دومین سالگرد درگذشت استاد فرزانه دکتر مهرزاد منصوری

دومین سالگرد درگذشت استاد فرزانه دکتر مهرزاد منصوری


من نمی دانستم معنی 'هرگز' را
تو چرا باز نگشتی دیگر؟ 
آه ای واژه شوم
خو نکرده ست دلم با تو هنوز
چشم دارم در راه...
یاد خوبی ها و مهربانی های زنده یاد، استاد فرزانه دکتر مهرزاد منصوری را در دومین سالگرد درگذشتشان  (۲ مهر) با نثار فاتحه ای گرامی می داریم.

آدرس کوتاه :