اعضای هیات علمی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا احمدیان بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی کارشناسی ارشد 1381/06/01
ابراهیم اکبری بررسی نمادپردازی پرندگان درسروده‌های نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، کارشناسی ارشد 1385/06/01
مریم حیدری دشت ارژندی بررسی صورت و معنا در شعر سیمین بهبهانی کارشناسی ارشد 1383/06/01
جلیل خلیلی جهرمی شرح مشکلات دیوان خاقانی پنج قصیده بلند شرح نشده کارشناسی ارشد 1381/11/01
قاسم سالاری داستان نویسان فارس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی 1357 دکتری 1387/04/01
عبدالعزیز شبانی بررسی عوامل تأویل‌پذیری و جنبه‌های چندمعنایی شعر حافظ دکتری 1385/02/12
مصطفی صدیقی بررسی رویکردها و نظریه های ادبی در تحلیل شعر آزاد ایران از آغاز تاسال 1350 دکتری 1386/07/18
نگین صفری نژادبی نظیر تاثیر محیط طبیعی- فرهنگی شمال بر شاعران گیلان کارشناسی ارشد 1381/11/01
فاطمه طوبائی تصحیح انتقادی دویست غزل از غزلیات فغانی شیرازی کارشناسی ارشد 1396/06/21
مهدی فاموری بررسی جلوه های هیچ انگاری در شعر معاصر فارسی بر اساس آرا و آثار نیما یوشیج، احمد شاملو، نصرت رحمانی، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد کارشناسی ارشد 1384/05/08
غلام رضا کافی بررسی ساختاری و محتوایی شعر جنگ کارشناسی ارشد 1380/04/01
غلامرضا کافی نقد و تحلیل شعر عاشورایی در زبان فارسی از عصر صفویه تا 1380 شمسی دکتری 1386/03/01
علی اکبر کمالی نهاد نقد و تحلیل شیوه زبان و نحوه بیان رهی معیری کارشناسی ارشد 1381/07/27
ساناز مجرد بررسی ساختاری کلیدر محمود دولت‌آبادی بر پایه‌ی نظریه‌ی روایت‌شناسی کارشناسی ارشد 1386/06/21
ستار محمدی تحلیل و بررسی سبک، عناصر داستانی و درون‏مایه‏های آثار محمد بهمن‌بیگی کارشناسی ارشد 1391/05/02
محمد مرادی جریان شناسی غزل جوان جنوب ایران (فارس، بوشهر, خوزستان و هرمزگان) کارشناسی ارشد 1387/06/27
فرزانه معینی بررسی انتقادی کارنامه ده ساله سعدی پژوهی (1375 تا 1385) کارشناسی ارشد 1387/06/25
ابراهیم اکبری بررسی تحلیی- توصیفی مقاله های فارسی مربوط به حافظ از سال 1300-1370 دکتری
محمدحسین امانت بررسی و تحلیل قدرت و تجلی آن در زبان داستان‌های بلند عامیانه‌ی منثور فارسی دکتری 1399/04/31
سمانه اسدی بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان های کودک و نوجوان از سال 1370- 1379 ه.ش کارشناسی ارشد 1389/06/29
سمانه اسدی عنصر زبان در رمان نوجوان ایران (بررسی ده رمان برگزیده از ده نویسنده‌) دکتری 1397/06/26
رقیه بهادری بررسی پساساختارگرایان? آثار محمدرضا شمس کارشناسی ارشد 1397/06/27
اکبر چراغی نظر مطالعه ی عناصر سینمایی و روایتی آثار فیلمسازان زن و مرد در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1396/12/20
الهه چیت سازی بررسی توزیع قدرت در روابط خانوادگی و بازنمایی آن در قصه های عامیانه و داستان های کوتاه معاصر فارس دکتری 1398/06/31
