راه های ارتباطی

راه های ارتباطی


آدرس:

شیراز، چهارراه ادبیات،

دانشکده‌‌ی علوم، ساختمان شماره‌ی 2

کدپستی: 7194685115

Email:bakhsh.farsi@yahoo.com

تلفن: 07132291894

داخلی: 7271

نمابر: 07132283080

 

آدرس کوتاه :