مجله ادبیات کودک

مجله ادبیات کودک


جهت دسترسی به سایت مجله اینجا کلیک کنید

بر اساس نامه‌ی شماره‌ی1454/11/3 تاریخ 3/9/88، در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، به مجله‌ی «مطالعات ادبیات کودک»، درجه‌ی علمی­پژوهشی اعطا شده است. de5ecdc3285c587 همچنین بر اساس نامه‌ی شماره 319/25/90 تاریخ 9/12/90 این مجله به عنوان نشریات نمایه شده ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) به تأیید رسیده است.

اولین شماره این دو فصلنامه در بهار 1389 به چاپ رسیده و چاپ شماره های دیگر اادامه دارد.

صدیقه محمدی

پست: (کارشناس پژوهشی )

سمت: مدیر اجرایی مجله مطالعات ادبیات کودک

 

 

آدرس کوتاه :