اعضای هیات علمی

احمد فضلی نژاد

احمد فضلی نژاد

احمد فضلی نژاد    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عابد اکبری فارسی: تاریخ روابط ایران و آلمان در دوره رایش دوم(1871-1918 میلادی)(1288- 1336 قمری) دکتری 1395/12/02
سیدعلی ده بزرگی مناسبات ایران و کشورهای اروپایی از آغاز فرمانروایی تیمور تا پایان دوره اوزون حسن آق‌قویونلو (771 – 882 ق / 1370 – 1477 م) کارشناسی ارشد 1398/06/26
مجید حقیقت پادشاهی ایران در گزارش های مسافران اروپایی در قرون وسطی و قرون جدید کارشناسی ارشد 1400/06/31
محترم همتی سیرتحول علم داروشناسی ازآغازتمدن اسلامی تاپایان قرن هشتم هجری درایران دکتری 1397/11/08
مریم کریمی نژاد بررسی مقایسه ای آداب درباری دودمان بوربن در فرانسه با خاندان صفوی در ایران کارشناسی ارشد 1399/06/31
عیسی کشاورزی نقش وزارت جنگ در حوادث میان کودتای 1299 ه.ش تا 1304 ه.ش. کارشناسی ارشد 1393/12/12
ساسان مؤدب بررسی مؤلفه های هویت ایرانی در آثار نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1395/07/17
سپیده محمدبیگی دهقی تهاجم، تجارت و بیماری¬های همه¬گیر در مدیترانه شرقی در اواخر قرون وسطی دکتری
سیده منصوره موسوی بررسی مقایسه ای بازتاب تحولات اجتماعی در ادبیات رمانتیسم انقلاب فرانسه با ادبیات انقلاب مشروطه ایران. کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریده نیک بخت رابطه ایلخانان مغول با سادات کارشناسی ارشد 1394/04/09
محمد پاک فطرت جایگاه تمدنهای خاور باستان در تاریخنگاری رنسانس ( با تاکید بر تمدن ایران باستان) کارشناسی ارشد 1400/04/15
صدیقه پرویزی نیا بررسی اقتصاد فارس در قرن های هشتم و نهم هجری دکتری 1400/06/31
فرشاد مهرجویی اسلام در قلمرو جغتاییان کارشناسی ارشد 1394/02/13
مریم رستمی پور بازشناسی ایران باستان در فارس عصر حافظ کارشناسی ارشد 1397/02/25
ناهید شعبانیان قلاتی اسطوره ی آب در باورها و فرهنگ ایران باستان کارشناسی ارشد 1395/12/16
فاطمه شهبازی شخصیت و اسطوره ی کی خسرو در متون تاریخی ایران دوره ی اسلامی تا عصر حاکمیت مغول کارشناسی ارشد 1394/04/16
بهروز تاجمیری سیر تحول علم تشریح در تمدن اسلامی تا پایان قرن نهم هجری دکتری 1398/11/30
نیلوفر واعظی مبانی فکری و سیاسی استبداد روشنگرانه در اروپا از رنسانس تا انقلاب فرانسه (1500-1800) کارشناسی ارشد 1400/11/15
آرش یوسفی دیوان‌سالاری و تاریخ‌نگاری در عصر ایلخانان و مسئله ثبات سیاسی در ایران. ( مطالعه موردی: آراء و آثار حمدالله مستوفی قزوینی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
ارش یوسفی رویکرد تاریخ جهانی به امپراتوری مغول: ایلخانان ایران در سد? تاریخی سیزدهم دکتری
کمال ظریفیان منش مناسبات تجاری مسیحیان و مسلمانانِ مدیترانه شرقی در عصر جنگ‌های صلیبی (488-703ق/1095- 1303م) دکتری
سید علی ده بزرگی سیاست، امنیت و اقتصاد فارس از آغاز سلغریان تا پایان اینجویان (543-755ق) دکتری
محمد پاک فطرت سیاست و بازرگانی در دریای سیاه، عهد ایلخانان دکتری
علیرضا محسنی نسب سیر تحول نظام پارلمانی در انگلستان از قرن سیزدهم تا نوزدهم کارشناسی ارشد 1402/06/19
نوشاد ابداری بررسی جغرافیای تاریخی ارجان از دوره ساسانی به اسلامی کارشناسی ارشد 1394/11/26
نوراله عبداللهی بررسی و تحلیل تاثیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قزلباشان ایناللو در حیات مذهبی چادگان (از صفوی تا پایان پهلوی) دکتری 1401/06/28
