کارمندان

کارمندان


 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شماره تماس

مهین رضایی

لیسانس

رییس اداره آموزش

36134251

الهام شفیعی

لیسانس

رییس حسابداری

36134280

ناصر عباسی

لیسانس

رییس اداره پشتیبانی و امور اداری

36134275

مرصع شکری

فوق لیسانس

کارشناس تحصیلات تکمیلی، کارشناس پژوهشی و مسوول روابط عمومی

36134205

معصومه بابایی نسب

لیسانس

کارشناس آموزش بخش زبان و ادبیات فارسی

36137287

نازیلا بیگی

لیسانس

حسابدار

36134284

فلور پیلتن

لیسانس

مسؤول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

36134201

راضیه تابنده نیک

لیسانس

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی – کارشناس ارتقا

36134203

مریم خاک رنگین

لیسانس

مدیر اجرایی مجله آموزش مهارتهای زبان

36134286

سمیه دائی زاده

لیسانس

مسؤول دفتر بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

3134286

محمد حسن زارع

لیسانس

 

 

رعنا زارعی

لیسانس

کتابدار

36137705

محمد علی صادقی

لیسانس

کارشناس آموزش بخش زبا ن های خارجی و زبان شناسی

36134498

معصومه عبدالهی

لیسانس

کارشناس آموزش بخش تاریخ

36134362

صدیقه محمدی حسین آبادی

لیسانس

مدیر اجرایی مجله شعر پژوهی

36134287

لیلا نادری پور

لیسانس

کارشناس آموزش بخش جغرافیا

36134214

خدیجه اژدری

فوق دیپلم

کارشناس آموزش بخش  زبان و ادبیات عربی

36134253

سید جلیل بنی هاشمی

فوق دیپلم

مسؤول سمعی و بصری دانشکده

36134564

سارا چراغ زاده

فوق دیپلم

کاردان امور اداری و مسؤول دبیرخانه

36134277

مینو فلاحی

فوق دیپلم

مسؤول دفتر ریاست دانشکده

36134209

فرخ متأله

فوق دیپلم

کارشناس آموزش بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

36134497

لیلا بنی اسداله

دیپلم

مسؤول دفتر بخش زبان و ادبیات فارسی

36137271

زهرا بیات

دیپلم

مسؤول دفتر بخش تاریخ

36134360

علی دبیری

دیپلم

 

 

مرضیه عادل

دیپلم

ماشین نویس بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

316134201

حسین نگهبان

دیپلم

کارپرداز

36134281

ابوالفضل بناییان

سیکل

نامه رسان

36134387

حسین محمدی

سیکل

انباردار و امین اموال

36134293

علی یار مولایی

سیکل

مسؤول تکثیر

36134512

محسن دهقانی

ابتدایی

پیشخدمت

36134206

گلشاه کاظمی

ابتدایی

پیشخدمت

36134360

غلامرضا حیدری

ابتدایی

نامه رسان

 

رضا نظری

لیسانس

نیروی خدماتی

 

محمد مصطفوی

دیپلم

نیروی خدماتی

 

عبدالرضا سلمانی

سیکل

نیروی خدماتی

 

نعمت رحیمی

ابتدایی

نیروی خدماتی

 

 

 

آدرس کوتاه :