برنامه پنجم از ویژه برنامه بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی

برنامه پنجم از ویژه برنامه بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی


 
 
برنامه پنجم از ویژه برنامه بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی 
 
شب شعر فارسی
 
 
پنج شنبه 99.10.18 ساعت 18
 
لینک برگزاری
 
http://Instagram.com/daneshfar_shirazuni
 
 
آدرس کوتاه :