قطب علمی

قطب علمی


قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس

در سال 1381 با پیشنهاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به عنوان نخستین قطب علمی کشور در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی موافقت اصولی گردیده است.

 

اعضای قطب

1- آقای دکتر منصور رستگار فسایی/2- آقای دکتر سید محمدمهدی جعفری/3- آقای دکتر محمدیوسف نیّری/4- آقای دکتر نجف جوکار/5- آقای دکتر محمدحسین کرمی/6- آقای دکتر سید فضل الله میر قادری/7- آقای دکتر کاووس حسن‌لی

 

فهرست فعالیت‌های علمی – پژوهشی قطب در دو سال گذشته

1- انتشار کتاب: 9 عنوان

2- انتشار مقاله‌های علمی: 16 مورد

3- شرکت در همایش‌های داخلی با ارائه مقاله: 16 مورد

4- اجرای طرح های پژوهشی (در حال اجرا): 12 طرح

5- پایان‌نامه‌های دکتری در چارچوب اهداف قطب علمی: 20 رساله

 

د- برخی از فعالیت های در دست اجرا و آینده‌ی قطب

- طرح تدوین کتاب شناسی های توصیفی تحلیلی در پیوند با شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی.

- اجرای گرایش های پیشنهادی در مقطع دکتری زبان وادبیات فارسی.

- گسترش و تقویت زبان وادب پارسی در خارج از کشور به‌ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس.

- ارائه طرح های پژوهشی گروهی و تدوین و تألیف کتاب‌های مرجع.

- ادامه و توسعه‌‌ی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با کشور های برزیل، یمن، قطر، کویت، فرانسه و ... .

- ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور از جمله اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فارس شناسی، مرکز حافظ شناسی ، مرکز سعدی شناسی و ... .

- برگزاری کارگاه‌های فردوسی شناسی، سعدی شناسی و حافظ شناسی.

- راه اندازی دوره‌ی دکتری مشترک با دانشگاه‌های خارج از کشور.

- تهیه و تدوین 16 عنوان کتاب در زمینه‌های تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی.

 

 

آدرس کوتاه :