آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید

آیین معارفه دانشجویان ورودی جدید


خیر مقدم خدمت دانشجویان گرامی ورودی جدید دانشکده ادبیات علوم انسانی 
 
بدینوسیله از شما  دانشجویان عزیز دعوت می شود تا در برنامه معارفه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی که در تاریخ 28.8.99 ساعت 17:30 برگزار می شود شرکت نمایید. 
لینک شرکت در برنامه
 
http://vroom.shirazu.ac.ir/literature1
 
 
صفحه معاونت دانشجویی فرهنگی در اینستاگرام 
 
 
اینستاگرام
 
http://Instagram.com/daneshfar_shirazuni
 
 
 گروه واتساپی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده (ویژه دانشجویان) 
 
‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/LIWGlH1fr7fK8iinJuIH47

آدرس کوتاه :