معاون آموزشی

معاون آموزشی


 دکتر محمد مرادی

دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی

متولد 1358

دانش آموختۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.

دانش آموخته دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی دانشگاه شیراز

 

  • زمینه تخصصی: ادبیات معاصر، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات آیینی، شعر کودک و نوجوان

 

سوابق اجرایی:

  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1393 تا 1398
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1398

 

جوایز و  افتخارات:

  • پژوهشگر برگزیدۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1396
  • استاد نمونه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 1398
  • برگزیده دوره های چهارم و ششم جشنوارۀ بین المللی شعر فجر سال 1388 و 1390
  • برگزیدۀ جایزۀ قلم زرین (انجمن قلم ایران) سال 1391
  • دانشجوی نمونۀ کشوری در مقطع دکتری سال 1391
  • برگزیدۀ دوره های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و نوزدهم کتاب سال دانشجویان ایران

شرح وظایف جناب آقای دکتر مرادی:

1. رعایت اخلاق حرفه ای در همۀ عرصه ها

2. ایجاد فرصت برابر برای همه و پرهیز از تبعیض و بی عدالتی

3. شرکت در جلسات آموزشی، برخی جلسات اداری دانشکده، جلساتی که از طرف معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد. شرکت در شورای آموزشی دانشگاه در طول سال و همچنین شورای دانشکده

4. بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5. تدوین سیاست های آموزشی دانشکده باتوجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

6. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرائی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

7. پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی

8. بررسی و اظهارنظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می دهد

9. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان

10. نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان

11. نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریزنمرات و تأییدیه مدارک تحصیلی

12. نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشکده

13. جدیت در ایجاد نظم و انضباط آموزشی

14. حفظ کرامت و منزلت اعضای محترم هیأت علمی و تکریم کارمندان و دانشجویان

15. توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی

16. نوگشایی رشته هایی با ماهیت بین رشته ای

momoradi@shirazu.ac.ir

shahraz57@gmail.com

@drmomoradi تلگرام


 

آدرس کوتاه :