مرضیه دوگوهر بررسی تحلیلی کارنامه‌ی شعر شمال استان فارس(شهرستان‌های ارسنجان، پاسارگاد و مرودشت). از سال 1300 تا 1385 کارشناسی ارشد 1388/06/01
زیبا قلاوندی بررسی و تحلیل شخصیت، زاویه¬دید و راوی در رمان¬های برجسته¬ی معاصر فارسی دکتری 1388/09/01
فاطمه بیگی نیا بررسی کارنامه ی داستان نویسان فارس ازسال 1377 تا1387 کارشناسی ارشد 1396/04/28
زهرا گل بیدی کشمکش و مقاومت در آثار داستانی احمد اکبرپور کارشناسی ارشد 1397/03/23
حمیدرضا گل سرخ نمادشناسی گیاهی و جانوری در کتاب " فرهنگ افسانه های مردم ایران" ( جلد اول) کارشناسی ارشد 1397/06/25
محمدحسین حبیب آگهی تصحیح انتقادی دویست غزل از غزلیات فغانی شیرازی(از غزل 201 تا 400) کارشناسی ارشد 1397/06/24
شهین حقیقی چگونگی پردازش شخصیت زن در 42 نمایشنامه ی برجسته ی فارسی دکتری 1392/06/16
حبیب الله حسینی میراباد دکتری
طاهره جوشکی بررسی کارکرد زاویه دید و راوی و نحوه روایت گری در داستان های برجسته معاصر، از سال 1385-1360 کارشناسی ارشد 1387/11/01
ثمین کمالی بررسیِ خاستگاه و بازتاب هراس در گزیده ای از داستان های معاصر فارسی دکتری 1400/11/15
امیر مهرابی بررسی توصیفی¬-تحلیلی کتاب‏های مربوط به حافظ از سال 1300 تا 1380 دکتری 1402/05/31
فرزانه میرزاخانی هفشجانی بررسی مفهوم عشق و شیوه‌ی پرداخت آن در شعر نوجوان (از 1380 تا 1396) کارشناسی ارشد 1398/03/26
زهرا محمدی دالینی بررسی تحلیلی کارنامه‌ی شعر شرق فارس (شهرستان‌های استهبان، داراب و فسا) کارشناسی ارشد 1388/09/01
ساناز مجرد بررسی کنش ها و نشانه ها در حکایت های مصیبت نامه عطار نیشابوری دکتری 1391/02/20
مهسا مومن نسب بررسی موضوعی شعر نوجوان و تحلیل زیبایی شناسی آن از آغاز تا 1390 دکتری 1398/06/27
مرضیه مرادی بررسی جلوه‌های پایداری در سروده‌های منتخبی از شاعران فارس در دوره‌ قاجار کارشناسی ارشد 1397/06/25
معصومه مرادی بازتاب مضامین جنگ و صلح در شعر کودک و نوجوان دهه‎های 80 و 90 (با تکیه بر ده شاعر کودک و نوجوان) کارشناسی ارشد 1396/06/27
شیوا متحد تحلیل جامعه شناختی مدرنیسم در نگرش پیشگامان شعر معاصر فارسی و عربی دکتری 1397/11/28
آزاده نجفیان بررسی و تحلیل شیوه نقد عبدالعلی دستغیب با تکیه بر 15 کتاب او کارشناسی ارشد 1390/11/10
رضا نکویی بررسی عناصر گوناگون تعلیق ‌ساز در رمان‌ های برگزیده‌ ی معاصر فارسی دکتری 1401/03/03
زهرا پیرصوفی املشی بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان‌های کودک و نوجوان از سال 1360 تا 1369 ه . ش کارشناسی ارشد 1389/06/29
زهرا پیرصوفی املشی بررسی شخصیت و شخصیت‌پردازی در ده رمان برگزیده‌ی نوجوان دکتری 1397/06/26
سیده زهره رییس السادات بررسی صورت و محتوا در اشعار منوچهر آتشی کارشناسی ارشد
آسیه رئیسی بررسی کارنامه¬ی داستان نویسان فارس از سال1357 تا سال1377 . کارشناسی ارشد 1391/07/12
سعیده رضازاده بررسی سبک ارائه‌ی ایدئولوژی در رمان‌های نوجوان جمشید خانیان کارشناسی ارشد 1397/06/25
فاطمه طاهری بررسی ساختار و محتوای پنج داستان بلند عامیان? منثور فارسی با محوریّت کارکرد قصّه‌پردازی در تغییر کنش شخصیّت دکتری 1400/06/31