علی امینی زاده تشیع و تصوف درخراسان دوره سلطان حسین بایقرا (911-873 هجری) دکتری 1395/03/16
سعید ارتی بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی در عقد قراردادهای تعیین حدود ایران با کشورهای خلیج فارس دردوره پهلوی دوم؛ 1357-1320ش/1979-1941م دکتری 1398/06/26
مجتبی اشرافی تأثیر متقابل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره ی پهلوی دوم و سینمای ایران دکتری 1395/12/02
ناصر اشرافی نقش لرهای ممسنی و کهگیلویه درحکومت صفوی دکتری 1394/11/27
محمد مهدی عطائی کچوئی ساختار مدارس علمیه دوره صفویه در گستره کنونی ایران دکتری 1398/06/31
زهرا بحرینی مالیات در عصر صفوی کارشناسی ارشد 1393/12/20
ذلیخا بیرانوند افسانه ها وباورهای عامیانه درباره قلعه های لرستان بامحوریت قلعه فلک الافلاک کارشناسی ارشد 1392/12/06
فاطمه بینشی فر مراسم مذهبی دوره قاجار؛ مطالعه موردی سوگواری ایام محرم بر اساس منابع فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/24
صدرالاسلام برهانی بررسی علل و عوامل رشد تشیع امامیه درعصر پایانی عباسی در ایران ( 656-575قـ) دکتری 1397/11/30
سید فتحعلی بزرگمهرنژاد راه¬های شمالی خلیج فارس منتهی به اصفهان وشیراز از قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری قمری دکتری 1399/06/18
زینب دهقان حسام پور نقش نشریه حبل المتین کلکته در گذار ایرانیان از سنت به تجدد دکتری 1398/11/29
کرامت اله دولتخواه حکمرانی کهگیلویه در دوره قاجار(1324-1210ه.ق) کارشناسی ارشد 1393/06/26
سحر فریدونی مسائل تجارت در ایران عصر مغول (قرن هفتم با تکیه بر آثار سعدی) کارشناسی ارشد 1394/06/30
مریم قلمی بررسی نقش شیعیان در سقوط خلافت عباسی ( با تکیه بر نقش خواجه نصیرالدین طوسی) کارشناسی ارشد 1399/10/27
رحیم قفاری بررسی وضعیت سادات در دوره‌ی تیموریان کارشناسی ارشد 1395/06/27
زیبا غفوری اهداف و کارکردهای نمایندگی سیاسی مقیم بریتانیا در خلیج فارس (1820-1858م/ 1274-1235 ق) دکتری 1399/06/04
سهیلا قربانی آل کیا در گیلان در سده ی نهم ه. ق با تکیه بر روابط آنان با تیموریان و صفویان کارشناسی ارشد 1396/02/31
جواد حبیبی اصل بحران جانشینی عصر صفوی کارشناسی ارشد 1392/04/08
صدرالله حجازی بررسی تحولات تاریخی دوره اسلامی شهرستان کُهگیلویه بر اساس متون، اسناد و کتیبه ها کارشناسی ارشد 1392/04/08
ندا هنرمندی زندگی روزانه در اصفهان دوره دوم صفوی(996-1135ق.) دکتری 1400/04/08
زهرا هوشیار سفرهای دریایی در حماسه های ملی ایران (گرشاسب نامه) کارشناسی ارشد 1394/11/18
سیدمیرعبدالرضا حسینی اهداف و کارکردهای کنسولگری انگلیس در شیراز (1925 – 1903 م/ 1344– 1321 ه. ق) دکتری 1398/06/26
رضوان جهانشاهی بررسی روند شکل گیری سیزده مهاجرنشین اولیه ی ایالات متحده ی آمریکا کارشناسی ارشد 1400/11/15
منصوره کاراندیش جامعه ایران و ایرانیان از نگاه ادوارد اسکات وارینگ کارشناسی ارشد 1401/03/31
زینب کریمی فارسی: بررسی تأثیر تمدنی پایتخت‌های جهان اسلام بر تمدن اسلامی؛ مطالعه موردی مناطق(حجاز، عراق و شام) از ابتدای هجرت تا پایان دوره اول عباسی(232هـ) دکتری 1401/12/24
اکرم کاوسی جابجایی های جمعیتی سواحل شمالی خلیج فارس و پیامدهای آن در نیمه اول قرن بیستم میلادی دکتری 1395/11/19
