آرشیو رویدادهای دانشکده

استعاره ها و مجازهای تصویری در تخت جمشید از منظر تئوری استعاره مفهومی

استعاره ها و مجازهای تصویری در تخت جمشید از منظر تئوری استعاره مفهومی

برنامه سخنرانی دکتر علیرضا عسکری در دانشگاه بولونیا ایتالیا

برنامه سخنرانی دکتر علیرضا عسکری در دانشگاه بولونیا ایتالیا

کنگره بزرگداشت علامه شیخ محمد تقی میرزای شیرازی

کنگره بزرگداشت علامه شیخ محمد تقی میرزای شیرازی

زیبایی شناسی سروده های سور و سرور در استان سمنان

زیبایی شناسی سروده های سور و سرور در استان سمنان

مسابقه ساخت کلیپ به مناسب ۱۶ آذر (گرامیداشت روز دانشجو)

مسابقه ساخت کلیپ به مناسب ۱۶ آذر (گرامیداشت روز دانشجو)

دوره‌ی آموزشی آشنایی با اساطیر ایران باستان

دوره‌ی آموزشی آشنایی با اساطیر ایران باستان

مقدمات آواشناسی صوت شناختی

مقدمات آواشناسی صوت شناختی

وبینار دستور شناختی

وبینار دستور شناختی

داستان نویسی زنان در ایران

داستان نویسی زنان در ایران

بررسی استعاره از منظر حوزه‌های علمی گوناگون

بررسی استعاره از منظر حوزه‌های علمی گوناگون

بومی سروده های ترکمن

بومی سروده های ترکمن

مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی

مسابقۀ کتابخوانی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی

شیخ عطار، معمار بزرگ عرفان زبان

شیخ عطار، معمار بزرگ عرفان زبان