انتخاب آقای دکتر محمدعلی رنجبر به عنوان رئیس بخش تاریخ

انتخاب آقای دکتر محمدعلی رنجبر به عنوان رئیس بخش تاریخ


جناب آقای دکتر محمدعلی رنجبر به عنوان رئیس جدید بخش تاریخ انتخاب شدند.

جناب دکتر صحراگرد ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، در پیامی از تلاش های آقای دکتر فضلی نژاد که پیش از این عهده دار ریاست بخش تاریخ بودند قدردانی نمودند و انتخاب آقای دکتر رنجبر را به عنوان رئیس جدید بخش تاریخ تبریک گفتند. 

آدرس کوتاه :