روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده

روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده


سلام وعرض ادب

همکاران گرامی لطفا عنایت داشته باشند چنانچه قبلا نیز اطلاعرسانی شد برنامه های رسمی دانشکده طبق روال زیر بر روی سایت دانشکده قرار خواهد گرفت:

- محتوای مناسب با سایت را مسؤول برنامه یا واحد متولی برگزاری، تهیه کرده و جهت درج بر روی سایت ارسال نماید. مسؤولیت محتوا با تهیه کنندگان آن است. مطالب آنگونه که مدنظر است در قالب یک فایل word  ارسال شود.

- مطالب باید ابتدا بر روی سایت دانشکده بارگذاری شود و سپس لینک صفحه آن خبر یا برنامه، در شبکه های اجتماعی و ... منتشر گردد. تا به این صورت سایت دانشکده مرجع رسمی اعلام برنامه ها گردد.

- تا کنون غالب برنامه هایی که روی سایت اعلام شد به صورت دست دوم بوده و اینجانب به صورت تصادفی در  شبکه های اجتماعی از آن برنامه اطلاع یافته ام. این کار صرفا جهت شکل گرفتن سایت انجام شد. بدیهی است از این پس  اطلاعیه ها و اخبار به این روش روی سایت قرار نخواهد گرفت.

- از ابتدای دیماه صرفا اطلاعیه هایی روی سایت قرار می گیرد که بروز بوده و مربوط به برنامه های آتی دانشکده باشد. بنابرین برنامه هایی که از این  تاریخ به بعد برگزار شوند و اطلاعیه های آن بعد از برگزاری جهت درج  ارسال شود روی سایت قرار نخواهد گرفت.

- به این نکته توجه شود که مطالبی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند نهایتا یکی دو روز در اختیار خوانندگان است اما اگر روی سایت دانشکده ثبت شود برای همیشه به عنوان رزومه ان واحد و دانشکده ثبت خواهد ماند.

با سپاس

دکتر یوسف نظری

مدیر سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آدرس کوتاه :