کنگره بزرگداشت علامه شیخ محمد تقی میرزای شیرازی

کنگره بزرگداشت علامه شیخ محمد تقی میرزای شیرازی


کنگره بزرگداشت علامه شیخ محمد تقی میرزای شیرازی

مرکز پژوهشهای کربلاء با همکاری دانشگاه شیراز کنگره بین المللی  آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی صاحب فتوای قیام علیه اشغالگران انگلیسی  که باعث اخراج اشغالگران از عراق و انقلاب 1920 شد را با محورهای دینی-فقهی، تاریخی،سیاسی و ادبی برگزار می کند.

 

محورهای پیشنهادی ارسال مقاله:

 

دینی و فقهی:

_ ولایت حاکم جائر از دیدگاه میرزا محمدتقی شیرازی

- نیابت عام فقها و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه میرزا محمدتقی شیرازی

_تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه میرزا محمدتقی شیرازی

_ نفی سبیل از دیدگاه میرزا محمدتقی شیرازی

_ جایگاه علمی و سیاسی حوزه علمیه نجف در زمان زعامت میرزا محمدتقی شیرازی

 

تاریخی-سیاسی:

- سیره عملی و اندیشه سیاسی میرزای شیرازی.

- نقش میرزای شیرازی در شکل گیری نهضت مقاومت علیه متفقین در جنگ جهانی اول.

- تاثیر پذیری حوزه عراق از جنبش مشروطیت ایران به ویژه نقش روحانیت

- نقش خاندان میرزای شیرازی در شکل گیری سازمان جمعیت اسلامی

- نقش میرزای شیرازی در لغو قراردادهای استعماری بریتانیا در ایران و عراق

-تاثیر انقلاب ۱۹۲۰ بر آینده سیاسی شیعیان عراق

- نقش اهل سنت عراق در انقلاب ۱۹۲۰

-واکنش دولت ایران به انقلاب ۱۹۲۰ عراق

-بازتاب سیاسی و اجتماعی انقلاب ۱۹۲۱ عراق در شیراز و جنوب ایران

 

ادبی: (ادبیات فارسی وعربی )

_بررسی ویژگی‌های ادبی و زبانی در آثار منثور و منظوم میرزای شیرازی.

_ انعکاس انقلاب ۱۹۲۰ در آثار شاعران و نویسندگان معاصر عربی و فارسی.

_ تطبیق اشعار میرزای شیرازی با دیگر شاعران هم‌عصر و تبیین تاثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری ها.

 

جوایز: نویسندگان مسوول  مقالات برگزیده امکان سفر به کربلا و شرکت در همایش با هزینه همایش را خواهند داشت.

 

مهلت ارسال چکیده: 30 فروردین

زمان اعلام نتایج داوری چکیده:10اردیبهشت

مهلت ارسال اصل مقاله: 15 اردیبهشت

زمان نتایج اعلام داوری: 25 اردیبهشت

برگزاری همایش در ایران: 15 تیر

برگزاری همایش در عراق : 4تیر

سایت همایش :  https://lhs.shirazu.ac.ir/article/2427281

 

ارسال مقالات از طریق آدرس :  mirzayeshirazi1400@gmail.com

 

آدرس دبیرخانه :  دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

شماره تماس : 07136134201- 09164215531

 

آدرس کوتاه :