معاون فرهنگی

معاون فرهنگی


دکتر موسی عربی 

عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی

شرح وظایف:

انجام کلیه امور مربوط معاونت دانشجویی و فرهنگی از جمله:

 • برنامه ریزی و هدایت و نظارت و زمینه سازی برای فعالیت دانشجویان در تصمیم گیری فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 • مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت حل مشکل فردی و گروهی
 • تلاش در جهت ارتقا فعالیت های انجمن علمی دانشکده
 • نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی و تشکل ها و انجمن های صنفی و ورزشی و کانون های فرهنگی دانشکده
 • برگزاری کرسی های آزاد اندیشی
 • زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور و آشنایی با اندیشمندان و فرزانگان در رشته های مربوطه
 • سرپرستی و هدایت اجرای مراسم بزرگداشت ایام جشن ها و سوگواری ائمه معصومین (ع)
 • تهیه و نشر جزوه و مجله و گاهنامه و بروشورهای علمی و فرهنگی
 • شناسایی و به کارگیری دانشجویان نخبه در زمینه فعالیت های فرهنگی و علمی جهت مشارکت فعال تر و پویاتر دانشجویان در زمینه مسائل فرهنگی و علمی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های دانشجویی
 • ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی، ایرانی و انقلابی در دانشکده
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه ی دانشجویی

 

 

 

آدرس کوتاه :