سیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون

سیعلم الذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون


یک ملتِ با جان و نَفَس آماده
تا ساحلِ نور، دل به طوفان‌داده
ما را بکشید چون‌که خواهد رویید
از تُربتِ ما هزار فخری‌زاده

 

دکتر محمد مرادی

 
ترور ناجوانمردانه دانشمندی دیگر از برجستگان علمی ایران زمین تسلیت باد. این ترور ددمنشانه بار دیگر ثابت کرد که آنچه امروز جبهه دشمن و بدخواهان را به ستوه آورده، رشد و شکوفایی علمی ایران اسلامی  است که حاصل مجاهدتهای دانشمندان و راهروان عرصه علم ودانش است و آنچه که  به قله های فتح و پیروزی می انجامد پیمودن همین راه  است.
 
معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

 

 

آدرس کوتاه :