عاطفه وحیدنیا بررسی ویژگی های زبانی در 9 نمایش نامه اکبر رادی کارشناسی ارشد 1389/11/01
سید عباس وکیل الساداتی ظلم ستیزی در نمایشنامه های بهرام بیضایی،(ازآغاز تا انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد 1396/06/21
میترا یزدان پناه بررسی ساختار و محتوای داستان‌های کوتاه امین فقیری کارشناسی ارشد 1388/06/01
نسرین زاده حسن کتابشناسی تحلیلی نقد شعر آزاد ایران از 1351 تا 1380 شمسی دکتری 1398/06/27
زینب زنهاری بررسی توصیفی‌تحلیلی کارنامه ی اخوان‌پژوهی دکتری 1398/06/26
محمدرضا اکرمی تحلیل استعاره در غزل های بیدل دهلوی دکتری 1384/06/24
کرامت جمس نقد و تحلیل تصویرگری های هنری در شعر مهدی حمیدی کارشناسی ارشد 1381/07/29
محمود خداوردی شرح مشکلات و ویژگی‌های زبانی و سبکی غزلیات شوریده به همراه شرح احوال وی کارشناسی ارشد 1388/06/01
جواد دهقانیان بررسی محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه (1270-1320 ه.ش) دکتری 1386/08/02
محمدرضا دیری تحلیل جنبه های روان شناختی آثار سعدی و تطبیق آن با برخی از مکاتب روان شناسی نوین دکتری 1386/07/02
سعید عزیزی دیدگاه های اخلاقی سنایی در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه کارشناسی ارشد 1381/05/01
نوازالله فرهادی بررسی تطبیقی وطنیات محمدتقی بهار (ملک الشعرا) و احمد شوقی (امیرالشعرا) کارشناسی ارشد 1379/11/01
رحمان فلاحی مقدم نگرش عرفانی به طبیعت در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1382/06/01
خسرو قاسمیان مثنوی پژوهی (معرفی و بررسی کتاب های چاپ شده درباره مثنوی مولوی به زبان فارسی) دکتری 1386/03/13
سعید قشقایی بررسی و تحلیل نکات تاریخی و جغرافیایی کلیات سعدی دکتری 1384/04/01
آزاده مختارنامه بررسی عنصر رنگ در سه اثر لیلی و مجنون، هفت پیکر، خسرو و شیرین نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1385/06/29
محسن نعمت الهی شرح هفت قصیده‌ی بلند دیوان خاقانی کارشناسی ارشد 1384/06/01
زینب نوروزی بررسی تحلیلی ـ توصیفی مقالات فارسی مربوط به نظامی در ایران (1380ـ1300) دکتری 1385/10/13
محمدحسین نیکداراصل بـررسی مضامین دینی در دیوان خاقانی و تبیین جنبه های هنری آن دکتری 1384/12/16
فرزانه آقاپور تقابل در رمان نوجوان ایران (بررسی پنج رمان برگزیده) دکتری 1396/06/27
مریم اکبری بررسی بازنویسی ها و بازآفرینیهای کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان،منتشر شده از سال 1384 تا 1389 کارشناسی ارشد 1391/05/10
سید مصطفی اکبری بررسی چندصدایی در افسانه¬های ایرانی، افغانستانی و برادران گریم کارشناسی ارشد
مریم امین فر شرح مشکلات دیوان خاقانی (هشت قصیده‌ بلند شرح نشده) کارشناسی ارشد 1388/06/30
طاهره برازنده مقایسه¬ی شعر کودکان و نوجوانان شاعر با اشعار شاعران کودک و نوجوان (با تکیه بر سه محور زبان و ساختار، صور خیال و اندیشه، مربوط به دهه¬های شصت تا نود) کارشناسی ارشد 1398/11/30
