سخنرانی مجازی استاد بخش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ذی قار عراق

سخنرانی مجازی استاد بخش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه ذی قار عراق


 
دکتر سید حسین مرعشی استادیار بخش زبان عربی، به دعوت مرکز مخطوطات دانشگاه ذی قار کشور عراق، در این دانشگاه سخنرانی خواهد کرد. موضوع این سخنرانی (دست نویس های عربی ادبیات عربی در ایران در دوره قاجار) است. دکتر مرعشی در این سخنرانی به ارائه گزارشی از نسخه های خطی عربی در ایران خواهد پرداخت و تعدادی از آنها را برای اساتید و دانشجویان عراقی معرفی خواهد کرد. 
این برنامه، ساعت ۲۰ و سی دقیقه به وقت تهران، و از طریق برنامه fcc برگزار می شود.
 
لینک ورود به سخنرانی
 
برنامه برگزار شد. جهت مشاهده فیلم سخنرانی به لینک زیر مراجعه شود: 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :