کارشناس 3 زبان

کارشناس 3 زبان


شرح وظایف خانم زینب شمشیری

(مسئول دفتر بخش)

شرح وظایف:

انجام خدمات دفتری بخش شامل: تنظیم برنامه ها و ملاقات و جلسات رییس بخش، پاسخگویی تلفنی و راهنمایی دانشجویان و ارباب رجوع، نامه نگاری های مربوط به امور آموزشی دانشجویان بخش و مدارک زبان دانشجویان سایر بخش های دانشگاه، اطلاعیه های مربوط به آزمون های کارشناسی

آدرس کوتاه :