ارتقای مرتبه خانم دکتر زهرا علی مراد به دانشیاری

ارتقای مرتبه خانم دکتر زهرا علی مراد به دانشیاری


همکاری گرامی

سرکار خانم دکتر زهرا علی مراد 

عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

ارتقاء شایسته سرکار عالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

آدرس کوتاه :