سید علاءالدین کراماتی مقایسه اندیشه‌های ابن‌خلدون با متفکران ایرانی معاصر وی. دکتری 1397/06/31
موسی خاموشی فعالیت‌های میسیونرهای امریکایی در آذربایجان (1870-1834م/1287-1250ق) دکتری 1396/11/09
اسکندر کیانی شاوندی نهضت ترجمه و اثرات آن در تحولات سیاسی دوره‌ی قاجار(1210-1344ق/ 1795-1925م) دکتری
کیوان مددی مدارس دارالعلم شیراز از اغاز تابکان تا پایان صفویه کارشناسی ارشد 1391/12/15
کیوان مددی فرهنگ مدارا در مناسبات مدنی شیراز در سده های هفتم و هشتم (ه.ق) دکتری 1398/08/25
محمدرضا مکوندی پادشاهی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به روایت سیاحان اروپایی کارشناسی ارشد 1400/04/15
زهرا مهربان جهرمی بررسی و نقد باورهای مذهبی مردم ایران از دید سیاحان اروپایی در دوره ی صفوی کارشناسی ارشد 1393/06/30
سینا میرشاهی دریای عمان و سرزمین های پیرامون آن در قرون نخستین اسلامی (عمان-مکران -کرمان) دکتری 1399/11/25
مهدی محمدی قنات غستانی بررسی تاثیر هویت¬های مسلمانان شام در چگونگی مواجهه¬ با صلیبیان از سال 490 تا سال 569هجری قمری. دکتری 1395/12/23
لیلا محمدی بررسی پایگاه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی زنان دودمان تیموری دکتری 1395/03/16
سعید موسوی سیانی جامعه‌شناسی معرفت تاریخی در عصر تدوین؛مطالعه‌ی موردی تاریخ طبری دکتری 1398/04/23
سید احمد موسوی نقش ایالات شمال و شمال غربی ایران در تجارت خارجی دوره صفوی با تاکید بر ایالات خزری، آذربایجان و شروان دکتری 1396/12/20
مصطفی نامداری منفرد موقعیت اقتصاد دریایی دولت آق قویونلو(907-749هـ.ق/1501-1348م) در لوانت و خلیج فارس دکتری 1395/04/26
بهرام نظری علمدارلو عوامل مؤثر در مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (1296-1327 ش/ 1917-1948م) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرزاد نوروزی نظام حمل و نقل کاروانی خلیج فارس در دوره ی قاجار (مطالعه موردی سیوند) دکتری 1397/06/31
نسرین استواری تلاش‌های دولت ایلخانان برای دست‌یابی به سواحل شرقی مدیترانه دکتری
صدیقه پرویزی نیا بررسی موقعیت منجمان درباری در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1392/12/19
فرشته پورحقیقی تأثیر آموزه های صوفیان بر روحیات مردم در آستانه ی هجوم مغول کارشناسی ارشد 1395/06/29
فاطمه پورداودی فعقی آداب درباری قاجار کارشناسی ارشد 1400/06/31
اعظم رحیمی جابری گسترش و پراکندگی جغرافیایی خانقاه های مرشدیه از قرن چهارم تا اوایل قرن نهم هجری قمری دکتری 1397/08/23
محمدحسن رحیمیان رابطه ایران با ونیز و جنوا از عهد اوزون حسن آق قویونلو تا پایان دوره صفوی بر پایه منابع ایتالیایی (1722-1453م/1135-857ق) دکتری 1397/11/30
نیما رحمانی چتنیک های صرب و نقش آنان در تحولات سیاسی بالکان (1999-1902) کارشناسی ارشد 1400/11/15
سمیرا رضایی بررسی روابط سبکتگین و سلطان محمود غزنوی باامیرخلف صفاری کارشناسی ارشد 1396/12/07
رضا صحت منش رییسی اهداف و کارکردهای کنسولگری های انگلیس در جنوب شرق ایران(1333-1312ق) دکتری 1395/07/19
مازیار شهبازی بررسی مقایسه ای عملکرد سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی وزیران دوره ی غزنوی کارشناسی ارشد 1392/12/20
الهام شمسی شاه مختار بررسی نقش ذوالقدرها در تحولات سیاسی و اجتماعی دوره صفویه کارشناسی ارشد 1395/12/17
