کسب مقام اول جشنواره ی شعر سردار سربداران

کسب مقام اول جشنواره ی شعر سردار سربداران


عضوهیات علمی دانشگاه شیراز مقام اول جشنواره ی شعر سردار سربداران را(که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردا حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید ) به دست آورد.
دکتر غلامرضا کافی، عضو هیات علمی بخش زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز،  در جشنواره شعر سردار سربداران، مقام اول این جشنواره را، به خاطر شعر  « پارسای پارسی»، در میان 460 اثر، از آن خود کرد. مراسم پایانی این جشنواره، با حضور خانواده شهید سلیمانی، دکتر وحیدی وزیر کشور، دکتر چمران و مسوولین فرهنگی  و جمع کثیری از شاعران و اهل ادب در تالار وحدت برگزارشد.
 
 
 
 
ای پارسای پارسی
 
 نامت بلند باد که هستیم سر بلند.      
نامی که نیست جز همه با کَرّ و فَرّ بلند 
 
از نام توست رایحه-گردان نسیمِ مَجد
 این عطرِ خوش که هست به هر بام و در بلند 
 
طبعت اگرچه صندلیِ جاه را ندید، 
گامت ولی به هِیمنه-گاهِ خطربلند
 
سالی گذشت، بی تو جهان رویِ خوش ندید 
هیهایِ مرگ بود به هر بوم و بَر بلند
 
 سالی گذشت و باز جهان در خَم ِ بلاست 
یعنی نکرده از غم داغت، کمر بلند
 
 طوفان دَمید بر تنِ خاک، آن سِتُرگ-داغ
آشوب شد ز خاوَر و از باختَر بلند 
 
هان هان! که در نشست به چشمِ تمامِ خَلق 
دودی که شد ز مشهدِ آن نخلِ تَر بلند 
 
تُو خالیَ است طبلِ ستم،  عجزِ بارز است: 
آن جا که هست نعره ی توپ و تَشَر بلند 
 
سبزیم و جاودانه، اگر چند بشکنیم      
نه گفته ایم ما به تَبارِ تَبَر بلند 
 
ای رود رود، جاریِ اشکت به نیمه شب 
ای های های، گریه ی تو هر سَحر بلند
 
چشمِ عقاب با همه ی اوج، سر به زیر
طبعِ پلنگ با همه زیر و زَبَر بلند
 
افسانه شد شکوهِ سلحشوریِ عرب
ای پارسایِ پارسیِ قومِ سر بلند 
 
فتح الفتوح کرده ای از شام تا عراق
نامت مباد جز همه با کَرّ و فَرّ بلند
 
 «نَفسِ زَکیّه» در خبرِ مُعتبَر تویی
عطر ظهور هست هم اَز آن خبر بلند
 
دیگر شد از تو رسمِ سلیمانیِ شُکوه 
بَستی به گردباد، رکابِ ظَفَر بلند
 
 قَد می کشد به ذوقِ تو اَندامِ واژه‌ها 
زان رو شد این چَکامِه-غزل مختصر بلند 
 
نه نه  که شعر نیست چُنین پاره ی لَهیب 
شَرشورِ ناله ای است که شد از جگر بلند 
 
مُشکوی توست رشکِ سلیمان، به باغِ خُلد 
طاقِ سَرا مُشَعشَع و درگاهِ دَر بلند!  
 
 

آدرس کوتاه :