالات متحده ی آمریکا کارشناسی ارشد 1400/11/15
مهوش لشکری بیماری های واگیر و پیامد اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه ایرانی (1135-1210 ه-ق) کارشناسی ارشد 1401/06/27
محمد منوچهری کارشناسی ارشد
بهرام نظری علم دارلو عوامل مؤثر در مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (1296-1327 ش/ 1917-1948م) کارشناسی ارشد 1400/06/31
صادق رحیمی کیا امنیت شهری و شیوه تامین آن در دوره افشاریه و زندیه کارشناسی ارشد 1399/06/15
نیما رحمانی چتنیک های صرب و نقش آنان در تحولات سیاسی بالکان (1999-1902) کارشناسی ارشد 1400/11/15
محمد سرخی بررسی جنگها و توسعه‌طلبی ژاپن (1894-1941م) کارشناسی ارشد 1401/03/31
فاطمه عباسی ساخت پیکره‌ی تاریخی فارسی با برچسب نحوی و صرفی بر اساس رویکرد وابستگی جهانی کارشناسی ارشد
نوراله عبداللهی بررسی و تحلیل تاثیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قزلباشان ایناللو در حیات مذهبی چادگان (از صفوی تا پایان پهلوی) دکتری 1401/06/28
محسن اسدی زید آبادی بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار فکری و اجتماعی احمد مجدالاسلام کرمانی(1342-1288 ه.ق) دکتری 1401/04/26
عصمت بابادی بررسی عملکرد سازمان زنان در دوره پهلوی (مطالعه موردی فارس:1345-1357) دکتری 1400/05/05
ابوالقاسم بهرامی چگنی بررسی تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر شیراز بر تغییرات کالبد شهری (از ابتدای صفویه تا پایان زندیه) دکتری 1398/08/25
حسن بهزادی گودری فرق و مذاهب اسلامی در ایالت کرمان از ورود اسلام تا آغاز دوره صفویه دکتری 1400/02/21
وحید دهقانی سانیج روابط فرق مسیحی کاتولیک با حکومت صفویان کارشناسی ارشد 1398/04/04
پویان قاسمی تک نگاری روستای سرمشهد کارشناسی ارشد
اسماعیل قادری بررسی روند اسلام پذیری در شبه قاره هند ازحکومت غوریان تا آغاز گورکانیان (6-10ه/12-16م) دکتری 1399/02/16
سعیده قره چاهی روابط اقتصادی فرانسویان با کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان مطالعه موردی بوشهر، بصره و مسقط(1805-1905م) دکتری
احمد غلامی زرنه نظام ایالات در دوره زندیه دکتری
محسن جعفری سازمان جوانان توده ایران (1322 ـ1332ش.) کارشناسی ارشد
آوا جلالی بررسی خوراکی های محلی کرمان در زمان معاصر با رویکرد فرهنگی اجتماعی کارشناسی ارشد 1400/04/06
مهدی میرزایی بررسی تطبیقی مناصب مذهبی در دوره اول و دوم صفوی( 907-1135ق/ 1722-1501م) دکتری
احمد مدرس نقش اقلیتهای دینی در انقلاب مشروطیت(ارمنیان، زرتشتیان، یهودیان) کارشناسی ارشد 1398/11/30
مریم السادات موسوی بررسی آداب و رسوم ایرانیان عصر صفوی بر اساس سیاحت نامه شاردن کارشناسی ارشد 1396/07/04
فاطمه شیردژم نقش و جایگاه سادات فارس در دوره صفویه:مطالعه موردی خاندان انجوی،دستغیب،دشتکی وسادات شریفی کارشناسی ارشد 1396/08/15
اسماعیل شجاعی بررسی مفهوم آزادی و استبداد در آراء اندیشه گران عصر ناصری (میرزا ملکم خان، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا یوسف خان مستشارالدوله) کارشناسی ارشد 1398/11/29
سیاوش یدالهی تأثیر گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم بر حیات سیاسی- اجتماعی مردم عراق از فروپاشی امپراطوری عثمانی تا جنگ ایران و عراق (1980-1918) کارشناسی ارشد 1398/04/02
قسیم یاسین « بررسی اصلاحات نوین با تکیه بر عوامل نابسندگی اصلاحات در تداوم امپراطوری عثمانی (1909- 1808م)» دکتری 1400/06/31
مرتضی زارع بررسی نحوه تدارکات در جنگ¬های نادرشاه افشار کارشناسی ارشد 1398/07/13
محبوبه زینلی خیرابادعلیا بررسی فعالیت های باستان شناسان فرانسوی در ایران دوره قاجار کارشناسی ارشد 1400/06/31
مصطفی ترکمانی نیایی نقش رقابت های مذهبی بر کنش افاغنه در کرانه ها و پس کرانه های شمالی تنگه هرموز از سقوط اصفهان تا مرگ نادرشاه افشار(1160-1135ق) کارشناسی ارشد 1399/06/03
مریم کریمی نژاد بررسی مقایسه ای آداب درباری دودمان بوربن در فرانسه با خاندان صفوی در ایران کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعه وبررسی تاریخ قرن بیستم 120349811 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ تمدن وفرهنگ ایران 120331711 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1400
تاریخ تمدن وفرهنگ ایران 120331711 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران در دوره افشاریان وزندیان 120331251 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/14 (1400 - 1600) ترم اول 1400
تاریخ روسیه واتحادشوروی تافروپاشی اتحادشوروی 120331741 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1400
تاریخ قاره امریکا 120331631 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1400
بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیرایران(به طور خاص انقلاب اسلامی) 120345051 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مطالعه وبررسی تاریخ قرن بیستم 120349811 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران در دوره افشاریان وزندیان 120331251 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1