کارشناس معاونت فرهنگی

کارشناس معاونت فرهنگی


خانم راضیه تابنده

شرح وظایف:

کارشناس دانشجویی و فرهنگی  دانشکده

انجام کلیه امور مربوط به معاونت دانشجویی اعم از انجمن های علمی، امور مربوط به وام های دانشجویی

  • انجام کلیه امور فرهنگی از جمله کارگاهها، مراسم و مناسب های مختلف، مسابقات، کرسی های آزاد اندیشی، سخنرانی های علمی، ایستگاه صلواتی، راهپیمایی، طراحی و انتشار بروشور به مناسبت های مختلف، نمایشگاه ها و... انجام امور مربوط به تربیت بدنی و بسیج دانشجویی

کارشناس ارتقا اعضای هیات علمی دانشکده

انجام کلیه امور مربوط به ارتقا اعضای هیات علمی اعم از راهنمایی اعضای هیأت علمی، بررسی اولیه پرونده های دریافتی، هماهنگی و تشکیل کمیته منتخب و تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و کمیته تخصصی دانشکده های الهیات و معارف اسلامی و حقوق و علوم سیاسی و دانشکده های کازرون و داراب و ارسال پرونده ها به هیات ممیزه دانشگاه

کارشناس روابط عمومی دانشکده

  • کلیه امور مربوط به روابط عمومی دانشکده از جمله هماهنگی و اطلاع رسانی مراسم های مختلف و ارسال اطلاعیه ها در سایت و اتوماسیون دانشگاه

 

آدرس کوتاه :