معرفی بخش زبان و ادبیات فارسی

معرفی بخش زبان و ادبیات فارسی


معرفی بخش زبان وادبیات فارسی

بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به عنوان هسته‌ی اولیه‌ی این دانشگاه در سال 1333 تأسیس شده است.

این بخش با گذراندن پنجاه سال از حیات پویای خود، افتخار دارد که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی فراوانی را به انجام رسانیده و تعداد زیادی دانشجو را در مقاطع سه گانه فارغ‌التحصیل کرده است که هم‌اکنون بسیاری از آنان در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور مسند خدمات ارزشمندی  شده‌اند.

تعداد فارغ التحصیلان این بخش در دوره‌ی کارشناسی بسیار زیاد است و می‌توان گفت که تقریباً هر ساله به طور میانگین حدود 30 نفر از این بخش در دوره‌ی کارشناسی فارغ التحصیل شده‌اند.

از زمان گشایش دوره‌ی کارشناسی ارشد تاکنون، 300 نفر در این دوره پذیرش شده‌اند که از این تعداد تاکنون 176 نفر فارغ التحصیل شده‌اند و تعداد زیادی از آنان توفیق یافته‌اند در دوره‌ی دکتری همین بخش ادامه تحصیل دهند.

دوره‌ی دکتری این بخش در سال 1370 گشایش یافت و از آن زمان تاکنون 38 آزمون دکتری برگزار شده است و  در مجموع 250 نفر پذیرش شده‌اند که تاکنون 190 نفر از آنان فارغ التحصیل شده‌اند.

بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی بنیادی و مؤثری در سطح ملی آغاز کرده است که از آن جمله در این مجال اندک تنها به طراحی و تدوین برنامه‌ی جامع آموزشی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی می‌توان اشاره کرد.

برنامه‌ی یاد شده به گونه‌ای تنظیم گردیده است که با برنامه‌های کلانِ کشور هماهنگ باشد و بر بنیاد موارد زیر پی‌ریزی شده باشد:

الف: جنبه‌ی کاربردی داشته باشد.

ب: جنبه‌ی تخصصی داشته باشد.

ج: پاسخ‌گوی پرسش‌ها و نیازهای جامعه‌ی معاصر باشد.

د: جذاب و رغبت برانگیز باشد.

در این برنامه:

 در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری - برای نخستین بار در کشور- گرایش‌هایی ایجاد شده است.

گرایش‌های دکتری: ادبیات حماسی، ادبیات عرفانی، ادبیات غنایی.

گرایش‌های ارشد: ادبیات پایداری، محض، کودک و عامه.

  تعداد واحدهای انتخابی و اختیاری به گونه‌ای قابل توجّه افزایش یافته است (برای نمونه در دوره‌ی کارشناسی 48 واحد انتخابی تعریف شده که دانشجو 26 واحد از آن‌ها را انتخاب می‌کند.)

 برخی از واحدهای درسی که ضروری به نظر نمی‌رسید حذف گردیده است.

برخی از درس‌های همانند در هم ادغام شده است.

 برخی از درس‌های تازه، متناسب با نیازهای جامعه ایجاد شده است.

 

الف: برخی از فعالیت های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی پایان یافته: 10 طرح

طرح‌‌های پژوهشی در دست اجرا: 35 طرح

کتاب‌های چاپ شده: 60 عنوان

کتاب‌های در دست انتشار: 18 عنوان

مقاله‌های ارائه شده در همایش‌های داخلی و بین المللی: 50 مقاله

طرح‌های پژوهشی دانشجویی: 5 مورد

برگزاری چندین همایش ملی از جمله همایش بازنگری برنامه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی: 2 مورد


 

ب: برخی از فعالیت‌های آموزشی

- تدوین طرح نوین آموزشی دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری و ارائه‌ی طرح ایجاد گرایش های تخصصی برای نخستین بار در سطح کشور.

- ایجاد کرسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های برزیل ، یمن و قطر.

- ایجاد دوره های کوتاه مدت مولوی شناسی، نامه نگاری و مکاتبات اداری، نگارش و ویرایش و حافظ خوانی.

ج- برخی از فعالیت های اجرایی

1- تشکیل مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی.

2- تأسیس کتابخانه‌ی تخصصی قطب علمی با 7000 عنوان کتاب.

3- تأسیس مرکز کامپیوتر بخش با 15 دستگاه کامپیوتر و تجهیزات لازم.

4-  همکاری در برگزاری یادروز حافظ در مهر ماه هر سال.

5- همکاری در برگزاری یادروز سعدی در اردیبهشت هر سال.

6- راه اندازی سیستم رایانه‌ای کتابخانه‌ی قطب علمی.

7- عضویت دو نفر از اعضاء در هیات تحریریه‌ی مجلات علمی- پژوهشی.

8- تجهیز مرکز تکثیر بخش با دستگاه‌های پیشرفته.

9- همکاری در اجرای برنامه‌ی شب‌های ادبیات در سطح استان و ملی.

10- همکاری در اجرای برنامه‌های ویژه روز جهانی شعر.

11- راه‌اندازی مجله شعر پژوهی (بوستان ادب).

آدرس کوتاه :