فرزانه بوریازاده بررسی و تحلیل تصویر مردان در رمان¬های برگزیده¬ی نویسندگان زن دکتری 1400/04/09
سارا دارنگ بررسی بازنویسی ها وبازآفرینی های کلیله ودمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362تا 1383 کارشناسی ارشد 1391/05/10
معصومه دسترنج نقد وبررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های گلستان وبوستان سعدی برای کودکان ونوجوانان دکتری
رسول فربودشهرکی بررسی غزل روایی در شعر جمال الدین اصفهانی ،خاقانی و عراقی کارشناسی ارشد
طیبه فرهادی بررسی عناصر داستان در اثار فریدون عموزاده ی خلیلی کارشناسی ارشد 1389/12/18
نوازالله فرهادی تحلیل ساختار و محتوای غزل (شهریار، رهی، فیروزکوهی و منزوی) دکتری 1390/07/27
فهیمه فتحی کوهنجانی بررسی تطبیقی نقد و اعتراض در شعر حافظ و اخوان ثالث کارشناسی ارشد 1390/11/15
ابراهیم فتوحی بررسی و تحلیل انواع فراهنجاری در 200 غزل نخست عرفی شیرازی کارشناسی ارشد 1396/06/28
عبدالرضا قیصری بررسی سیر طنز در مثنوی های عرفانی دکتری
حسین قربانی بررسی تحلیلی و توصیفی پژوهش‌های هزار و یک شب (1396-1300) دکتری
اعظم حسینی شرح دشواری‌های دیوان خاقانی (شش قصیده‌ی شرح نشده ) کارشناسی ارشد 1388/08/11
سیده سحر حسینی مخلوقات عجیب و موجودات غریب در کتاب های تصویری داستانی ایرانی کارشناسی ارشد 1396/12/19
سارا جمالی بررسی مضمون «عشق» در داستان های بلند منثور عامیانه ی فارسی (سمک عیار ، داراب نامه ی بیغمی ، امیرارسلان نامدار) دکتری 1400/11/15
مهناز جوکاری بررسی فرایندهای گفتمانی شکل‌گیری سوژه در رمان نوجوان ایران دکتری 1399/06/19
فرزاد کریمی تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران دکتری 1394/11/21
صدیقه کریمی بررسی ویژگیها و سیر تطور حماسههای دینی برجسته فارسی از آغاز تا قرن چهاردهم دکتری 1399/06/31
مژگان خجسته شرح یک‌صدوپنجاه غزل از صائب تبریزی دکتری 1398/11/30
سعید خسروپور گونه شناسی توصیفی بومی سروده های استان فارس دکتری
فائزه محمدبیگی کاسوایی مطالعه‏ی تطبیقی آثار تصویرگران برنده‏ی جایزه‏ی هانس کریستن آندرسن با نامزدهای ایرانی آن از 2000 تا 2016 کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهسا مومن نسب تحلیل زیبایی شناسی آثار شعریِ مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان نژاد کارشناسی ارشد 1389/11/01
سکینه مرادی بررس? تحل?ل? نقش و جا?گاه زن در مجموعهی فرهنگ افسانههای مردم ا?ران دکتری 1400/06/31
پروین مرتضائی بررسی بازنویسی¬ها و باز آفرینی¬های مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1357 تا 1387 دکتری 1391/04/24
ملیحه مصلح بازتاب سازه¬های اسطوره¬ای حماسی در رمان¬های برگزیده¬ی نوجوان دکتری 1399/06/26
مهری مساعد فارسی: بررسی توصیفی – تحلیلی کارنامه داستان¬پژوهی دکتری 1400/11/15
علی مظاهری رودبالی شرح یکصد و پنجاه غزل شرح نشده از صائب تبریزی دکتری 1396/06/21
آزاده نجفیان فارسی: تحلیل انتقادی گفتمان قدرت و جنسیت در منتخبی از داستان‌های کوتاه نویسندگان مرد و زن معاصرفارسی دکتری 1398/01/28