سعیده شیخی جغرافیای تاریخی روستای قهی، بخش جلگه ی اصفهان کارشناسی ارشد 1396/12/20
بهمن شجاعی نسب نقش علمای ایرانی عتبات عالیات در روابط ایران و عثمانی از آغاز دوره قاجار تا پایان عصر ناصری(1210 -1312 ق )-(1795-1896 م) دکتری 1399/06/17
عیسی شجاعی برجوئی نقش و جایگاه طوایف کرد در مناسبات ایران و عثمانی از آغاز سلطنت شاه اسماعیل اول تا پایان شاه عباس اول (907-1038 ه-ق) دکتری 1397/11/30
محمد سرخی بررسی جنگها و توسعه‌طلبی ژاپن (1894-1941م) کارشناسی ارشد 1401/03/31
قسیم یاسین « بررسی اصلاحات نوین با تکیه بر عوامل نابسندگی اصلاحات در تداوم امپراطوری عثمانی (1909- 1808م)» دکتری 1400/06/31
سیده زهرا زارعی جامعه بازرگانان خلیج فارس در سده های نخستین اسلامی (سده¬های 4-1هـ.ق) دکتری 1396/10/26
سید مهدی پالیزدان تحولات ارضی دوره حکومت اتابکان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/25
نفیسه حاجاتی واکاوی آداب و رسوم ایرانی در نقاشی‌های سه کاخ سلطنتی اصفهان (چهلستون، عالی قاپو، هشت بهشت) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه بینشی فر فعالیت شرکت های تجاری در ایالت فارس در دوره قاجار دکتری 1399/06/04
سعید موکدی سی سخت کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسیقی در عصر مشروطه ایران (1285-1305ش/1906-1926م) دکتری 1401/11/15
ارغوان علوی نسب بررسی تاثیر گسترش آموزش بر توسعه ی فعالیت های شغلی زنان در دوره ی پهلوی دوم(1357-1320) کارشناسی ارشد 1402/07/29
عبدالمجید ابیار بازشناسی تداوم نام و مفهوم ایران در متون ادبی و تاریخی عصر صفوی دکتری
علیرضا کارخواه ایران و مناسبات بین‌الملل از افشاریه تا برآمدن قاجاریه (1209-1148 ق) کارشناسی ارشد 1401/11/15
خلیل صالحی بررسی فعالیت‌های‌کمپانی‌های انگلیسی در تجارت خارجی ایران عصر صفوی(مسکوی- لوانت- هند شرقی) دکتری
معصومه مرادی سنت و مدرنیسم در نظام اندیشه‏ ای و اقدام سیاسی فرصت‏ الدوله شیرازی دکتری
بهمن شهریاری نهاد قضاوت در مناسبات حکومت و جامعه ایران عصر مغول(736-616ق) دکتری
عبداله یوسفی روندانتقال دیوان هاازدستگاه خلافت عباسی به نظام دیوان سالاری ممالیک کارشناسی ارشد
حسين افسردير مفهوم شناسي وجوه و نظائر و گردآوري نظائر از کتب وجوه قرآن کارشناسی ارشد 1391/07/11
مرضيه افشاري بررسي تطبيقي زمان دستوري و و افعال وجهي در ترجمه فارسي و انگليسي سوره‌هاي الرحمن، بس و يوسف کارشناسی ارشد 1394/06/31
محبوبه آقازاده بررسي نقش ايل قاجار در تحولات سياسي- اجتماعي دوره هاي صفويه، افشاريه و زند کارشناسی ارشد 1393/06/31
احسان علي پور تحليل و بررسي روايات مربوط به عالم ذر کارشناسی ارشد 1391/09/28
محمود بامري اوضاع سياسي و نظامي ايران از سقوط اصفهان تا پادشاهي نادر(1148- 1135 هـ.ق) کارشناسی ارشد 1394/07/06
علي سينا برقک چگونگي تسخير دروازه هاي پارس در تهاجم اسکندر کارشناسی ارشد 1394/08/03
ناهيد بصير بررسي استعاره مفهومي بخت واقبال در زبان فارسي بر اساس نظرية استعارة مفهومي کارشناسی ارشد 1394/06/31
صديقه بيگي بررسي زبان شناختي فرگرد پانزدهم ونديداد اوستا: آوانويسي، برگردان فارسي، يادداشت ها، و واژه نامه ي ريشه کارشناسی ارشد 1392/12/20
زهره دارابي پور کوه دنا و فرهنگ پيرامون آن کارشناسی ارشد 1392/11/01
وحيد دهقاني سانيج روابط فرق مسيحي کاتوليک با حکومت صفويان کارشناسی ارشد 1398/04/04
