پول در امپراطوری هخامنشی

پول در امپراطوری هخامنشی


⚜️ موزه تاریخ تجارت جندی شاپور شیراز با همکاری سفارت اتریش و معاونت فرهنگی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز برگزار میکند؛

 
?? وبینار 
 
?? پول در امپراتوری هخامنشی 
 
⚜️سخنران : پروفسور میشایٔل آلرام ،نایب رییس فرهنگستان علوم اتریش
 
??مترجم: احسان شواربی ،دانشجوی موسسه سکه شناسی دانشگاه وین
 
????میزبان:سحر فروزان پور ،مدیر موزه تاریخ تجارت جندی شاپور شیراز
 
 ??️ سه شنبه ۲۷ آبانماه ۱۳۹۹ ، ۱۹ به وقت تهران 
 
 " ثبت نام قبلی الزامی است " 
 
??ارسال نام و نام خانوادگی شغل به زبان انگلیسی به شماره واتس اپ:  ۰۹۱۷۷۰۰۳۲۸۶ 
 
 ??مهلت ثبت نام :  تا ۲۴  آبان ماه ۱۳۹۹                             

 http://vroom.shirazu.ac.ir/litrerature1

آدرس کوتاه :