مرکز پژوهش‎های زبان و ادبیات فارسی

مرکز پژوهش‎های زبان و ادبیات فارسی


مرکز پژوهش‎های زبان و ادبیات فارسی     

این مرکز در سال 1382 در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بنیاد نهاده شد. برنامه‎ی راهبردی این مرکز تقویت روح پژوهش و توسعه‎ی همه جانبه‌ی زبان و ادبیات فارسی است. به همین منظور مطالعه و پژوهش درباره‎ی زبان و ادبیات فارسی و تحوّلات آن از آغاز تا امروز، بررسی تطبیقی رابطه‎ی زبان و ادبیات فارسی با سایر فرهنگ‎ها، تبیین مسائل آموزشی و کاربردهای زبان و ادبیات فارسی در عصر حاضر، ارتقای سطح آگاهی‎های علمی و عمومی در زمینه‎ی زبان و ادبیات فارسی کهن و معاصر، پیوند نسل امروز با زبان و ادبیات فارسی و کوشش در جهت گسترش زبان و ادبیات فارسی در سطح ملی و جهانی، به ویژه ایجاد ارتباط مستمر با کشورهای فارسی زبان در صدر برنامه‎های این مرکز قرار دارد.

انجام طرهای پژوهشی، تشکیل حلقه‎های مطالعاتی، برگزاری کلاس‎ها، کارگاه‎ها و جلسات نقد و نظریه، همایش‎ها، جشنواره‎ها و سایر برنامه‎های ادبی- علمی- فرهنگی از جمله فعالیت‎های این مرکز است.

مرکز پژوهش‎های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز آمادگی دارد با دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، سازمانهای اجرایی و پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه‎های یاد شده همکاری مشترک آموزشی- پژوهشی داشته باشد.

آدرس کوتاه :