نشست زن و ادبیات

نشست زن و ادبیات


انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با حمایت دفتر امور زنان و خانواده و همکاری انجمن‌های علمی زبان‌های خارجی و علوم انسانی دیجیتال و کانون ادبی دانشگاه برگزار می‌کند:
نشست تخصصی زن و ادبیات به مناسبت روز جهانی زن.
 
روز چهارشنبه بیستم اسفند 1399.
 
۱. دکتر آرزو رسولی استادیار بخش تاریخ دانشگاه شهید بهشتی «زن در اوستا»
 
۲. دکتر آندیا عبایی استادیار بخش زبان و ادبیات فرانسه و لاتین دانشگاه شهید بهشتی «زن در ادبیات قرون وسطای فرانسه»
 
۳. دکتر فاطمه مجیدی استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور «نگاه متفاوت عطار نسبت به زنان»
 
 
روز پنجشنبه ۲۱ اسفند 1399
 
۱. دکتر مرضیه یحیی‌پور استاد بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران «مقام آنّا آخماتوا در ادبیات سدۀ بیستم روسیه»
 
۲. دکتر لاله آتشی استادیار بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز «تصویر زنان سالمند در قصه‌های عامیانه»
 
۳. دکتر حمیرا زمردی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران «نظریۀ مادینه‌روح در ادبیات فارسی»
 
آدرس کوتاه :