رضا دريکوندي عوامل مؤثر در مناسبات سياسي - نظامي سلجوقيان بزرگ با دودمان¬هاي محلي و اتابکان سلجوقي دکتری 1400/06/23
زهرا احسان مهر اسطوره ي عقاب سان ها[هما،عقاب،شاهين وباز]درفرهنگ ،تاريخ وادب ايران . کارشناسی ارشد 1393/10/09
مرضيه فکري آداب و رسوم مراسم استقبال و بدرقه ي حاجيان از دوره قاجار تاکنون در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/26
اسماعيل قادري بررسي روند اسلام پذيري در شبه قاره هند ازحکومت غوريان تا آغاز گورکانيان (6-10ه/12-16م) دکتری 1399/02/16
مريم غلامي خسرو آبادي خراسان در آستانه حمله مغول(از جنگ قطوان تا حمله مغول616هـ) دکتری 1392/02/11
شکوفه گل پرداز بررسي متن پهلوي متمم شايست ناشايست کارشناسی ارشد 1393/12/20
مرجان حاصلي خانکهداني بررسي مقايسه اي تجلي مفهوم پالايش در اساطير ايراني،سامي،يوناني،هندي و بين النهريني کارشناسی ارشد 1392/07/03
محمد هاشمي فرد بررسي رابطه علم النفس و معادشناسي در انديشه صدر المتالهين کارشناسی ارشد 1391/07/12
خديجه حزباوي بررسي وضعيت سياسي و اجتماعي افشار‏ها ، گرجي ها و مرعشي هاي خوزستان در دوره صفوي(907هـ.ق_1135هـ.ق) کارشناسی ارشد 1394/12/03
انسيه سادات حسيني شريف تعامل نهاد ديني و نهاد سياسي در دوره شاه صفي(1052- 1038 ق.)؛ بررسي عملکرد و انديشه هاي علي نقي کمره¬اي فراهاني (متوفي1060 ق.). دکتری 1396/06/25
فاطمه جعفر زاده زرندي بررسي نگاه فلسفي وتخيل کودکان در داستانهايي که مي گويند کارشناسی ارشد 1392/07/10
بيژن جهان بخشي ادبيات شفاهي قوم لک کرمانشاه کارشناسی ارشد 1393/06/30
اسفنديار جهانخواه چگونگي ورود اسلام به بنادر شمالي خليج فارس کارشناسی ارشد 1394/06/31
شهرام جليل مصير جايگاه و کارکرد سنگ در زندگي مردم بختياري کارشناسی ارشد 1394/10/27
طاهره جمالي موضع خلافت عباسي در قبال جنگ‌هاي صليبي از جنگ اول صليبي تا سقوط بغداد(656 ه.ق). کارشناسی ارشد 1392/07/08
مجتبي جوکار بررسي اقتصاد شهري در دوره تيموريان (مطالعه موردي؛ سمرقند، هرات، يزد و شهرهاي کرانه اي درياي خزر ) دکتری 1397/11/30
حجت اله کبگاني تحولات بين المللي منطقه خليج فارس در دهه 1950 ميلادي (1328-1338 شمسي) دکتری 1396/11/09
منيِژه محجوبي بررسي مدارس استان فارس در دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار کارشناسی ارشد 1391/12/07
ليدا مودت بررسي مناسبات سياسي و فرهنگي سلجوقيان با حکومت هاي شيعي در شام دکتری 1393/04/18
عيسي مزارعي کاسکاني بلاهاي طبيعي شيراز در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1399/06/17
ساناز محجلين فرهنگ توصيفي-ريشه شناختي واحد هاي اندازه گيري در متون اوستايي و فارسي باستان کارشناسی ارشد 1393/10/08
زهرا محمدي سرپيري مردم شناسي خوراکي هاي چهار محال بختياري (مطالعه موردي: روستاي سرپير) کارشناسی ارشد 1393/11/20
گل ناز محمدپور بررسي تطبيقي پوشاک دوره يونان باستان و ايران عصر هخامنشي کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمودرضا مريدي بردگي درايران پس از ورود اسلام تا تشکيل دولت سلجوقي کارشناسی ارشد 1392/07/10
جواد موسوي داليني نقش كمپاني هند شرقي انگليس در تحول جايگاه سياسي و اقتصادي ايران در خليج فارس (1763-1820م/1177-1235ق) دکتری 1393/02/31
مرضيه نوروزي دولت اباد چگونگي گسترش تشيع در مناطق جغرافيايي ايران (سده هاي اول و دوم هجري). کارشناسی ارشد 1392/10/24