فرح نیازکار شرح غزلیات سعدی دکتری 1389/09/16
نگار نوفلی بررسی شگردهای طنز و مطایبه در افسانه های عامیانه ایرانی دکتری 1397/11/28
ابراهیم نوربخش بررسی کارنامه توصیفی تحلیلی هدایت پژوهی دکتری 1397/11/28
کاظم رحیمی نژاد بررسی نمودهای حماسی در شعر نو (با تکیه بر اشعار نیمایوشیج، مهدی اخوان ثالث ،احمد شاملو ، سیاوش کسرایی، یدالله رویایی و فریدون مشیری ) دکتری 1391/06/19
رضا رستگاری نظریه دریافت درست، بر پایه تحلیل گزاره‌های فهم متن (با تکیه بر مهم‌ترین شروح دفتر اول مثنوی مولوی) دکتری 1395/06/31
راضیه رستمی گونه‌شناسی تحلیلی اشعار عامه‌ی استان بوشهر دکتری 1398/07/30
سیدفرشید سادات شریفی بررسی نمودهایِ مفاهیمِ «فردیّتِ انسانی» و «نگرش به جهان» در شعر شش شاعرِ معاصر (ملک‌الشعرای بهار، پروین اعتصامی، نیما یوشیج، فروغ فرّخ‌زاد، سیمین بهبهانی و قیصر امین‌پور) دکتری 1391/07/12
سهیلا صادقی بررسی و تحلیل مبانی اندیشه ی عرفانی در غزلیات صائب تبریزی دکتری 1394/12/08
عبدالرضا سعیدی بررسی کارنامه سپهری پژوهی دکتری 1397/11/29
عبدالرضا سعیدی بررسی تطبیقی حکمت در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران کارشناسی ارشد 1380/06/01
هیرود سلطانیان بررسی اپیسودی ظرفیت‌های روایت‌شناختی سمک عیار دکتری 1402/06/29
محمدخلیل طالبان پور تصحیح و شرح نسخه بدل های دیوان بیدل دهلوی (حرف الف) دکتری 1399/11/29
مرضیه زمانی بررسی تطبیقی 100غزل سعدی شیرازی با 100غزل خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1390/10/19
میثم زارع بازنمایی عناصر بومی، دینی و ملی در ضرب المثل های فارس دکتری 1400/11/15
زهره عامری بررسی تاثیر پذیری انواع شعر غنایی از پدیده های اجتماعی درشعر شاعران نشان شده مشروطه تا معاصر دکتری 1400/06/31
یوسف حضرتی تجزیه و تحلیل زبانشناسانه غزلیات شهریار از نظر آوایی و واژگانی کارشناسی ارشد 1379/06/01
روئین تن فرهمند بررسی تطبیقی فخر و مباهات در دیوان متنبی و خاقانی دکتری 1386/04/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 120542271 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
جنبه های غنایی ادبیات عامه 120573061 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
سیر تحول ادبیات فارسی 120572071 2 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
کلیات و مبانی ادبیات عامه 120549661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
متون نظم 5 قسمت دوم-اشعار حافظ 120534131 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تالیف و نگارش پیشرفته 120579651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 120542271 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
جنبه های غنایی ادبیات عامه 120573061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
کلیات و مبانی ادبیات عامه 120549661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
متون نظم 5 قسمت دوم-اشعار حافظ 120534131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1