دانشگاه شیراز میزبان همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

دانشگاه شیراز میزبان همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان


هفتمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان، به همت مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در تالار علامه جعفری برگزار شد.
در این همایش که با موضوع نقد و نظریه در ادبیات کودک و نوجوان برگزار گردید، ده ها نفر از اساتید زبان و ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، فلسفه ی تعلیم و تربیت و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان گرایش ادبیات کودک و نوجوان و همچنین مربیان کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش حضور یافتند.
در مراسم افتتاحیه ی این همایش ، نخست دکتر همتی نژاد مدیر پژوهشی دانشگاه شیراز، برای خوشامدگی به جایگاه رفت و سپس، دکتر حاجیانی، رئیس دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، به خواندن متن پیام دکتر نادگران، رئیس دانشگاه شیراز پرداخت. در پیام دکتر نادگران آمده است:
زبان وادب فارسی یکی از ارزشمندترین و گران بهاترین ثروت های این مرز و بوم است و اهمیت و ضرورت توجه به آن بر همگان آشکار است. ایرانیان با داشتن پشتوانه ای غنی و بی همتا از آثار ادبی به خود می بالند و شاعران و نویسندگان نامدار و هنرمند را مایه ی فخر و مباهات خویش می دانند. در ذهن و باور جهانیان، نام ایران و ایرانی با شعر و ادب گره خورده و مایه ی شکوه و اعتبار و آبرومندی شده است.
دکتر نادگران در پیام خود، هماهنگی و همسویی پژوهش های علمی با نیازهای روز جامعه را ، از ویژگی های شایسته ی یک جامعه ی پیشرفته و پویاست دانسته و افزوده است: امروزه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز، بر این همسویی و همراهی تاکید بسیار می گردد؛ اما با وجود این همه پافشاری و علیرغم این همه بایستگی، هنوز جای بسیاری از رشته های آموزشی و شاخه های پژوهشی در مراکز علمی ما خالی مانده است. مطالعات رسمی ادبیات کودک و نوجوان ازجمله ی همین دانش هاست که تا حدود یک دهه پیش، جای خالی آن در وزارت علوم کشور، کاملا محسوس بود؛ دانشگاه شیراز اما، مفتخر است که با بهره مندی از استادانی صاحب نام و متخصص، در تاسیس این گرایش پیشگام بوده است و خوشبختانه با تأسیس گرایش ادبیات کودک و نوجوان در دانشگاه شیراز و همکاری ارزشمند دو دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و روان شناسی و علوم تربیتی در مرکز مطالعات ادبیات کودک، این دانشگاه توانسته است کارشناسان و متخصصانی به عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان ایران بیفزاید که حضور و فعالیتشان به این میدان علمی و ادبی، رونق و طراوتی ویژه می بخشد.
در ادامه مراسم افتتاحیه، دکتر سعید حسام پور، مدیر مرکز مطالعات ادبیات کودک و دبیر علمی هفتمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان، به سخنرانی پرداخت.
وی با این مقدمه که: ادبیات کودک دانشگاهی در ایران، توانسته است در حدود چهارده سال زندگی خود، گام های محکم و تأثیرگذاری بردارد، گفت: مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در جایگاه طراح دانشگاهی شدن ادبیات کودک ایران، از آغاز با هدف ژرفابخشیدن به فعالیت های علمی کوشیده است و در این راستا اقدامات چون: برگزاری هم اندیشی ها و نشست های علمی- تخصصی و ملی و بین المللی، راه اندازی گرایش کارشناسی ارشد ادبیات کودک، تاسیس مجله ی مطالعات ادبیات کودک، اجرای طرح های پژوهشی بنیادی و الویت دار، برگزاری جشنواره های گوناگون و تاسیس کتابخانه تخصصی ادبیات کودک را در کارنامه ی خود ثبت نموده است.
دکتر حسام پور، گام دیگر مرکز مطالعات ادبیات کودک، برای پرورش نیروهای متخصص را تشکیل گروه های تخصصی مانند گروه کتاب های تصویری، گروه رمان نوجوان، گروه شعر کودک و نوجوان، گروه ترجمه، گروه بازنگاری و گروه تئاترو سینمای کودک و نوجوان برشمرد.
دبیر علمی هفتمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان، درخصوص مقالات این همایش نیز گفت: با وجود زمان اندک، ۷۰ چکیده تا آغاز سال 98 به دبیرخانه ارسال شد و شورای علمی همایش، پس از بررسی چکیده ها، 46 چکیده را از میان چکیده های دریافتی برگزید. از میان مقاله های ارسال شده به دبیرخانه ی همایش، 28 مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی در همایش و ۱۰مقاله به صورت پوستر انتخاب شده است.
وی افزود: در یک نگاه آماری می توان چنین دریافت که توجه بیش از 60 درصد نویسندگان مقاله های این همایش به ''رمان نوجوان'' و ''کتاب های تصویری'' بوده است؛ بررسی این موضوع نیاز به درنگ بیش تر دارد و شاید بتوان آن را در یک نشست تخصصی و میزگرد واکاوید.
دکتر حسام پور تاسیس مقطع دکتری ادبیات کودک و نوجوان را برای دانش آموختگان گرایش، یکی از دغدغه های بزرگ مرکز مطالعات ادبیات کودک برشمرد و افزود: جلوگیری از مجوز راه اندازی این گرایش در دانشگاه های کم اعتبار و بدون نیروهای انسانی متخصص و همچنین برگزاری همایش هایی در پیوند با ادبیات کودک و نوجوان از سوی برخی دانشگاه ها و گاه مراکز غیرمعتبر که در فهرست بلندبالای شورای علمی آن ها هیچ نام آشنا و متخصصی در گستره ی ادبیات کودک دیده نمی شود، از دیگر دغدغه های مرکز مطالعات ادبیات کودک است.

آدرس کوتاه :