فاطمه نعمتي بررسي تحولات خليج فارس در قرون هجدهم و نوزدهم کارشناسی ارشد 1395/06/27
سکينه نعمتي بررسي سير سرايش منظومه هاي حماسي تاريخي پس از شاهنامه تا عصر قاجار دکتری 1400/05/06
محمد رفيعي شريف اباد باراندازهاي تجاري در دوره صفويه کارشناسی ارشد 1393/06/25
اعظم رحيمي جابري نقش روملو ها در آذربايجان دوره صفوي از شاه اسماعيل تا شاه سلطان حسين(1135-907ق/1722-1501م) کارشناسی ارشد 1392/05/26
محمدمهدي روستايي بررسي مناسبات خلافت اسلامي با ارمنستان از آغاز تا پايان عصر اول عباسي کارشناسی ارشد 1392/06/31
سعيده سميعي زاده بررسي سيرت پادشاهان در کليات سعدي کارشناسی ارشد 1394/02/14
مريم شباني بن¬مـايه¬هاي اساطيـري قصه¬هاي عـاميانه در مجموعه قصه¬هاي صبحي کارشناسی ارشد 1394/01/29
سميه شيخي بررسي ادبي و تاريخي داستان هاي برگزيده درباره خرمشهر کارشناسی ارشد 1394/12/15
مريم شيپري تاثير كانال سوئز بر تجارت ايران از طريق خليج فارس 1914-1869/1292-1249 دکتری 1391/08/24
کشواد سياهپور حوادث تاريخي بويراحمد در دوره‌هاي قاجار و پهلوي و بازتاب آن در اشعار شاعران محلي کارشناسی ارشد 1392/06/26
سياوش يدالهي تأثير گسترش ايدئولوژي ناسيوناليسم بر حيات سياسي- اجتماعي مردم عراق از فروپاشي امپراطوري عثماني تا جنگ ايران و عراق (1980-1918) کارشناسی ارشد 1398/04/02
امنه يزدان پناه بررسي تطبيقي توحيد افعالي از ديدگاه ابن عربي و امام محمد غزالي کارشناسی ارشد 1391/12/16
شيما زارع تاريخ محله‏ي سعدي شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
محبوبه زينلي خيرابادعليا بررسي فعاليت هاي باستان شناسان فرانسوي در ايران دوره قاجار کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه شيرواني بررسي جايگاه و باورهاي مربوط به شکار و حيوانات در متون ايران باستان کارشناسی ارشد 1393/06/30
نسيم فرهمند آموزش ونهادهاي آموزشي دختران در دوره قاجار کارشناسی ارشد 1393/11/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ ایران براساس روایات ملی 120344301 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مطالعه و بررسی تاریخ اروپا در عصر باستان 120345301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مطالعه وبررسی تاریخ معاصراروپاازانقلاب کبیرفرانسه تا پایان قرن نوزدهم 120349801 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تاریخ یونان ورم 120331381 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/21 (1000 - 1200) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران از زوال ایلخانان تاآغاز حکومت صفویان 120331231 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/19 (1400 - 1600) ترم اول 1400
اسطوره شناسی 120331871 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/28 (1400 - 1600) ترم اول 1400
تاریخ ایران براساس روایات ملی 120344301 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
مطالعه وبررسی تاریخ اروپا درعصرباستان 120349771 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
مطالعه وبررسی تاریخ معاصراروپاازانقلاب کبیرفرانسه تا پایان قرن نوزدهم 120349801 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
تاریخ یونان ورم 120331381 2 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1